5 06, 2015

Belangrike Komende Artikels

By | June 5th, 2015|Categories: Belangrike Kennisgewing|

U sal sien dat ons besig is met ‘n reeks artikels wat, anders as in die verlede begin lig skyn op die komplekse geheime magspel van verleiding en verraad wat daar reeds vir baie jare in Suid Afrika gespeel word. Verskeie soortgelyke artikels sal met meer detail in die komende dae geplaas word. Die volk, en veral die behoudende gemeenskap is oor die jare mislei op verskeie gebiede. Konstraterende uitsprake en verwarrende projeksies is deur invloedryke instellings, politici, “behoudende” organisasies en kerkleiers gemaak. […]

4 06, 2015

Nuwe Lede

By | June 4th, 2015|Categories: Belangrike Kennisgewing, Voorbereiding|Tags: , |

Hiermee net weer ‘n bekendstellingsbrief vir die talle nuwe lede wat daagliks by ons inskakel. Die Suidlanders het jare gelede geïdentifiseer dat daar weens verval van dienste en infrastruktuur ‘n totale ineenstorting sal plaasvind. Omdat SA ‘n industriele ekonomie is, is miljoene mense afhanklik van hierdie dienste. As krag, riool, voedsel produksie, water, polisiëring en enige ander sulke sleuteldienste sou verval, sal grootskaalse geweld regoor die land woed. Die beste kans op oorlewing in sulke tye vir ‘n minderheidsgroep soos die blankes, is om uit hoë digtheidspopulasie gebiede te ontruim na die platteland. […]

3 06, 2015

Geskiedenis Herhaal

By | June 3rd, 2015|Categories: Belangrike Ontleding|Tags: , , |

Vandag se stelselmatige ontwaking van die blanke in Suid-Afrika is uiters goeie nuus. Dit verbeter die potensiaal vir meer voorbereides. Meer mense sien die moeilikheid om hulle woed en hulle skakel in. Terwyl ons bly is oor die bewuswording is dit belangrik om te besef dat die lesse en waarhede wat nou geleer word eintlik al ou nuus is. Die oorwinning van die “Ja” stem was nie a.g.v. van ‘n gebrek aan beskikbare kennis nie. Eerder a.g.v. ‘n onderdrukking van beskikbare kennis en misleiding. Daar is amper ontelbare feitlike stukke navorsing wat die ware nie-polities gemotiveerde, voorspelbare trend van Afrika wys. Hierdie stukke, soos Negrologie, Africa Addio en studies deur Genocide Watch is deur kundiges en gesaghebbendes vrygestel. Hierdie bronne verduidelik Afrika in al sy eintlike eenvoud. Dit laat wel ‘n liberaal om die mond skuim –  maar die waarheid het nog altyd. […]

2 06, 2015

Tussentydse Regering

By | June 2nd, 2015|Categories: Belangrike Kennisgewing, Belangrike Ontleding, Die Reus|Tags: , |

Al wat ontleder is, spekuleer deesdae oor ‘n moontlike bestel oorname. Die rigting van beweging in politieke, ekonomiese, en nasionale infrastruktuur terme skets ‘n toekoms wat geleenthede gaan skep vir sekere rolspelers om gedeeltelik of geheel regeringsmag te kaap.Of  dit nou ‘n ekonomies gedwonge oorgawe gaan wees, of tydens ‘n toestand van onstabiliteit gekaap sal word d.m.v. VN bystand is om’t ewe. Albei opsies word ewe entoesiasties ter tafel gelê onder kenners en analiste. So meld RW Johnson in sy boek “How Long Will South Africa Survive?” – dat ‘n oorgawe in ongeveer 2 jaar a.g.v. reddingspakket voorwaardes deur die IMV veroorsaak gaan word. Wanneer die voortdurende […]

1 06, 2015

Finale Elemente Word Opgerig

By | June 1st, 2015|Categories: Belangrike Kennisgewing, Belangrike Ontleding, Die Reus|Tags: , |

Ons het voorheen gereeld artikels geplaas wat in meer praktiese vorme verduidelik hoe ‘n rewolusie vorm. Dit begin gewoonlik by eenvoudige protesaksies. Kalm protesaksies soos wat ons gereeld in sekere Westerse lande sien. Hierdie tipe beginfase proteste word lydelike verset genoem. Iemand neem die inisiatief om ‘n gevoel van verset teen iets sigbaar te maak. ‘n Paar mense staan rond met borde wat slagspreuke toon. As so ‘n protesaksie na aan die hart vir die protesgangers is sal hulle selfs slagspreuke repiteer. […]

