Enige sentralisering maak ‘n stelsel kwesbaar. Iets wat afhanklik is van ‘n senterpunt het baie minder opsies tydens krisis as iets wat verspreid en onafhanklik van mekaar funksioneer.

Die Suid Afrikaanse Elektrisiteitsvoorsieningsnetwerk is ‘n goeie voorbeeld hiervan. ‘n Kolossale netwerk wat deur verskeie enkele bestuurspunte aan die gang gehou word. As enige van daardie sentrale punte sou onklaar raak, geteiken word, of weens enige ander faktor van onstabiliteit buite werking gestel word, sal dit die totale netwerk in duie laat stort. ‘n Land wat sy infrastruktuur sektore sentraliseer, stel homself bloot aan daardie risiko. Dit is hoekom Suid Afrika verskeie nasionale sleutelpunte het. Hoe minder sleutelpunte, hoe minder kans is daar vir totale ineenstorting van enige stelsel.

Die teenoorgestelde hiervan sou byvoorbeeld ‘n kragnetwerk wees waarvan verskeie distrikte sy eie kragvoorsiening bestuur. Die stelsel kan nogsteeds ‘n netwerk vorm, ‘n rugsteun hulp aan nabye distrikte verleen, maar elke distrik kan onafhanklik funksioneer. Hierdie beginsel word deesdae al meer toegepas in die ontwikkeling van nasionale infrastruktuurstelsels.

Dieselfde beginsel behoort van toepassing te wees op u voorbereiding. Voorkom gesentraliseerde voorbereiding. Om een groot woonwa vir u familie aan te skaf wat u deeglik toerus, is ‘n goeie voorbeeld van gesentraliseerde voorbereiding. Daardie woonwa indien beskadig, vernietig, gekaap of op enige ander wyse nie meer tot u beskikking nie, sal ‘n totale vernietiging van u voorbereiding veroorsaak.

Desentraliseer u voorbereiding deur byvoorbeeld ‘n kleiner, goedkoper woonwa, ‘n addisionele sleepwaentjie met tente, en ‘n ekstra tent met duplikaat kamptoerusting aan te skaf, en dan al drie hierdie eenhede op verskillende plekke te stoor.

Die beginsel kan letterlik op tientalle verskillende maniere toegepas word deur byvoorbeeld die familie se klere te versprei en elke eenheid ‘n klein funksionerende kampstel te maak. Net so is dit meer risiko effektief om elke familie in die groep ‘n kleiner goedkoper metode van kragvoorsiening, watersuiwering, kosvoorbereiding, navigasie, ens te laat aanskaf. Verskeie groepe het al navrae geloods rakende ‘n gekombineerde kragopwekkingstelsel. Ander het weer voorgestel om saam te kom en ‘n groter watersuiweringsstelsel aan te skaf, terwyl ander ‘n gemeenskaplike kombuis wou bou. Dit verhoog die risiko eksponensieel.

Probeer alle voorbereiding soveel as moontlik onder lede in u groep verdeel. Verskeie lede kan dan verliese hê, maar gekombineerd is daar steeds genoeg individuele vermoë om u klein gemeenskap te laat werk.

Skakel gerus Suidlander Hk vir hulp en bystand met voorbereidingstrategie.