Voorheen het ons gekyk na ander moontlike oorsake van ‘n rewolusie en hoekom dit voorkom asof hierdie rewolusionêre toestande beplan word. In Deel 1 het ons Eskom bespreek, en in Deel 2 die opsetlike invloei van emmigrante na Suid Afrika.

In Deel 3 gaan ons kyk na hoe emosie tot op breekpunt gerek word deur simbole van diskriminasie en vervolging in vyandige emosie te omskep.

Met die oorname van enige nuwe bewind, neem dit letterlik ‘n jaar of twee om ou bewindstekens en simboliek te vervang en om daardie nuwe volk of nasie in bewind se stempel af te druk en hulle standaard te implementeer in die samelewing. Die boere het byvoorbeeld, na hulle onafhanklikheid van die Britte ontvang het, in ‘n baie kort tydjie daarin geslaag om hul eie universiteite, staatsdiens, skole ens. op te rig wat op ‘n baie hoë standaard die karakter van die boervolk weerspieël.

‘n Vinnige afbreek fase moet spoedig oorgaan na ‘n fase van opbou en vestiging van ‘n bestel wat daardie nuwe volk of nasie se geestelike en wêreldbeskouing verteenwoordig. Indien die afbreek fase vir te lank aanhou, en die nuwe bestel sukkel om hul eie suksesvolle infrastruktuur te skep, veroorsaak dit ‘n verhoogde frustrasie onder die mense met ‘n behoefte om steeds ‘n verdrukker hiervoor te blameer. Dit is hoekom talle Britse standbeelde en kunswerke met die boere/Afrikaner oorname nie vernietig is nie. Die suksesvolle en selfstandige voortbestaan het hierdie vervolgingswaan nie genoodsaak nie.

In Suid Afrika is infrastruktuur en ontwikkeling byna op elke veld aan die ineenstort. Dienslewering, ekonomiese groei, ekonomiese bemagtiging, alle areas van swart bevoordeling val. Die frustrasie word nou doelbewus na die blanke geskiedenis en suksesse gedraai. Die perfekte simboliese teiken hiervoor is boere en apartheidsstandbeelde en erfenisse. Die skielike toename in hierdie vyandigheid teen die blankedom en sy kultuur en geskiedenis is bloot ‘n aanwysing vir die diep gekweekte woede teenoor die blanke bevolking.

Die doelbewuste aanhitsing van skendings en verwydering van blanke standbeelde en erfenis simboliek, is ‘n baie gevaarlike metode om ‘n groepering te laat ontstaan onder die reeds hoog gefrustreerde en vyandige arm massas. ‘n Mens sou wonder hoe enige regeringsleier hierdie hoogs profbare emosionele toestand sal wil aanhits en dit nie onmiddelik in die kiem smoor nie.

Die geskiedenis het bewys dat opsweping van hierdie aard baie vinnig fisies word. In ‘n hoogs gepolariseerde omgewing soos Suid Afrika is fisiese optrede en groepering wat ras van aard is, uiters gevaarlik, grens aan growwe nalatigheid, en moontlik deeglik beplan.

Bestuur