Ons staan voor ‘n tydperk van toenemende onstabiliteit in Suid-Afrika. In ‘n artikel wat ons verlede week geplaas het wat deur ‘n swartman genaamd Mmatlou Josias Ntjana geskryf is, word melding gemaak van die Boervolk se vermoë om homself te organiseer d.m.v sosiale, professionele en kultuurorganisasies.

Alhoewel dit ‘n uitnemende vermoë van die Boervolk is wat byna instinktief plaasvind, word daardie vermoë in groot maat deur die blanke geldmag “establishment” aangewend om teen behoudende denke en ’n vryheidsideaal ons eerder op ‘n blinde liberale wêreldweg te hou.

Ons maak melding hiervan vir ’n rede. In die komende tyd waar rassekonfrontasie en toenemende openbare protesaksies deur beide die swart- en blanke gemeenskap gaan toeneem, sal die risiko vir ’n gewelddadige konfrontasie tussen blanke en swart groeperings direk eweredig toeneem.

Ons rig hier ‘n ernstige waarskuwing aan ’n reeds emosionele en gefrustreerde konserwatiewe blanke gemeenskap. Ons sien dat wat voorlê spesifieke gevare vir die blanke vryheidsideaal inhou. Verskeie blanke organisasies wat voorheen parabolies as die Reus of Doringbosregering voorgestel is, gaan binnekort behoudende volksgerigte organisasies emosioneel begin opsweep om meer daadwerk in anti-regeringsprotesaksies deel te neem.

Hierdie instellings gaan die hoë vlakke van emosie wat met blanke vervolging soos, onder andere, plaasmoorde gepaard gaan, aanwend om in ‘n atmosfeer van volkseenheid te mobiliseer. Dit is die ou slenter om die behoudende en opregte Boer se onskuld en volksliefde te misbruik om hom as kanonvoer op voetsoolvlak in aanwending in te kul.

Ek daag u uit om voorbeelde te kry waar liberales in protes aangewend word teen uitbuiting van die blanke minderheid. Wees uiters versigtig hiervoor en herinner u gereeld aan die aanmaning wat ons vind in Sagaria 4:6 “…Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.