Sug U?

Mag ons terneergedruk en onvergenoegd met hierdie lewe wees. Moet ons eerder positief raak en fokus op die goeie? Die blatante onreg, valsheid en leuens wat heers laat elke opregte negatief agter. Hoe moet ons dit hanteer? Hoe hanteer mens onreg, leuens en valsheid? Mens kan byna geen natuurprogram kyk sonder herhalende verwysings na die wonder van ewolusie nie. Die Vader word ontken met elke moontlike geleentheid. Die media word blatant ingespan teen die Westerse Christen. Enige verwysing na die blanke identiteit word as ekstremisme en rassisme bestempel. Blatante ontkenning van ons geskiedenis deur swart politici is ‘n daaglikse polities-korrekte retoriek. Die vraag staan, mag ons negatief, selfs depressief raak oor hierdie wêreld. Volgens Paulus is dit eerder ‘n opdrag as ‘n […]

Die selfaanwendingskonsep – Deel 4

Ruiltransaksies Voorbereiding sal inderdaad voordele bied buiten om net genoeg kos, brandstof, of behuising te hê. Mense wat deeglik voorbereid is word aangemoedig om onvoorbereides in ruil vir dienslewering in te neem. Persone sonder genoegsame brandstof of selfs voertuie kan byvoorbeeld saamry geleentheid gegee word in ruil vir arbeid. Persone wat geen voorbereiding het nie, sal gretig hande arbeid, beskermingswerk, ens. verrig in ruil vir behuising en kos. Dit is dus wys om u voorbereiding nie net vir u eie geliefdes te tref nie, maar om genoegsame voorbereiding vir sulke ruiltransaksies aan te skaf. Om ekstra kos aan te skaf hoef nie duur te wees nie. Bywoners wat kos en behuising vir dienste ontvang, kan op ‘n meer basiese spyskaart oorleef. […]

Deur | 07 Augustus, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Voorbereiding|

Die selfaanwendingskonsep – Deel 3

Selfverdediging Selfaanwending in terme van sekuriteit mag ‘n natuurlike anderse wending maak as met voedsel en medies. Baie mense het reeds die wettige hoeveelheid wapens en ammunisie aangeskaf om hulself mee te verdeding. Alhoewel die beginsel hier dieselfde as met lewensmiddele en medikasie is, mag dit meer voordelig wees om ‘n oorskot wapens en ammunisie met nie-voorbereides te deel om sodoende ‘n groter gesamentlike kans op oorlewing in ‘n verdedigingsituasie te hê. Deeglike ooreenkomste moet in hierdie verband met ander vlugtelinge gemaak word. Hou in gedagte dat u moontlik ‘n wapen aan ‘n onvoorbereide sal afdeel vir ‘n bepaalde tyd of situasie. Kom deeglik ooreen of en wanneer sulke artikels weer terugbesorg moet word. U reg op selfverdediging mag nie outomaties ingeperk word net omdat ‘n ander persoon nie dieselfde vermoë het om hom- of haarself te verdedig nie. […]

Deur | 05 Augustus, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Beplande Rewolusie, Hoekom Suidlanders, Voorbereiding|

Die Selfaanwendingskonsep – Deel 2

Mediese Voorbereiding Die aanwending van persoonlike voorbereiding vir u eie behoeftes is ‘n uiters belangrike konsep om te verstaan in die mediese veld. Die Suidlander mediese departement is tans besig met opleidingsmodules wat hierdie konsep deeglik aan die publiek sal verduidelik. Die beginsel is eenvoudig, die mediese departement sal in veilige areas veldhospitale oprig, maar op ‘n unieke manier. Hierdie hospitale word ingerig met die basiese fasiliteite soos beddens, lopende water, higiëniese omstandighede, en personeel. […]

Deur | 02 Augustus, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Voorbereiding|

Die selfaanwendingskonsep – Deel 1

Lewensmiddele Die Suidlander Noodplan Inisiatief het in sy opeenvolgende ontwikkelingsfasette verskeie uitdagings geidentifiseer in die unieke toestande wat ons sal moet aanspreek. Die beheer en benutting van logistieke en lewensmiddele was een so ‘n probleem. Verskillende mense gaan eendag na anargie in veilige areas opdaag met verskillende vlakke van gereedheid en voorbereiding. Die totale som van alle logistieke middele sal byna geen noemenswaardige voordeel hê indien dit eweredig tussen alle vlugtelinge verdeel sou word nie. Dit sou ook alles behalwe regverdig wees. Verskillende mense het die Suidlander waarskuwing verskillend hanteer. Sommige het oor die jare deeglike voorbereiding gedoen, terwyl ander die waarskuwings geignoreer het. […]

Deur | 01 Augustus, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Kos, Voorbereiding|

