Weerstaan Die Aanslae

Jare gelede worstel ek voort met ‘n groot gemengde klas. Ek reken toe as ek vir Daantjie langs Floorsie laat sit sal hy dalk by hou met die vinnige tempo, want Floorsie kon flink dink. Maar ek het my misgis (soos jong juffrouens dikwels doen). Daar is skielik teenstand by Floorsie. Hy blaas sy wangetjies op en sê: “Juffrou, hoe moet ek my werk doen as ek langs ongeskoolde arbeid moet sit!” Gelukkig het liewe Daantjie die punt gemis. Ons kan ook teenstand in ons eie gemoed ondervind. Leer by Job 23:2,3. Job kom bely: “Nog altyd geld my geklaag as wederstrewigheid; my hand lê swaar op my gesug. Ag, as ek maar geweet het waar ek Hom kon vind, maar kon kom tot by sy woning!” maar van vers 6-9 sien ons hoe Job begin soek na die Vader en kommunikeer met Hom. Ons weet dat die Vader die mat van selfgenoegsaamheid deeglik onder Job se voete uitgeruk het. […]

Deur | 15 Oktober, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|

Bruikbaar Vir Ons Skepper

Lukas 18:9-14 “EN Hy het ook met die oog op sommige wat op hulleself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een ’n Fariseër en die ander ’n tollenaar. En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie — rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my, sondaar, genadig! Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word.” By Suidlander hoofkantoor bid ons daagliks Geestelike leiding, sensitiwiteit en wysheid van die Vader. Ons […]

Deur | 08 Oktober, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|

In Lyn Met Die Vader Se Wil

In Matt 13:31,32 het Jesus gesê: “…Die koninkryk van die hemele is soos ’n mosterdsaad wat ’n man neem en in sy land saai; wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en ’n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke.” Sien jy! Geloof het die vermoë om te groei en so ook aan ander te voorsien. Geloof impliseer groei. Ons geloof kan en moet ook aan ander skuiling bied. Die dissipels wou by Jesus weet hoekom hulle nie al die wonderwerke kon doen wat Jesus gedoen het nie. (Matt 17:19) In vers 20 antwoord Jesus hulle: “Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ’n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.” […]

Deur | 01 Oktober, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|

Hou Jou Fokus

Psalm 37:1-11 “Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie; want soos gras sal hulle gou verwelk, en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hý sal dit uitvoer; Swyg voor die HERE en verwag Hom; wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word; maar die wat die HERE verwag, hulle sal die aarde besit. En nog ’n klein rukkie en die goddelose sal daar nie wees nie; ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede.” Leef ons nie in ‘n tyd van frustrasie, onreg en hartseer nie? Om ons lyk dit of dié wat nie opreg na die Vader se wil streef nie, net sukses op sukses het. Hulle bly in beheer, lyk voorspoedig, terwyl ons in opregtheid sit en lyk of ons konstant net aan die kortste end trek. […]

Deur | 24 September, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|

Groot Of Klein

Een van ons geliefde kinderboekies gaan oor die laaste reus en die laaste dwerg wat op die aarde geleef het. Hulle het saam in ‘n bos gebly, maar moenie dink dat hulle vriende was nie. Dit was ‘n afknouery van die oggend tot die aand. Die reus het graag die dwerg op die toppie van die boom gesit en hom dan ‘n papie gelag as die outjie moes sukkel om af te klim. Die dwerg het weer die reus geknyp as hy slaap en dan lekker gelag as die reus rondsoek na die ding wat hom gebyt het. So kom die twee aartsvyande toe eendag af op ‘n hulpelose klein bruin voëltjie wat op sy rug lê. Hulle bou ‘n nessie en sit hom versigting daarin. Dan dra hulle getrou kos en water aan. ‘n Groot hand en ‘n klein handjie streel hom versigtig. Hulle vergeet heeltemal om mekaar se siele uit te trek, en sien nie eers raak dat die reus krimp en die dwerg groter word nie. Dan, op ‘n dag, maak die pragtige veelkleurige voëltjie sy vlerke oop en vlieg weg. Die twee kyk mekaar in die oë en glimlag. ‘n Sinnelose storietjie? O nee, ons het almal nodig om te groei in sekere opsigte en te krimp in plekke waar ons nog tot oneer van die Vader optree. Met sorg moet ons mos onsself ondersoek en ‘n lyn kry met dit wat Hom behaag. […]

Deur | 17 September, 2017|Kategorieë: Geestelik|

Kies Die Goeie Deel

Lukas 10: 38 – 42 “EN op hulle reis het Hy in ’n sekere dorp gekom, en ’n vrou met die naam van Martha het Hom in haar huis ontvang.    En sy het ’n suster gehad met die naam van Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge; maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.“ Die eerste en belangrikste gebod is om die Vader lief te hê met ons hele hart, siel en verstand. Hy begeer ‘n […]

