Natuurrampe

Die vloede wat ons gister in Durban gesien het, dien as nog ‘n sterk herinnering van hoe onvoorspelbaar natuurrampe kan wees. Ons het dieselfde gesien met die droogtes wat Suid Afrika al vir etlike jare teister. Met ‘n onstabiele sosiale samelewing gepaardgaande met hoë vlakke van werkloosheid en armoede, heers daar reeds ‘n klimaat van [...]

Risikos in SA – Deel 4

Ekonomie Min mense besef die gevare wat swak ekonomiese toestande vir stabiliteit inhou. Onstabiliteit word gedryf deur ongelukkige arm massas. Daar is ‘n groot verskil tussen die verwagte stabiliteitstoestande van ‘n arm land en dié van ‘n ryk land wat verarm. Die bepalende faktor in ‘n oorgang tot anargie is nie soveel hoe mense krepeer nie, maar eerder die verandering in die verwagting van massas. Mense het ‘n ongelooflike vermoë om omstandighede te aanvaar as jy reeds daaraan gewoond is. Kenners sê egter dat die besef dat omstandighede gaan verander, egter baie gevaarliker is. In Suid Afrika is daar wel miljoene armes, maar wanneer hulle besef dat hulle omstandighede drasties gaan versleg, […]

Risiko’s In SA – Deel 1

Ons herhaal van vandag af ‘n vorige reeks  wat die faktore gaan behandel wat kan bydrae tot onstabiliteit in Suid Afrika. Die reeks word aangepas by die huidige omstandighede en sal in die komende dae stuk-stuk geplaas word en mag by tye ‘n dag of twee dae oorslaan indien daar belangrike relevante politiese ontledings gedoen word. Aan die einde van die reeks kan hierdie reeks as ‘n eenheid bestel word by Suidlanders hoofkantoor. Dit sal saam ‘n goeie basis vorm om mense bewus te maak van die risiko wat ons daagliks in Suid Afrika loop. Nie ‘n risiko vir individuele misdaadgedrewe lewensverlies nie, maar op nasionale vlak, ‘n bedreiging wat ons  as volk in die gesig staar. Deel 1  – Politikery Een van die groot vonke in die kruitvat van rewolusies word deur baie kenners geïdentifiseer as politieke onbestendigheid. Daar is in die verlede al telkens gevra oor hoe politiese wedywering in ‘n party kan aanleiding gee tot onstabiliteit wat op sy beurt, na ‘n rewolusie kan lei. […]

Sesseringsaksie

Die Khoisan, in samewerking met sekere blanke groeperings, het ‘n sesseringsaksie van stapel gestuur waarin daar wettiglik aanspraak gemaak word op selfbeskikking. Hulle voer aan dat blankes, sowel as die ander inheemse swart stamme die vroegste en enigste aanspraak op ‘n grondgebied het wat min of meer die Kaap provinsies betrek. Alle wettige fases van die proses is nou uitgeput, wat beteken dat ‘n fisiese oorname die enigste oorblywende opsie is. Vanweë die staatsgreep ondertoon van hierdie sesseringsaksie, en ook weens die rigiede mandaat van die Suidlander Noodplan, kan ons op geen manier betrokke wees by hierdie sesseringsinisiatief nie. Indien dit ‘n projek sou wees waarby Suidlanders geimpliseer word om sodoende vervolging te bewerkstellig, sou dit die Suidlander Noodplan inisiatief blootstel aan iets wat ons geen aandeel of mandaat oor het nie. […]

Deur | 22 September, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Belangrike waarskuwing, Hoekom Suidlanders, Politiek, Risiko's in SA|

