Jode gewaarsku

Hierdie waarskuwing  deur Avigdor Lieberman is nie soortgelyk aan die lagwekkende uitsprake wat soms deur ons plaaslike politisie gemaak word nie. Anders as in Suid-Afrika is staatsleiers in Israel baie bekwame en gekwalifiseerde beroepslui. Hier is ons al gewoond om nie eens die president ernstig op te neem nie. Plaaslik is geen kwalifikasie of bevoegdheid ‘n vereiste vir senior aanstellings nie, daar is dit. Hierdie Minister het ook toegang tot een van die mees effektiefste inligtings dienste in die wêreld, die Mossad. Sy uitlating kan gerus met erns opgeneem word. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Vrees vir die Vader

Mal 1:6 ‘n Seun eer die vader, en ‘n kneg sy heer. As Ek dan ‘n Vader is, waar is my eer? En as Ek ‘n Heer is, waar is die vrees vir My?

Vrees vir God beteken om so ‘n groot eerbied en ontsag vir Hom te hê dat dit ‘n wesenlike invloed het op die wyse waarop ons lewe. Vrees vir God is respek vir Hom, gehoorsaamheid aan Hom, onderwerping aan Sy tug, en om Hom met eerbied en ontsag te aanbid. Dit beteken ook om te haat wat sleg is, Spreuke 8:13 “Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is; hoogmoed en trotsheid en ‘n slegte wandel en ‘n huigelagtige mond haat ek” Beloftes as ons Hom vrees: Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

More pressure on whites

From: Turning up heat on white-owned businesses – Cape Argus

Cape Town – The recently published black economic empowerment (BEE) codes and the Employment Equity (EE) Amendment Bill can be understood only within the context of the ANC’s overarching National Democratic Revolution and its ideology of demographic representivity.

According to the ANC’s 2007 Strategy and Tactics document, “a critical element of the programme for national emancipation should be the elimination of apartheid property relations”. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Nog ‘n Dokumenter

Nog ‘n positiewe dokumenter is deur Mia van der Merwe van Rhodes Universiteit gemaak.  Dankie aan Mia en haar span.

 

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Preparation Phase

The stage is being set for large scale expropriation of property and assets in South Africa. This come as no surprise after the EFF announced that they will expropriate property and key institutions like banks and mines. White owned farmland is on top of their list.

The EFF has been gaining support by radical and militant anti-white hate speech, and saw prominent figures resigning from the ANC to join them. The starving masses are suffering from record high unemployment and poverty which provide the perfect breeding ground for a revolutionary party. The EFF entered the market with no secret as to their cause, as their name clearly states, they are fighters, not politicians, even calling their leader Julius Malema their commander. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Stabiliteit in gedrang

Advocate Dali Mpofu has resigned from the ANC to join Julius Malema’s Economic Freedom Fighters, City Press reported on Sunday.

“Internal paralysis [in the ANC] is such that it’s a question of time before it renders itself irrelevant to the broader revolution,” Mpofu was quoted as saying by the newspaper.

Mpofu had been a member of the ANC for 33 years. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Geloof in Sy goedheid

Psalm 27:1… Die HERE is my lig en my heil: vir wie sou ek vrees? Die HERE is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees?

2 As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet — my teëstanders en my vyande, ja, myne — struikel hulle self en val.

3 Al word ’n laer teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie; al staan ’n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek.

4 Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off