Deur | 10 September, 2017|Kategorieë: Geestelik|

Die Donkie – Deel 2

So staan die donkie toe vasgemaak, sy ore hang, hy is uitsigloos. Al wat hy sien is die paal en ‘n tou. Wat is die bande wat ons so kan bind? Meeste van die tyd is dit wonde wat ons in ons kinder- en jeugjare opgedoen het. As ons nie daarmee klaarspeel en vergewe en vergeet nie, kan dit lei na selfbejammering, minderwaardigheid, depressie, vrees, bitterheid, en vele meer neerdrukkende emosies. Die vyand wil ons gebind hou want dan het hy beheer oor ons gevoelens. Dit laat ons na die toekoms kyk in die lig van die verlede. Maar ons lees in Nehemia 8:11: “Moenie bedroef wees nie; as julle die Here met blydskap dien, sal Hy julle beskerm.” (Die blydskap in die Here is my beskutting.) Bevryding van ons laste vul ons met Goddelike vrede en blydskap. Sagaria 9:9: “Jubel, Sion! Juig Jerusalem! Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en Hy is ‘n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op ‘n donkie…” (Ook Johannes 15:15) Selwyn Huges skryf: “For the sake of our mental and spiritual health we must realise that any emotion that is buried within us, is never buried dead – but buried alive. This emotion will go on working within us. The only way to achieve real wholeness is being willing to face the feelings no matter how threatening they may feel.” […]

Deur | 03 September, 2017|Kategorieë: Geestelik|

O, Die Donkie! – Deel 1

Donkie met sy houding van moedeloosheid, uitsigloosheid, pessimisme, en nog vele meer ander emosies is aan ons almal wel bekend. Is dit nou ‘n lamsak gees of ‘n gees van tou opgooi? Wie sal weet? Sy kop hang, sy ore hang, daar is geen teken van belangstelling in die lewe nie. Hoekom sing ons dan: “O, die donkie is ‘n wonderlike ding. Hy staan in die sand en hy eet ‘n koerant…” Verbeel jou! Weet hy dan nie dat koerante ons siek en sat maak nie? Dit haal ons oë (vir ‘n oomblik) van ons Skepper af. Maar ons lees juis in die koerant dat die manne van die Ooste nou nuwe kragte uit die donkie put met die velafslaggery… net soos hulle ons veld stroop van slange en skilpaaie en alles wat beweeg, alles wat ons deur die jare gewaardeer en beskerm het. Nou is die donkie die teiken. Ek sien nie eintlik dat die manne groter en sterker word nie. Maar wat weet ek nou? In Markus 11:1-11 lees ons dat Jesus twee dissipels vooruit na ‘n dorpie gestuur het om ‘n donkie wat vasgemaak gestaan het, te gaan losmaak en die donkie na Hom toe te bring. Jesus se opdrag was dat as iemand vra hoekom hulle die […]

Deur | 27 Augustus, 2017|Kategorieë: Geestelik|

Ambassadeur Vir Die Vader

Wil jy ‘n grant pos hê? Wel, hier is ‘n besonderse aanstelling vir jou. Dis ‘n pos waar iemand met integriteit en  geloofwaardigheid goed sal doen. Die beloning is onmeetlik groot. Die ambassadeur is die hoogste diplomatieke verteenwoordiger wat in ‘n vreemde land (ja wel) vir ‘n regering optree. Hy verdedig ook sy vaderland in die vreemde deur wanvoorstellings te weerspreek en juiste inligting te gee. Dit kan iemand soos ‘n bekende sportman, ‘n geleerde of ek en jy wees wat deur sy optrede en prestasie in die vreemde, sy vaderland se aansien verhoog. En natuurlik verstaan ons, alles tot eer van die Vader en die uitbreiding van Sy koninkryk. Kyk, hier staan dit in 2 Kor 5:20 “Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.” Dieselfde vers in die Amplified is te kosbaar om oor te slaan. “2 Cor 5:20: “So we are Christ’s ambassadors. God making His appeal as it were through us. We (as Christ’s personal representative) beg you for His sake to lay hold of the divine favor (now offered you) and be reconciled to God.” […]

Deur | 20 Augustus, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|

Versprei U Risiko

Die volgende vers gee mens baie insig wanneer ons in terme van voorbereiding vir komende anargie dink. Prediker 11: 2 “Hou jou besittings op sewe, selfs ag plekke, want jy weet nie watter teëspoed oor die land kan kom nie.” ‘n Vlugtelingsituasie is onvoorspelbaar, daar is soveel aspekte wat nie bereken kan word nie. Gaan u uit u dorp of stad kan kom met al u voorbereiding? Gaan u voertuig die volle roete kan ry? Gaan u genoeg brandstof hê? Hoe groot teiken maak u voorbereiding van u wanneer ander vlugtelinge vir dae sonder kos en water is? Al hierdie vrae laat mens wonder of u voorbereiding ooit beskikbaar gaan wees en end-uit die basiese lewensmiddele vir u familie kan verskaf. Aangesien die toestande en situasies waarmee u gekonfronteer gaan word, nie bereken kan word nie, is dit noodsaaklik dat daardie risikos deeglik versprei word. […]