2 07, 2015

Water Week – Deel 4

By | July 2nd, 2015|Categories: Voorbereiding, Water|Tags: , |

Gister het ons gekyk na voorbereiding in terme van water voor ‘n vlugsituasie sou plaasvind. Van vandag af gaan ons bespreek hoe watervoorbereiding getref kan word vir ‘n vlugsituasie. Die eerste beginsel om hier te verstaan is dat water in houers opgevang, geberg en vervoer moet word. As ons nie houers vir water beskikbaar het nie, kan water nie vir latere gebruik beskikbaar gemaak word nie. U mag op plekke aandoen waar water wel beskikbaar is en die vermoë om dan water vir latere gebruik vir u en u geliefdes beskikbaar te hê, hang van een ding af – kan u dit in houers opvang? U mag in ‘n groep opeindig waar daar ‘n vermoë verkry word om water te […]

1 07, 2015

Water Week – Deel 3

By | July 1st, 2015|Categories: Voorbereiding, Water|Tags: , |

Beurtwater het begin by verskeie munisipaliteite. Sommige dorpe sit vir dae aaneen sonder water. Weet maar dat die ware redes vir hierdie onderbrekings nie gegee word nie. Die waterkrisis wat Suid Afrika beleef vererger. Mense kan nie staatmaak om bottels vol te maak die dag wanneer hulle moet vlug nie. Sou die nasionale kragnetwerk ineenstort sal die watertoevoer omtrent dadelik opdroog indien nie nog voor die krag afgaan nie. Ted Blom, bekende energie analis, het onlangs gewaarsku dat die kans vir ‘n totale kragnetwerk ineenstorting meer as 50% is. Met die waterdienste soos dit tans is sal water in sommige dele van die land dalk permanent opdroog nog voor die kragnetwerk faal. […]

30 06, 2015

Water Week – Deel 2

By | June 30th, 2015|Categories: Voorbereiding, Water|Tags: , |

Gister het ons genoem van die belangrikheid om voorsiening te maak om water te kan verkry na infrastruktur ineenstorting. Ons stel voor dat u eers gister se artikel lees voor u met hierdie een verder gaan. Wanneer u groep bymekaar kom kan u die opsies bespreek om hierdie toerusting te bekom en te bereken hoeveel brandstof u hiervoor sou nodig he. Hieronder volg ‘n voorbeeld van hoe u hierdie beplanning kan doen. ‘n Ten volle toegeruste dompelpomp met kabels en pyp kon ongeveer R6000. Maak seker dat u ‘n enkelfase dompelpomp koop, driefase pompe sal nie […]

29 06, 2015

Water Week

By | June 29th, 2015|Categories: Voorbereiding, Water|Tags: , |

Ons het verlede week ‘n artikel geplaas wat die inleiding was van ‘n ernstige voorbereidingstekort wat onder “preppers” heers in SA. Dit was voorbereiding ten opsigte van water. Hierdie artikel bespreek die ernstige risikos wat tans bestaan rakende die watertekorte wat gaan heers tydens anargie. Vandag is die begin van ‘n bewusmakingsprojek oor watertekorte tydens anargie. Ons gaan hierdie hele week artikels plaas wat vir u die gevare gaan identifiseer en aanbevelings maak om hierdie probleem aan te spreek. Dit is belangrik om te verstaan dat die water probleem gepaard gaan met sekere ander infrastruktuur tekortkominge. Ons sal gedurende hierdie week vir u wys hoe water afhanklik is aan suksesvolle en funksionerende riolering, elektrisiteitsvoorsiening, […]

28 06, 2015

Seëninge – Deel 1

By | June 28th, 2015|Categories: Geestelik|

Jesus het tereg in Joh 10:1 gesê dat die vyand ‘n dief en ‘n rower is. Die Satan het die wonderlike krag en voordeel van seëninge met geweld en sluheid kom steel. Ons sal dit met ywer moet terug wen en begin veg daarvoor. As ‘n mens begin om die woord ‘seën‘ of ‘blessing‘ na te vors sal ons gou die voordeel en noodsaaklikheid daarvan besef, maar ook die vreugde wat daarin opgesluit is. Die dief en die rower het inderdaad gekom om ons seën te steel. […]

