Matt 5:3-12 (Lees dit asseblief) Vers 3: “Geseёnd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.”

Die saligspreke is die karakter van God waarin die Christen moet groei. Die Vader stel sy meesterplanne bekend in die bergrede. Dit is om die ekstra myl met Hom te stap. Dit is vir Christene wat reeds hulle hele self aan Christus oorgegee het, en nou streef om soos Christus te wees.

Die wêreld sal sê, “Nee wat, dit is onuitvoerbaar!” Die Vader sê: “Jy kan met My hulp en die wonderlike genade van vergifnis.” Sy vergifnis is altyd soos ‘n sambreel oor ons oopgevou.

Dis amper soos ‘n klein kindjie wat leer om te loop. Skielik staan die kind op en het die vertroue om te probeer. Dit gebeur nie in een dag nie, nee, tree vir tree word hy sterker en meer doelgerig. Dan tuimel hy van die trap af of val oor die kat. Skreeuend kondig hy sy misnoё aan, maar dis gou vergete, want pa se sterk arms plaas hom weer op sy voete en ma troos. Daar wikkel hy weer verder. Die Vader het meegevoel met ons groeiproses.

Ons het nie punte om te verwerf nie. Ons is net totaal oorgegee aan ons liefde en vertroue in die Vader.

Die bergrede is die hoogste standaard van dissipelskap. Ons kom nooit volkome daar nie maar ons leer en probeer weer. En die Vader glimlag oor ons. Ons moet net weet hoe afhanklik ons van Hom is. Hy sien ons pogings en strewe om soos Hy te wees.

Die Vader is oneindig genadig. Lees maar weer die gelykenis van die verlore seun in Luk 15:1-7. Ons lees ook hier van die blydskap in die hemel oor elke bekeerling.

Die Vader kom ons dikwels tegemoet op ongewone plekke en tye. Ons is nie altyd kierst regop in die kerk nie. Soos Jakob gesê het nadat die Vader in ‘n droom aan hom verkyn het. Gen 28:16: “…die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie.

Vers 17 “Hoe skrikwekkend … dit is die poort van die hemel.” in vers 15 belowe die Here: “Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ookal gaan…” Ons kan nie onder die Vader se sorg uithardloop nie. Maar ons moet weet hoe afhanklik ons van Hom is.

Ps 146:11: “The Lord takes pleasure in those who reverently and worshipfully fear him, in those who hope in his loving kindness.” (Amplified)

Liefdegroete

Anen