Teenoorgesteldes

Opregte volksgenote word so gereeld vals aangekla deur die vyand. Ondervinding toon dat dit gewoonlik aanklagtes is wat die teenoorgestelde is van wat hulle werklik doen. Die aanklagte wat ons ingebring sien word, is sonder uitsondering die enkele punte waarin hy juis nie skuldig is nie. Hierdie teenoorgesteldes kom blykbaar oral in ‘n valse wêreld voor. Die beloftes wat politici maak is altyd vals. Die vooruitskattings vir stabiliteit of ekonomiese groei, sonder uitsondering, die teenoorgestelde. Net so ook kan ons met vrymoedigheid na die breëstroom media se interpretasie van die goeie en die slegte in ons wêreld kyk, en die teenoorgestelde as die waarheid veronderstel. ‘n Goeie voorbeeld hiervan is hoe kommentators gal braak oor Donald Trump. Mens lees deesdae Leopold Scholtz en Max du Preez se artikels vir die komiese waarde daarvan eerder as ontledingsakkuraatheid. Die leuen het so blatant geraak dat die teenoorgestelde deesdae die akkurate weergawe is. Onthou hoe die regses altyd as verkramp uitgemaak is. […]

Deur | 16 September, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Ontleding, Belangrike waarskuwing, Hoekom Suidlanders, Internasionaal, Politiek|

Diversiteit

Vergeet van die politiese wêreldbeskouing vir ‘n oomblik. Skuif die morele redenasie opsy vir ‘n oomblik. Op ou Suidlander manier, wil ons kyk na hierdie onderwerp op streng praktiese grondslagte. Ons doen ‘n ontleding van die feite sonder invloed van politieke korrektheid of beginsels. Die Suidlanders is nie ‘n politiese organisasie nie, maar ‘n Noodplan. [...]

Deur | 08 September, 2017|Kategorieë: Belangrike Ontleding, Politiek|

Kruitvat

Ons kry somtyds interessante navrae. Onlangs het ‘n paar mense genoem dat dit voorkom asof onstabiliteit stelselmatig toeneem eerder as ‘n komende uitbarsting van anargie. Daar is selfs mense wat hierdie argument gebruik om nie meer voor te berei nie, aangesien dit dan ‘n teken is dat grootskaalse anargie nie te wagte is nie. Dis ‘n uiters roekelose en onlogiese siening. Natuurlik gaan dinge stelselmatig agteruit. In ‘n land soos Suid Afrika bereik agteruitgang ‘n versadigingspunt waarin die een diens wat noodsaaklike lewensmiddele verskaf, die ander laat begin ineenstort. Daardie vlak van ineenstorting gebeur dan so vinnig dat dit byna eensklaps gebeur. Kom ons noem ‘n paar voorbeelde van hoe hierdie proses ‘n drastiese versnelling ondergaan. […]

Politieke Onstabiliteit

Suidlanders waarsku al ‘n geruime tyd dat politieke onstabiliteit in Suid Afrika ‘n skielike ineenstorting van stabiliteit kan veroorsaak.  Hierdie risiko word ook nou geidentifiseer deur politieke ontleder, Prof. André Duvenhage van die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus. Dit wat hy beskryf as ‘n ‘Praetorian Scenario,’ het nou ‘n werklikheid geword. ‘n ‘Praetorian Scenario’ skets die omstandighede vanuit die middeleeue waarin ‘n koning as ‘n laaste lyn van oorlewing sy veiligheidsmagte direk om hom plaas en vir sy eie oorlewing aanwend. Volgens Duvenhage is daar ‘n werklike kans dat Zuma teen 8 Augustus uit die kussings gelig kan word. As ‘n […]

SA Polities Onstabiel

Toestande in Suid Afrika dui toenemend meer op die laaste fases voor anargie uitbreek. Al hoe meer kenners waarsku dat die afgelope 18 maande se drastiese toename in sluipmoorde en sluipmoordpogings, asook dreigemente wat politici ontvang, ‘n baie gevaarlike en onstabiele politieke omgewing omskryf. Ons was onlangs in breedvoerige gesprekvoering met vooraanstaande politieke ontleders, en [...]

Deur | 26 Julie, 2017|Kategorieë: ANC, Belangrike waarskuwing, Politiek|