Aardbewings in Europa

EU lande in radikale regse omwenteling

“more than a warning. It is a shock, an earthquake.”

 

Die wêreld soos ons dit ken is gevorm deur liberalisme. Dit is aan ons verkoop, dit is as heilig en reg verkondig, dit is wêreldwyd afgedwing, en dit is besig om ineen te stort.

Die aanvaarbare wêreldbeskouing wil grense tussen nasies verwyder. Hierdie liberale golf poog met groot sukses om volke en rasse te vermeng, nasionalisme te vernietig, konserwatiewe denke as radikaal of eksteem te ettiketeer, en enige volkseie sentimente te vernietig. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Afsterwe van Jannie van der Merwe

Ons wil hiermee graag ons medelye aan die naasbestaandes van Jannie van der Merwe, ons Streeksleier van Sasolburg omgewing, betuig. Jannie het ‘n groot rol vir ons vervul en sy getroue bydrae tot die volksaak sal gemis en nie vergeet word nie. Ons hou sy vriende en familie in gebed in hierdie moeilike tyd.

Bestuur

Posted in Uncategorized | Comments Off

EVV brief

A letter by Andile Mngxitama who is now an EFF Member of Parliament..

Zimbabwe here we come, sooner than what we may think.

Awaken from your slumber folks, start becoming ‘preppers’ and make sure that your families have sufficient supplies of food and water.

A dramatic change of season is on the way in South Africa. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Radikale verandering

 “He said the second phase would entail radical change”

 

Economy takes centre stage - Zuma

In Zuma se inhuldigings toespraak vandag het hy ons ‘n vooruitskouing van die toekoms van blankes gegee, en dit lyk nie goed nie.

Pretoria – The transformation of the South African economy will be one of the main focuses of the fifth democratic elected government, President Jacob Zuma said on Saturday. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Suidlander nuus

Reëlings vir die nasionale oefening vorder goed. Ons het elke leier wat die oefening hier by ons kom bywoon op die naweek van 7 Junie persoonlik genooi. Dit is belangrik dat ons teen die einde van die naweek bevestiging van elke leier sal kry oor presies wie dit hier gaan bywoon. Aangesien reëlings vir die kamp terrein getref gaan word moet ons presies weet wie kom, asook in watter departement elk dien, en wanneer hulle gaan arriveer. Die leiers wat ons nie teen die einde van die naweek gekontak het nie sal dan geskakel word, maar Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Leer en leef

Thai soldiers take up a position on a main road in Bangkok May 20, 2014. (Reuters / Chaiwat Subprasom)

 

“The rising levels of protests are a warning that the problems of poor people need to be addressed. There is a ticking time bomb in South Africa.”

Vir een of die ander rede voel min blankes die behoefte waardig om vir ‘n tyd van anargie voor te berei. Dit laat my somtyds stom van verbasing. Vandag het daar weer soos voorheen dinge gebeur wat as waarskuwing dien. ‘n Waarskuwing dat die vreedsame bestaan waaraan ons gewoond is Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Op berge en in dale

Matt 17:1-8 “Jesus het vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op ‘n hoë berg gebring waar hulle alleen was. (vers 2) Daar het Sy voorkoms voor hulle oë verander: Sy gesig het begin straal soos die son, en sy klere het lig geword soos die lig.”

Daar moet balans wees tussen ons bergtop ervarings en ons lewe in die vallei.

Op die bergtop gee ons lof en aanbidding, dankbaarheid en verwondering. Ons word stil Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off