27 06, 2015

Logistieke Opleiding

By | June 27th, 2015|Categories: Belangrike Kennisgewing, Opleiding|Tags: |

Ons beplan om teen einde Julie ‘n Logistieke Opleidingskamp te hou in die Pretoria omgewing. Daar is verskeie afdelings onder Logistiek wat handel met voedselproduksie, tegniese dienste soos riolering, watervoorsiening, ens. tot die hantering van voorrade soos brandstof, toerusting, ens. Dit is baie belangrik dat elkeen verstaan hoe die strukture rondom die Logistieke Departement funksioneer. Sekere departemente soos Vlugtelingontvangs funksioneer net vir ‘n sekere tydperk waarna dit ontbind. Dit is dus raadsaam dat personeel wat tans in Ontvangs Departemente aangestel is, ook die Logistieke kursusse bywoon. […]

26 06, 2015

Apartheid Leuens

By | June 26th, 2015|Categories: Belangrike Ontleding, Die Reus, Politiek|Tags: , |

Vir jare is die blankedom in SA gebreinspoel deur konstante propaganda van hoe erg die verdrukking van swartes in die apartheidsjare was. Hierdeur is die blankedom in ‘n skuldgevoel gedompel wat veroorsaak dat sy veglus en begeerte vir vryheid en selfbeskikking op die agtergrond geskuif word. ‘n Gevoel van skuld het die blanke in Suid Afrika geroof van sy trots en wil om oor homself te regeer. Hier volg ‘n paar interessante statistieke soos gepubliseer in ‘n boek wat die werklike toestande van swartmense in Suid Afrika ondersoek. In 1972 het swartmense 360 000 voertuie besit, meer as al die voertuie wat deur swartmense in die totale res van Afrika besit is. […]

25 06, 2015

Ontvangs Opleiding Naweek

By | June 25th, 2015|Categories: Belangrike Kennisgewing, Opleiding, Voorbereiding|Tags: , |

Yvonne Rudman Provinsiale leier Sentraal Transvaal Dis Sondag, die laaste dag van die Ontvangs Opleidingskamp en almal is besig om hulle tente af te slaan en op te pak.  Daar heers ‘n gevoel van samehorigheid asook ‘n tikkie teleurstelling dat die naweek so vinnig verby gevlieg het. Mense drom saam en is amper teësinnig om in hulle karre te klim.  Ek staan in die veld en beskou almal van ‘n afstand af.  Hier en daar is die enkele kampding nog nie ingepak nie, maar wat opmerklik is, is die ketel en koppie wat gehou word vir laaste.  Vreemd, want die meeste kampers gaan niks verder as sowat 40 km huistoe ry nie. ‘n Omroeper het onlangs vir my gevra of die Suidlanders bang, paniekerig of paranoïes is.  Terwyl ek so in stilte staan en kyk na almal wat so op hulle gemak is, herinner ek my daaraan en wat my antwoord was. Nee. Suidlanders is nie bang nie.  Ons is voorbereid.  Ons is kalm.  Ons hou nie skielik op met leef omdat ons die […]

24 06, 2015

Pasop Vir Militêre Aktiwiteite

By | June 24th, 2015|Categories: Belangrike Kennisgewing|Tags: , |

Suidlanders was nog altyd baie versigtig vir aktiwiteite wat militêr voorkom. Die Suidlander Noodplan is 100% reaksionêr. Dit beteken dat ons onsself inrig om te reageer op ‘n sekere situasie of toestand en onsself deur middel van daardie reaksie in ‘n veiliger plek te stel. Ons beplan dus nooit om voortydig of offensief op te tree nie. Baie mense wat die komende risikos geïdentifiseer het, is geneig om ‘n militêre styl van weerbaarheidsopleiding en voorbereiding te wil aanvoer. Alhoewel ons verstaan dat mense voel daar ‘n behoefte hiervoor is, is dit nie binne die Suidlander Noodplan ‘n prioriteit nie aangesien ons noodplan juis konflik situasies vermy. […]

23 06, 2015

Water

By | June 23rd, 2015|Categories: Belangrike Kennisgewing, Belangrike Ontleding, Water|Tags: |

Vir jare lank berei derduisende mense voor vir ‘n tyd van anargie. ‘n Groot porsie van die blanke bevolking het onder Suidlander riglyne en bystand hulself gereed gekry om tydens anargie op hul eie aangewese te kan wees. Baie ander groepe het gekies om buite die Suidlander strukture hulself te organiseer en voor te berei, met die verstandhouding om op ‘n sekere stadium ook by ons nasionale noodplan in te skakel. Meer mense is vandag logisties geposisioneer as ooit tevore. Alhoewel meeste mense hulself op die een of ander wyse begin voorberei het, is meeste van hulle gladnie gereed vir die tye wat kom nie. As u ‘n voorbereide persoon is, met kosvoorraad, mediese voorraad, kamptoerusting, brandstof ens. is selfs u heel moontlik […]