Hoekom Suidlanders?

Die Suidlander Noodplan is ‘n volksgerigte inisiatief om blankes die beste kans te gee op oorlewing as volskaalse rewolusie/anargie/volksmoord in SA uitbreek. Kortliks het ons  groeperingsplanne en veilige areas in plek as blankes noodgedwonge hul dorpe en stede sal moet verlaat. Volg gerus ons reeks op www.suidlanders.co.za wat “Suidlander Noodplan Fases” in fyn besonderhede verduidelik.

Aangesien infrastruktuur in SA na enige van bogenoemde insidente tot niet sal gaan indien strukture nie in sekere areas opgerig kan word om dit tot ‘n mate funksionerend te hou nie, is dit belangrik dat lede voorberei met voedsel, watersuiwering, brandstof, medies en ander noodsaaklike lewensmiddele. Hierdie voorbereiding is belangrik omdat daar vir ‘n onbepaalde tydperk oorleef sal moet word sonder die geriewe van winkels, riolering, kragvoorsiening of selfs behuising.

Die tyd is besig om uit te loop, volg asseblief die volgende stappe om amptelik in te skakel by die Suidlander Noodplan. Stuur ook hierdie aansluitingsprosedures vir al u vriende en geliefdes

Eerstens het die Suidlanders ‘n NoodSMS Whatsapp stelsel diens waar relevante nuusgebeure en projeksies op ‘n daaglikse basis deurgegee word, asook waarop gevaarlike massaoptrede insidente in u area deurgegee word. Hierdie platform sal ook toenemend in die toekoms gebruik word om u in te lig van vergaderings, opleiding en ander aktiwiteite. Om lid te word beloop R89 p/m en word per debietorder verhaal. KLIK HIER OM AAN TE SLUIT

Intekenaars op hierdie diens kry ook toegang tot ons www.noodplan.co.za webtuiste. Hier kan intekenaars die koördinate vind van hul eerste ontvangspunt indien totale nasionale anargie uitbreek en lede vir welke redes nie saam met hul groep kan onttrek nie. Dit  is ook handig vir lede wat nie fisies wil of kan by groepe inskakel nie. Hierdie punte sal in daardie tyd beman word om vlugtelinge in die regte rigting te stuur.

Tweedens kan u op ons webtuiste www.suidlanders.co.za onder KONTAKTE gaan kyk wie u direkte leier of Provinsiale leier van u area is. Kontak hierdie leier om in te skakel by ‘n Suidlander groep. Hier sal u op hoogte gebring word m.b.t voorbereiding en plan van aksie indien ‘n vlugsituasie plaasvind. Woon gereeld vergaderings by om op hoogte te bly van u groep se noodplanne.

Op die www.noodplan.co.za webblad kan u ook gratis gebruik maak van ons aanlyn KOLLEGE waar u voortydig deur studiemateriaal kan werk m.b.t departemente wat na onttrekking beman gaan word. Eksamens kan aanlyn geskryf word, waarna ‘n bevoegdheidsertifikaat aan u uitgereik sal word na suksesvolle aflegging.

Lede op die NoodSMS diens kan na ses maande aansoek doen vir hul lidmaatskapkaart. Hierdie kaart kan spesiale voordele inhou afhangend van die vlak van beheer wat ons oor logistieke bates bekom.

Bestel gerus die Suidlander handleiding (E-boek vir R100) deur ‘n epos te stuur na navrae@suidlanders.co.za. Hierdie handleiding is ‘n goeie bron van inligting vir nuwe lede en bespreek onder andere Burgerlike Verdediging onder Internasionale Humanitȇre Reg, konvooivorming, strukture na onttrekking, trauma ontlonting en vele meer.

Raak deel van die Suidlanders, vergewis uself van die Noodplan en gee uself en u geliefdes die beste kans op oorlewing.