Volksmoord Ontleed – Deel 2

rwanda2Rewolusionêre Getalle

Voor ons hoegenaamd oor die spesifieke hoeveelhede praat wat deur hierdie rewolusionêre haatspraak en daaropvolgende volksmoord gelok word, en hoeveel spesifiek aan so ‘n volksmoord kan deelneem, moet ons eers kyk na hoe relevant die getalle werklik is.

Kom ons sê eerder dat ons moet bepaal wat die persentasie deelname kan wees en, belangriker as dit, hoef te wees, om ‘n noemenswaardige aanslag op die blanke bevolking te kan hê.

Die volksmoord in Rwanda is na die dood van Rwandese President, Juvenal Habyarimana, deur 200 000 Hutu’s uitgevoer na sy vliegtuig bo Kigali lughawe afgeskiet is op 6 April 1994.  Die volksmoord is egter begin deur 25 000 aanvallers. Die populasie in Rwanda was op daardie stadium 7 miljoen mense wat beteken dat die volksmoord deur 0.3% van die populasie begin is en is dus uitgevoer deur 2.8% van die land se polulasie. Steeds is ongeveer 800 000 mense (meestal Tutsis) in hierdie volksmoord uitgemoor. Die getal deelnemers het drasties na die uitbreek van die volksmoord gegroei.

Die volksmoord in Cambodia het dieselfde interessante syfers. In April ’95 neem ongeveer 50 000 mense deel onder Pol Pot wat ongeveer 1.7 miljoen Kambodjane se lewens eis. Selfs hierdie mag het begin met slegs 6 000 soldate. Die totale mag van 50 000 was 0.7% van die totale populasie. Soortgelyke syfers kan gesien word in Guatemala tussen 1981 en 83, Bosnië 1992 tot 1995, en Darfur 2004.

Wat telkens hier opvallend is, is die uiters klein hoeveelheid mense wat as aggressor toetree tot die volksmoord, en die enorme groot getal in lewensverlies wat dit teweeg bring.

Ons moet erken dat die gebruiklike berekening wat ons mense gewoonlik gebruik wanneer hulle sê ons is 1 tot 10 oorskrei in getalle, totaal onvanpaslik is. In volksmoord terme word appels nie met appels vergelyk nie. Dit gebeur op so ‘n wyse dat ‘n baie klein groepie oor tyd ‘n enorme impak op die lewensverlies van die teikengroep het.

Slegs ‘n klein groepie aan die aggressor se kant is nodig om ‘n sneeubal effek te veroorsaak wanneer geweld uitbreek.  Daardie klein groepie is goed gevestig en gereed in Suid Afrika.