As liberales waag om ‘n verbrokkeling in die magsbehepte liberale politiek te erken, moet jy weet die skrif is teen die muur. So ‘n waarneming deur die liberale, of soos die KGB hulle in die koue oorlogjare genoem het, gedemoraliseerdes, is ‘n bitter pil om te sluk.

Liberales, of gedemoraliseerdes erken nou dat regse steun wêreldwyd toeneem. Donald Trump word erg deur hulle gekritiseer oor sy kru manier om die waarheid te praat. Tog verbaas dit dat hy wêreldwyd toenemend steun werf.

Dieselfde geld vir die ‘ekstreem regse’ Geert Wilders se Partij voor de Vrijheid in Nederland. In Frankryk gebeur dieselfde met Marine Le Pen van Front Nasionaal. Hierdie tendens is wêreldwyd sigbaar. Die gedemoraliseerdes, die politiese en invloedryke groepering wat ‘n beweegrigting na links inslaan ten koste van morele waardes, hierdie groepie wat vermenging en vrye denke aanhang, krap kop oor die behoudende rigting waarin wêreldpolitiek beweeg.

Dit word selfs geidentifiseer as ‘n oproep tot rewolusie. Gedemoraliseerdes erken dat liberale veelparty demokrasie regoor die wêreld in die rigting van ‘n krisis beweeg. Hulle erken ook wat Suidlanders lankal, jare gelede reeds, geidentifiseer het. “In te veel lande is die kloof tussen politici en kiesers te wyd. Op te veel plekke is die politici sigbaar in die politiek slegs vir hul eie eer, mag en beursie.”

Kan u glo dat hierdie uitlating hoegenaamd deur die breëstroom Naspers media van Suid Afrika gepubliseer word. Die woorde “slegs vir hul eie eer, mag en beursie” is moontlik een van die beste beskrywings vir die Suidlander reeks “Suidlanders verklaar oorlog.”

In hierdie reeks identifiseer ons daardie liberale mag, en neem ons definitiewe standpunt as behoudende gemeenskap teen hom in. Ons waarsku jare al dat hierdie mag, soos met die Doringbos regering in SA, hul voeling met die man op die grond verloor het. Die gedemoraliseerde politieke ontleder noem dan hoopvol dat die komende rewolusie van behoudendes darem nie die chaotiese en gewelddadige patroon van 1998 Frankryk of 1947 Rusland sal aanneem nie. Hoopvol volgens hom omdat wêreld demokrasie “ingeboude selfs korrigerende vermoens” het wat sulke populistiese veranderinge sal “insluk en fynmaal.”

Nie die keer nie. Die keer gaan julle immorele stelsel die behoudende oplewing nie insluk nie. Stabiliteit in die hedendaagse wêreld is nie dieselfde stabiliteit as in die mid-1900’s nie. Die dienste- en industrieel afhanklike samelewing van vandag het veel kleiner marge ter oorlewing van sosiale, politiese en ekonomiese onstabiliteit as 60 jaar gelede.

Julle Babiloniese wêreld demokrasie, alhoewel fyn uitgewerk, gaan daardie kruitvat nie oorleef nie. Wees verseker ons staan op die vooraand van globale verandering.

Hierdie is ‘n lig teen duisternis geveg en julle plannetjies staan geen kans teen die lewende Skepper nie. Verskeie getoetste profete waaronder Van Rensburg en Bybelse profete het dit voorspel. Hoe lank gaan julle politiese ontleders profetiese feitlikheid ontken? Hierdie profesieë speel foutloos voor ons af. Julle gedemoraliseerdes word duidelik geidentifiseer as diegene wat die onderspit gaan delf, steeds klou julle vas in desperate ‘geloof’ dat julle planne sal slaag. Dit sal nie. Dit gaan alles in ‘n oogwink verander.