Die pad vir ons na die Vader se hart loop deur ons geloof. Dit is wat Hom verheug en dan kan Hy werk en wonders doen. Ons weet mos volgens Ef 6:16 dat die geloof die skild in ons hand is om die brandpyle van die bose af te weer.

Die Vader se aandag is onverdeeld op ons elkeen gevestig. Hy belowe: “Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe” (Rom 1:17.) – ook Heb 10:38 en Gal 3:11

In Kor 5:7 sê Paulus: “Ons wandel deur geloof en nie deur sien nie.” Die Amplified stel dit mooi dat ons dit soos ‘n rympie kan onthou “For we walk in faith… not by sight.” Sê dit en glo dit onteenseglik.

P.D le Roux skryf: “Die ontwikkeling van die geloof van die kind van die Here is van uiterste belang. As dit nie gebeur nie, sal hy deur omstandighede rondgeslinger word en sy geestelike lewe sal nooit geanker word en vasstaan nie.” ‘n Kind wat (veilig vasgegespe) agter in die motor sit oppad see toe en al huilend sy vrese uitspreek, sal die pa baie bedroef. “Weet pa hoe om te ry? Het ons genoeg brandstof, kan ons hamburgers bekostig?” En soos Shrek se donkey”Are we there yet?” Die pa se gedagte sal wees: “Die kind vertrou my nie.”

Wat is geloof?

Heb 3:12 (ou vertaling): “Sorg daarvoor, broeders dat daar nie miskien in een van julle ‘n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie.

Dit is mos die fout wat die tien verspieders gemaak het – na die wonderdade wat hulle aanskou het. Hulle oё was mos vasgenael op reuse en mure – Net Joshua en Kaleb se geloof was geanker in die grootheid van God.

Ongeloof is wantroue in die Woord van God. Heb 11:1 “Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoor, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.”

Luister na Jesus se wonderlike woorde in Matt 21:21 “Dit verseker ek julle: As julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog: Julle sal vir hierdie berg kan sê: ‘Lig jou op en val in die see!’ en dit sal gebeur.