Louis de la Gey: Hoof van die Kantoor van die HK Koördineerder

Louis de la Gey: Hoof van die Kantoor van die HK Koördineerder

Ons sien deesdae al meer hoe die algemeen liberale media waarsku teen ‘n komende rewolusie. Die term “Arabiese Lente” wat hieronder in die Landbouweekblad gebruik word, verwys na die reeks rewolusies wat vanaf Desember 2010 regoor talle Midde Oosterse lande opgevlam het.  In dieselfde berig word daar ook verwys na liberale ontleders soos Max du Preez wat so ‘n komende tyd te wagte is.

In die verlede het gematigde en liberale media die projeksies van die Suidlanders oor komende rewolusie afgeskiet, onder andere omdat die tekens waarop ons projeksies geformuleer het, nie ooglopend vir almal was nie. Dit is tot die voordeel van miljoene oningeligde lesers dat hierdie entiteite teenstrydig met algemene politiese korrektheid bereid is om die waarheid te druk.

Alhoewel daar in die algemeen nog by baie mense onduidelikheid bestaan oor wat so ‘n komende rewolusie behels, is hierdie stap volgens Suidlander bestuur in die regte rigting en word dit ondersteun. Meer akkurate projeksies van wat die presiese toestande sal wees sal  deurgaans, soos in die verlede,  aan media personeel deur ons kantoor beskikbaar gestel word.Landbou weekblad

Soos in die verlede vereis ons ook nie (weens politieke redes) dat media personeel ons as bron van hierdie projeksies en data erken nie.

U sal spoedig merk dat die vooruitsigte vir SA wat in die breëstroom media gepubliseer word oor die komende tye, al meer radikaal sal voorkom. Soos wat die situasie vererger, sal daar ‘n dringendheid ontstaan om die werklike toestande wat ons te wagte kan wees, aan die publiek bekend te maak. U sal byvoorbeeld opmerk dat dieselfde Landbouweekblad in Januarie 2013 ‘n artikel deur Clem Sunter geplaas het waarin hy so ‘n toestand van verval ‘n 25% kans gegee het.

Vandag projekteer die liberale media dalk 75% kans, hoe lank voor ons 100% geprojekteer sien. Wanneer daardie tye voor die deur lê sal die Suidlander noodplan wat oor jare tot perfektheid verfyn is vir u, die leser, beskikbaar wees. lid of te nie, dis vir volksgenote opgerig.  Bly voorbereid.

Louis de la Gey

Hoof van die Kantoor van die HK Koördineerder