Laat Hy in u hart skyn

2 Kor. 4:6-9 “Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn – dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreflikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk , maar ons is nie terneergedruk nie; ons is verlee, maar nie radeloos nie; vervolg, maar nie verlate nie; neergewerp, maar nie vernietig nie.”

Posted in Uncategorized | Comments Off

Finale antwoord

Suidlander bestuur kry gereeld terugvoer van berigte in die media wat poog om ons noodplan te diskrediteer. Die oorgrote hiervan is te onprofessioneel om eens op te reageer. Elke dan en wan kry ons ‘n media berig wat dalk ‘n reaksie regverdig. Hierdie een is nie so ‘n berig nie. Die onderstaande berig is so vol wanopvattings, swak analises en strategiese onvermoë m.b.t. noodbeplanning dat dit in realiteit nie eens ‘n antwoord regverdig nie. Ons het des nie teen staande besluit om hierdie amateuragtige redenasie so volledig as moontlik te beantwoord aangesien dit moontlik talle vrae sal beantwoord vir die duisende nuwe oningeligte lede wat tans aansluit.

 Indien u reeds ‘n ingeskakelde ou-Suidlander is sal hierdie uiteensetting u moontlik verveel. Daarvoor vra ons om verskoning. Die berig verskyn direk hieronder. Daarna bespreek ons die aanhalings stuksgewys. Geniet dit! Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Double blow?

The threat by the government to raise taxes because of what deputy Finance Minister Nhlanhla Nene called “revenue coming in below expectations” coupled with the expected 61c a litre increase in the petrol price on August 7 is going to have a devastating impact on consumers. Nene said: “Things are not going how we anticipated. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Aankondiging

Die Suidlander Facebook blad asook die kommentare onder aan poste op ons webblad is van nou af gesluit. Geen ander webblad, Facebook blad, forum of enige ander vorm van sosiale media behalwe die amptelike www.suidlander.co.za blad dien voortaan as ‘n spreekbuis vir Suidlander organisasie nie. Geen ander SMS stelsel behalwe die amptelike Suidlander stelsel dien voortaan as legitieme informasie kanaal nie. Geen kommentare of opinies word voortaan beantwoord nie, kontak asb u leier indien u enige navrae het. Indien navrae en aansluitings nie bevredigend hanteer word nie, kontak die bestuurspan by navrae@suidlanders.co.za. en meld u besonderhede asook die leiers betrokke.

 Bestuur

Posted in Uncategorized | Comments Off

Valse beskuldigings

Daar was nog altyd aanvalle op Gustav se integriteit. Gereeld deur die media, verskeie polisie dienste en talle ander. Wat nou aan die gebeur is, is nie net ‘n aanslag op sy integriteit deur hom by die sogenaamde Mangaung saak te betrek nie. Hierdie is ‘n poging om vir Gustav deur leuens, valse getuies en ‘n media veldtog skuldig te laat vir optrede waarvan hy nie eens kennis gedra het nie. Hy het ook reeds weke gelede deur sy prokureur dit aan die vervolgings gesag gestel dat hy enige tyd vir ondervraging sal aanmeld, en sy fisiese adres is deur Suidlander bestuur aan die polisie verskaf. Kom ons kyk of hulle dit sal eerbiedig, en of hulle hom met ‘n arrestasie voorkoms sal optel indien hulle sou besluit om vrae aan hom te stel. Hul optrede sal baie oor hul intensies sê. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Jy is gekies om te dien

Matteus 12:18

“ Hier is my Dienaar wat Ek aangestel het, my Geliefde oor wie Ek My verheug; Ek sal my Gees op Hom laat kom, en Hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak.” Vandag se vers maak dit duidelik dat die Messias ‘n spesifieke bediening hier op aarde gehad het – Hy is deur God self aangestel. Wat ‘n wonderlikheid om deur God aangestel te word. Dink daaroor na, Hy stel jou ook aan want Hy sê Hy het ‘n doel met jou lewe. God maak nie aanstellings soos ons dit doen nie. Ons kry ‘n opsie, ‘n vrye keuse. God word nie voor ‘n keuse gestel nie, Hy is in beheer van alle keuses. Hy het nie ‘n klompie kandidate gevra om aansoek te doen vir die pos van die Messias en toe Maria se seun gekies nie. Nee, vér daarvandaan, Hy het reeds aan die begin van ewigheid die enigste Een uitverkies wat hoop aan ‘n verlore wêreld kon bring. Die Seun het na hierdie wêreld gekom as die Een wat deur God gekies is. Dit is baie duidelik dat Hy na die wêreld gekom het om die Vader se wil te doen. Sy bediening is uitgevoer deur die krag van die Heilige Gees en die doel van sy bediening was om God se liefde, genade en geregtigheid met mense te deel. Op baie dieselfde manier word ons deur God geroep, aangestel en bekragtig deur sy Heilige Gees. Hy leef in ons en ons doel is ook om God te verheug en Sy wil te doen. Ons is nie gekies tot ons eie voordeel of vir ons eie selfsugtige ambisies nie, ons is gekies om God te dien. En Sy een groot opdrag… jy moet jou naaste liefhê  soos jouself, m.a.w. jy moet jou naaste dien. En watter grooter kans as om ‘n Suidlander te wees waar jy dit kan uitleef in woord en in daad. Waar jy onselfsugtig mense met die Woordkanbedien en ook fisies hulle help om hulle veilig te hou. Maak dit vandag, en elke dag, jou lewensdoel om in die krag van die Heilige Gees te leef, leef elke dag om God te verheerlik en sy genade met ander te deel. Maak dit jou taak om vandag te begin om jou naaste te dien. Moenie dat ander dinge jou laat ontspoor en nie dit doen wat Hy oor jou pad bring om te doen nie. Wees gefokus. Bertus

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gebedsversoek

Lede en volksgenote het versoek dat ons vanaand en more-aand om 21H00 in gebed sal tree, en ons Hemelse Vader sal vra, dat Hy diegene wat ‘booshede’ teen ons beplan se weke en planne in verwarring sal bring. Ons het net Hom om na op te kyk en ons deur te dra. Dankie, Gustav.

Posted in Uncategorized | Leave a comment