Politieke Onstabiliteit

Suidlanders waarsku al ‘n geruime tyd dat politieke onstabiliteit in Suid Afrika ‘n skielike ineenstorting van stabiliteit kan veroorsaak.  Hierdie risiko word ook nou geidentifiseer deur politieke ontleder, Prof. André Duvenhage van die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus. Dit wat hy beskryf as ‘n ‘Praetorian Scenario,’ het nou ‘n werklikheid geword. ‘n ‘Praetorian Scenario’ skets die omstandighede vanuit die middeleeue waarin ‘n koning as ‘n laaste lyn van oorlewing sy veiligheidsmagte direk om hom plaas en vir sy eie oorlewing aanwend. Volgens Duvenhage is daar ‘n werklike kans dat Zuma teen 8 Augustus uit die kussings gelig kan word. As ‘n […]

Suidlanders In Die Buiteland

Ons toerspan is nou byna 5 maande in die VSA. Terwyl alle ander organisasies daaroor praat om die volksaak in die buiteland bekend te stel, is die Suidlanders in Amerika van die een radiostasie na die volgende oppad. Ons het reeds honderde duisende mense in die buiteland bereik en ongekende steun verwerf. Weens beperkings op [...]

Deur | 28 Julie, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Internasionaal, Media|

Voorbereid Of Nie

Daar is ‘n belaglike storie wat die rondte doen dat rykes, goed voorbereides, diegene wat met meer as die gemiddelde in ‘n vlugsituasie sou deelneem, die een of ander manier hul besittings sal moet prysgee vir die wat nie het nie.  Hierdie mag ‘n sensitiewe onderwerp wees vir beide die wat het, en die wat nie het nie. Die manier waarop goed voorbereides en hul eiendom hanteer gaan word, is egter ononderhandelbaar en met baie goeie rede lankal reeds vasgestel. Dit is ‘n onomwonde geskiedkundig-bewysde realiteit dat die beskerming van eiendom van die rykes tot voordeel is van die armes. Enige vorm van beslaglegging, herverdeling van besittings, of ander vorms van Robin Hood tipe inisiatiewe, sal tot die nadeel van minderbevoorregtes lei . Eerstens is dit ‘n praktiese instelling dat die wat goed voorbereid is in terme van lewensmiddele, voertuie, brandstof, wapens, en medikasie, hoogs aanwendbaar is. Hierdie mense het die vermoë vir hulself geskep om sonder enige eksterne logistieke of ander hulp te kan funksioneer in sleutelposisies. Hul voorbereiding maak hulle uiters effektief in die uitvoering van pligte aangesien hulle uiteraard aan die minste beperkinge ten opsigte van lewensgehalte blootgestel is. […]

Deur | 25 Julie, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Kos, Voorbereiding|

Ominous signals

The president, Jacob Zuma is well established at stirring up anti-white sentiment and he continues to ratchet up his rhetoric. People should sit up and take notice. Here follow some extracts from his recent speech that he delivered in Cape Town to an enthusiastic crowd ahead of Mandela day. “…Zuma has called on the youth to follow in the footsteps of former late president Nelson Mandela and his generation and achieve “radical economic transformation”. “Mandela, Walter Sisulu and Oliver Tambo belonged to a special generation of young people who were radical, robust and daring, Zuma told members of the ANC Youth League …” “They were not cowards. However, I must emphasize their radicalism was informed by conviction and not by convenience,” […]

‘n Belangrike Reeks

Ongeveer twee jaar gelede het ons ’n reeks genaamd ‘Suidlanders Verklaar Oorlog’ gepubliseer. Hierdie reeks was ’n openbaring van kennis en insig aan duisende behoudendes. Ongeveer twee jaar gelede, het die wat met daardie kennis bemagtig is, die vermoë ontwikkel om te identifiseer hoe die liberale blanke magte hulself posisioneer en ’n politieke skuifspel voortsit om hulself te verryk. Dit ten koste van die behoudende nasionalistiese volksgenote wat nie bereid is om hul Bybelse standaarde en waardes prys te gee nie. Hierdie reeks van 7 uitgawes het teweeggebring dat sekere huishoudelike name vandag in algemene gebruik is. Beskrywings soos ‘Die Reus’ en ‘Doringbos regering’ is vandag algemeen bekend wanneer die behoudende volksgenote hierdie geldmag bespreek. Aangesien ons oor die laaste twee jaar ’n oorweldigende volgelingtal bygekry het, is dit hoog tyd dat hierdie ‘nuwe’ lede hulself van die politieke spel vergewis. Ons wil ’n beroep doen op ons ou hande om dit vir kennisname weer deur te lees. Ons wil ook vra dat alle lesers die sewe uitgawes genaamd ‘Suidlanders Verklaar Oorlog’ sal aanstuur, Epos, Tweet, Whatsapp en op elke […]