In die vorige berig het ons die moontlikheid bespreek dat die bestuurswyse waarop Eskom na rewolusionêre toestande gedryf is moontlik intensioneel kon wees. Kom ons kyk na nog leidrade wat kan dui op beplande rewolusie.

Ongeveer 8 jaar gelede het die Instituut vir Sekerheidstudies bekend gemaak dat die grootste bedreiging vir stabiliteit in Suid Afrika werkloosheid is. Sporadies sien ons zenofobiese aanvalle op buitelanders. Die tasbare spanning wat tans in Suid Afrika bestaan, as gevolg van armoede, werkloosheid en die persepsie, of nou dit ‘n ware of vals persepsie is, is onontkenbaar. Mense gaan gebuk onder uiterstes van armoede. Buitelanders floreer en word ryk. Die gini-koeffisient in SA is van die hoogste ter wêreld. Hierdie toevloei van werksoekers en “interpreneurs” plaas ‘n geweldige druk op die behoeftige werkersmag van Suid Afrika. Dit veroorsaak kapitale uitvloei en ‘n verhoging in informele nedersetting gemeenskappe.

Die logiese afleiding is dat die toevloei van Afrika nasionaliteite na Suid Afrika ‘n -geweldige druk plaas op die stabiliteit van die land. Die natuurlike reaksie van die regering sou in sulke omstandighede wees om ‘n beperking op emmigrasie en Afrika asielsoekers te plaas. Dit was die gevaar wat die apartheidsregering geidentifiseer het, met rede. Die ANC regering doen net die teenoorgestelde. Nie net word Afrika emmigrasie, en in werklikheid, massa migrasie na Suid Afrika toegelaat nie, maar dit word konstant aangehits deur uitlatings wat insinueer dat Suid Afrika hulle “broers” in die res van Afrika nie sal teenstaan om in SA ‘n beter lewe te kom soek nie.

Hierdie regeringsoptrede is nie net gevaarlik nie, maar oorskry die grense van growwe nalatigheid in terme van stabiliteit in Suid Afrika.

Ons kan weereens die afleiding maak dat hierdie beleid sterk rewolusionêr gunstig voorkom en die vraag ontstaan: Word ‘n rewolusie beplan, of is ons leiers regtig so onbevoeg?

Bestuur