Die gereedheidstand aanduiding hierbo kan voortaan deur alle Provinsiale leiers in hul provinsies gebruik word. Dit is egter uiters belangrik dat daar voor enige standveranderings en plasings op groepe, met HK gekommunikeer word en die omstandighede rondom so ‘n standplasing deeglik bespreek word. Indien enige stande uitgestuur word in ‘n provinsie sonder persoonlike kommunikasie met Coenie of Mnr. Muller, sal HK genoodsaak word om hul te distansieer daarvan. Dit is ook ‘n belangrike vereiste dat die spesifieke dorpe of voorstede bo-aan die standvorm duidelik genoem word sodat daar nie verwarring plaasvind wanneer sulke stande vir sporadiese toestande aangekondig word nie en nie op dorpe in ander omgewings van toepassing is nie. Swak kommunikasie in hierdie verband kan provinsies, asook die noodplan in geheel met ‘n rooigesig laat. Kom ons gebruik gereedheidstande met verantwoordelikheid.