Geloftedag 2017

Front Nasionaal het 'n lys van geloftefeeste saamgestel. Dankie vir die moeite, ons wil dit graag met ons mense deel en elkeen herinner aan ons verpligting om ons geloftes te betaal. 1 AKASIA/ DE WILDT – Jopie Fourie Terrein (3 km vanaf Hornsnekpad) Kontak: Gawie Rossouw: 0721341105 2 ALEXANDRIA (OOS KAAP) – Karel Landman Monument [...]

Deur | 08 Desember, 2017|Kategorieë: Geestelik|

Geestelike Groei

Matt 5:3-12 (Lees dit asseblief) Vers 3: “Geseёnd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.” Die saligspreke is die karakter van God waarin die Christen moet groei. Die Vader stel sy meesterplanne bekend in die bergrede. Dit is om die ekstra myl met Hom te stap. Dit is vir Christene wat reeds hulle hele self aan Christus oorgegee het, en nou streef om soos Christus te wees. Die wêreld sal sê, “Nee wat, dit is onuitvoerbaar!” Die Vader sê: “Jy kan met My hulp en die wonderlike genade van vergifnis.” Sy vergifnis is altyd soos ‘n sambreel oor ons oopgevou. […]

Deur | 03 Desember, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|

Krag Van Woorde

Een van die mooiste skrifte vir my het ek in die Lewende Bybel gaan opsoek. Mal 3:16-18: “Maar die wat vir die Here ontsag gehad het, het met mekaar oor Hom gepraat. Die Here het dit agtergekom en gehoor wat hulle sê. Hy laat toe in ‘n boek ‘n verslag skryf oor almal wat vir Hom ontsag het en Hom eer. In verband met hierdie mense het die Almagtige Here self gesê: ‘Hulle sal my kosbare besitting wees op die dag wanneer Ek optree. Ek sal hulle met meegevoel behandel, soos ‘n mens optree teenoor sy kind wat hom met gehoorsaamheid gedien het. Daardie dag sal julle sien wat ‘n geweldige verskil Ek maak tussen mense wat aan my bevele gehoorsaam was en My gedien het en die wat verkeerd gedoen het en My nie wou dien nie.’” […]

Deur | 26 November, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|

‘n Vaste Fondament

Die drie varkies het huise gebou, want dis nat as dit reën. Die grashuis (sonder fondament) het laat waai met die eerste aanslag van die wolf, die vyand. Die tweede varkie het met bietjie moeite en so lui-lui ‘n huis van stokke gebou. Helaas ook sonder fondament! Toe die aanslag kom, waai al die stokke ook. Met groot vrees en inspanning kom die twee uitasem by die derde boetie aan. Die stewige deur klap net betyds agter hulle toe. Die vyand blaas sy gô uit, maar die huis bly staan op sy vaste fondament. Die derde otjie het gedink, beplan, kop gekrap en gegrawe en toe gebou met goeie boustene. Sy huis bly staan, nou moet hy nog net van sy lui broers ontslae raak. Matt 7:24-25 “Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ’n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.” […]

Deur | 29 Oktober, 2017|Kategorieë: Geestelik|

Ons moet weerstand bied teen die vyand se weerwraak

My kind betree die wonderwêreld van geestelike oorlogvoering. Sy werk onder moeilike, uitdagende omstandighede. Alles gaan goed, maar skielik ondervind sy hewige teenstand op plekke waar sy dit nie verwag het nie. Nou ja? Oorlogvoering impliseer mos dat daar ‘n weerwraak (retaliation) sal volg. Hy vat ‘n paar ‘punches’ en begin dan terug betaal in [...]

Deur | 22 Oktober, 2017|Kategorieë: Geestelik|

Weerstaan Die Aanslae

Jare gelede worstel ek voort met ‘n groot gemengde klas. Ek reken toe as ek vir Daantjie langs Floorsie laat sit sal hy dalk by hou met die vinnige tempo, want Floorsie kon flink dink. Maar ek het my misgis (soos jong juffrouens dikwels doen). Daar is skielik teenstand by Floorsie. Hy blaas sy wangetjies op en sê: “Juffrou, hoe moet ek my werk doen as ek langs ongeskoolde arbeid moet sit!” Gelukkig het liewe Daantjie die punt gemis. Ons kan ook teenstand in ons eie gemoed ondervind. Leer by Job 23:2,3. Job kom bely: “Nog altyd geld my geklaag as wederstrewigheid; my hand lê swaar op my gesug. Ag, as ek maar geweet het waar ek Hom kon vind, maar kon kom tot by sy woning!” maar van vers 6-9 sien ons hoe Job begin soek na die Vader en kommunikeer met Hom. Ons weet dat die Vader die mat van selfgenoegsaamheid deeglik onder Job se voete uitgeruk het. […]

Deur | 15 Oktober, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|

Bruikbaar Vir Ons Skepper

Lukas 18:9-14 “EN Hy het ook met die oog op sommige wat op hulleself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een ’n Fariseër en die ander ’n tollenaar. En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie — rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my, sondaar, genadig! Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word.” By Suidlander hoofkantoor bid ons daagliks Geestelike leiding, sensitiwiteit en wysheid van die Vader. Ons […]

Deur | 08 Oktober, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|

In Lyn Met Die Vader Se Wil

In Matt 13:31,32 het Jesus gesê: “…Die koninkryk van die hemele is soos ’n mosterdsaad wat ’n man neem en in sy land saai; wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en ’n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke.” Sien jy! Geloof het die vermoë om te groei en so ook aan ander te voorsien. Geloof impliseer groei. Ons geloof kan en moet ook aan ander skuiling bied. Die dissipels wou by Jesus weet hoekom hulle nie al die wonderwerke kon doen wat Jesus gedoen het nie. (Matt 17:19) In vers 20 antwoord Jesus hulle: “Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ’n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.” […]

Deur | 01 Oktober, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|