Noodplan.co.za Deel 2

noodplanDie tweede waardevolle diens wat Noodplan.co.za u bied, is die koördinaatstelsel. Onthou dat hierdie diens spesiaal vir mense is wat om welke rede nie fisies by groepe kan inskakel en aan vergaderings, kampe, of roetebeplanning  kan deelneem nie.

‘n Groot deel van ons populasie is deur propaganda en intimidasie die skrik op die lyf gejaag en voel dus nie veilig om fisies by die Suidlanders betrokke te raak nie. Hierdie persone kan nou in die veiligheid van ‘n webwerf registreer.

Honderde koördinaatpunte is regoor die land opgerig en sodra u registreer, kan u die dorpsgebied waarin u woonagtig is invoer. Volgens die dorp word daar dan een of meer van hierdie punte aan u toegeken. Hierdie punte word van tyd tot tyd aangepas, so dit is belangrik dat u op gereelde basis gaan kyk of u punt verander het.

Vir elke punt in die land is daar personeel wat hulself kontraktueel verbind het om tydens nasionale anargie daardie punt te beman. So ‘n punt kan voltyds beman word of daagliks besoek word deur die personeel. U sal dan by die punt opgetel word om na verdere veilige plekke te kan beweeg.

Die openbaarmaking van hierdie punte op welke wyse, hou geen bedreiging vir lede in nie. Onthou dat baie mense na elk van hierdie punte gaan beweeg wat beteken dat dit reeds ‘n vermoë skep. Selfs al sou rewolusionêres weet waar so ‘n punt is, sal hulle dadelik gekonfronteer word met ‘n groot groepering vlugtelinge. Dit sou baie meer onveilig wees indien u alleen of in ‘n kleiner groepie na enige ander punt sou beweeg.

Beweging van vlugtelinge is ook maklik moniteerbaar deur rewolusionêres, wat beteken dat geen grootskaalse vlugtelingproses in geheimhouding uitgevoer kan word nie.

Baie dorpe het ‘n deurgangspunt asook ‘n optelpunt. ‘n Deurgangspunt word nie beman nie, dit het eenvoudig ten doel om groepering te veroorsaak. Wanneer u dan in ‘n groep of konvooi na ‘n optelpunt beweeg, het u reeds tot ‘n mate ‘n vermoë om uselfs te beveilig.

By die optelpunt sal u dan deur personeel na die volgende area begelei kan word. Selfs al is die stelsel hoofsaaklik ontwerp vir persone wat anonomie aan die Noodplan wil deelneem, vind ons dat geweldig baie aktiewe lede ook hierby inskakel, net om toegang tot die waardevolle inligting en koördinaatpunte te hê as ‘n alternatief.

Skakel in op die Suidlander noodplan.co.za en bied ‘n groter kans op oorlewing in komende anargie vir u en u geliefdes.

Die volgende stelsel wat die Noodplan.co.za u bied, is die komende Suidlander kollege. Hierdie kollege bied tientalle vakgebiede wat uniek is tot rewolusionêre toestande, vlugtelingbeheer, vlugtelingbestuur, burgerlike verdediging, logistieke funksies, kommunikasie en talle ander onderwerpe wat hiermee verband hou.

Elke een van hierdie vakke is uniek deur kundiges ontwikkel vir ‘n Suid Afrikaanse nasionale destabilisasie waarin ‘n blanke minderheid bedreig word. Wanneer u op die Suidlander Noodplan.co.za registreer, kan u elkeen van hierdie kursusse individueel aanlyn loop. ‘n Minimale fooi is hiervoor betaalbaar om die enorme hoeveelheid werk konstant te ontwikkel en op te dateer.

Die groot voordeel van hierdie aanlyn kollege is dat u nie ‘n enkele kilometer hoef te ry om daarin gekwalifiseerd te wees nie. Na afloop van die kursus kan u ‘n aanlyn toets skryf wat outomaties gemerk en aan u ‘n punt toeken.

Indien u die kursus slaag, sal ‘n bevoegdheidsertifikaat aan u ge-epos word. Hierdie bevoegdheidsertifikaat kan u dan uitdruk en by u hou. Sou u in die toekoms by ‘n veilige gebied aankom met een of meer sulke bevoegdheidsertifikate, kan u dadelik deur Suidlander personeel in bepaalde poste of funksies aangewend word. Dit sal u ook dadelik in ‘n beter posisie plaas wanneer u kan funksioneer as personeel in ‘n Burgerlike Verdedigings Noodplaninisiatief.

Deur | 2016-11-09T21:19:07+00:00 23 September, 2016|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Opleiding, Voorbereiding|