Ons weet dat die grootste blaam wat blankes kry, is die feit dat hulle nog in baie ekonomiese sektore van die ekonomie voordeel trek en suksesvol is. Ja, baie blankes sit in plakkerskampe, maar tot ’n groot mate sit blankes nog met die grootste ekonomiese aandeel. Die oorsaak hiervan is baie eenvoudig, en is ook deur vooraanstaande ekonome uitgewys. Ons noem net ‘n paar redes in kort. Blankes bly baie langer in ‘n pos as swartes, blankes se gemiddelde ouderdom is byna 20 jaar ouer as swartes. Blankes is meer geneig om te gaan studeer en hul gemiddelde IK is hoër, blankes is meer akademies aangelê as swartes ens.

Wat wel hier belangrik is, is dat die blankes in SA deurentyd deur politiese en hooggeplaastes uitgewys word as die sondebokke vir die swart armoede omdat hulle nie ekonomies met die swartes “deel” nie. Dit maak ons die vyand van die arm massas.

Verder hoor ons gereeld dat apartheid die oorsaak is van talle probleme wat tans in SA heers. Die blanke is die fisiese gestalte van die woord apartheid. Malema sê gereeld dat blankes grond by swartmense gesteel het. Hierdie uitsprake is natuurlik totaal onwaar, maar weereens word die blanke as die oorsaak van armoede bestempel. Selfs Zuma neem deel aan die veldtog deur te sê dat SA se probleme begin het toe Van Riebeeck aan die Kaap geland het.

Tydens die huidige voortslepende xenofobiese geweld word Suid Afrika gekonfronteer met die realiteit van opgehoopte frustrasie van armoede en swaarkry. ‘n Frustrasie wat nou tydens xenofobie teen buitelanders oorkook. Nou, in hierdie baie spannende en gewelddadige toestand, word die blanke weer op baie subtiele wyse die teiken gemaak. Ons hoor gereeld dat hierdie “black on black violence“ streng veroordeel word, met die baie vreemde argument dat ander swart Afrika lande die ANC goedgesind was in die “struggle“ jare. Dat Afrikane mekaar se broers is en nie vermoor behoort te word nie.

Dit laat die vraag: Is blankes hul broers, het ons die ANC teen apartheid gehelp, of was ons die euwel? Sou dit dus ook verkeerd wees om die blanke uit te moor? Dit is die vraag wat ontstaan in die gedagtes van die armoedige swart massa. Is die blanke dan die probleem, en kan hulle dan uitgemoor word? ‘n Vraag wat deur uitsprake en beskuldigings geskep is. Is dit toevallig, of is dit deel van die beplanning vir die komende rewolusie en volksmoord?