31 05, 2015

Get rid of the burden

By | May 31st, 2015|Categories: Geestelik|

A Psychologist walked around a room while teaching Stress Management to an audience. As she raised a glass of water, everyone expected they’d be asked the “Half empty or Half full” question. Instead, with a smile on her face, she inquired: “How heavy is this glass of water?” Answers called out ranged from 8 oz. to 20 oz. She replied, “The absolute weight doesn’t matter. It depends on how long I hold it. If I hold it for a minute, it’s not a problem. If I hold it for an hour, I’ll have an ache in my arm. If I hold it for a day, my arm will feel numb and paralyzed. In each case, the weight of the glass doesn’t change, But The longer I hold it, the heavier it becomes. […]

30 05, 2015

Kaapstad In Voorbereiding

By | May 30th, 2015|Categories: Belangrike Ontleding, Eskom, Politiek, Voorbereiding|Tags: , , |

Die nuusberig wat hieronder verskyn behoort as ‘n hernude waarskuwing te dien om voldoende voorbereiding af te handel. Wat egter skokkend is, is die kort tydjie van duisternis wat hulle verwag indien die nasionale kragvoorsieningsnetwerk in duie sou stort. Ons het hierdie week weer ‘n beplanningsessie met senior Eskom ingenieurs gehad waarin die moontlikheid asook tydsduur van heropwekking na ‘n nasionale ineenstorting bespreek is. Die proses is uiters kompleks en vereis ‘n magdom kundiges. Eskom het self gewaarsku dat dit 4-6 weke sal neem om ‘n nasionale kragineenstorting tot volle potensiaal te herstel. Volgens die kundiges is dit hoogs onwaarskynlik en sal eerder veel langer duur. Die twee weke waarvoor Kaapstad nou voorsiening maak, is uiters […]

29 05, 2015

Medepligtigheid Deur Ontkenning – Deel 2

By | May 29th, 2015|Categories: Belangrike Ontleding, Media|Tags: , |

Dit is nie slegs die staat wat medepligtig is aan die ontkenning oor die stand van sake nie. Hul blatante ignorering van die feite kan slegs deur die land se wit liberales geewenaar word. Wyl die regering die krisisse afmaak, meen die linkses: “watse krisis?” Aangaande die huidige petisie vir blankes om te mag terugkeer na Europa het die SAUK ‘n liberale kundige gevra oor haar gevoel oor so ‘n petisie: “…I mean there are going to be these radical bunches of unknown people who start these crazy things and have these responses online. Also from people outside of South Africa that has never […]

28 05, 2015

Medepligtigheid deur Ontkenning – Deel 1

By | May 28th, 2015|Categories: ANC, Belangrike Ontleding, Politiek|Tags: , , |

Statistiek SA het Dinsdag weer ‘n string syfers met betrekking tot Arbeidsake bekend gemaak. Die omstandighede is skokkend en nog meer so wanneer gesien in die lig van die nalatige ontkenning waarin die Zuma kaders voort sing en dans. Volgens die ANC leef SA burgers in ‘n pragtige La-Die-Da Utopia. ‘n Arrogante belediging vir beide die 54 % uitgehongerde arm massas asook die handjie vol blankes wat deur hierdie toestande ‘n ernstige bedreiging in die gesig staar. Net gister het ons berig dat die ontkennende uitsprake van die ware toedrag van sake ‘n ernstige bedreiging inhou om ‘n realistiese beeld te vorm van hoe […]

27 05, 2015

Dit Is Erger As Wat Hulle Sê

By | May 27th, 2015|Categories: Belangrike Ontleding, Media|Tags: |

Die politici in Suid Afrika maak deesdae redelik gereeld melding van die negatiewe sake. Hulle moet, daar is te veel en kan nie geïgnoreer word nie. Hulle kan nie net niks sê nie. Soos die waterkrisis, emmigrasiekrisis en elektrisiteitskrisis. Hulle moet melding daarvan maak sodat hulle blaam kan plaas. Maar weet dit, wanneer die politici en media negatief  berig oor die stand van sake in SA, word dit met ‘n politiese motief baie ver van die werklike toedrag van sake gestel. Hulle moet dit ook aanspreek sodat hulle ‘n oplossings kan voorlê, soos ‘n ‘warroom’ vir Eskom of ‘n operasie ‘Fiela’ vir emmigrasie – om sodoende ons gerus te stel. […]