AddioVandag se stelselmatige ontwaking van die blanke in Suid-Afrika is uiters goeie nuus. Dit verbeter die potensiaal vir meer voorbereides. Meer mense sien die moeilikheid om hulle woed en hulle skakel in. Terwyl ons bly is oor die bewuswording is dit belangrik om te besef dat die lesse en waarhede wat nou geleer word eintlik al ou nuus is. Die oorwinning van die “Ja” stem was nie a.g.v. van ‘n gebrek aan beskikbare kennis nie. Eerder a.g.v. ‘n onderdrukking van beskikbare kennis en misleiding. Daar is amper ontelbare feitlike stukke navorsing wat die ware nie-polities gemotiveerde, voorspelbare trend van Afrika wys. Hierdie stukke, soos Negrologie, Africa Addio en studies deur Genocide Watch is deur kundiges en gesaghebbendes vrygestel. Hierdie bronne verduidelik Afrika in al sy eintlike eenvoud. Dit laat wel ‘n liberaal om die mond skuim –  maar die waarheid het nog altyd.

Behalwe as opsetlike misleiding die doel was is dit moeilik om die besluite van die ou bestel te verstaan wyl hulle informasie soos hierdie tot hulle beskikking gehad het. Elke slegte ding wat Suid-Afrika deurgaan vandag onder die huidige bestel is al gedoen en gedokumenteer elders in Afrika. Elke magsvergryp, elke korrupte transaksie, elke wrede moord. Amper elke ander Afrika land suid van die Sahara het ‘n Nkandla, ‘n Marikana, ‘n vervalle kragnetwerk of totale ekonomiese verval beleef. Dit is alles Afrika maniere wat elders al op die kontinent plaasgevind het en in detail gedokumenteer is. Die ANC en Kie sit eenvoudig net die ‘Afrika’ in Suid Afrika. Daar is inderdaad geen verskoning om verras te wees oor die paadjie wat Suid Afrika nou loop nie.

Hierdie belangrike bronne was van ons af weggehou. In plaas daarvan om op hierdie kundige bronne staat te maak vir besluitneming het die ou bestel eerder met sinistere motiewe die rigting bepaal. (Pasop vir vandag se polities gemotiveerde uitsprake.)

Die media het ook nie hierdie bronne aan mense beskikbaar gestel nie. Dit is belangrik om te besef dat die media vandag steeds mense van die waarheid weerhou. So, u moet uself met hierdie belangrike bronne vergewis. Gaan vind hulle, hulle is nie meer so weggesteek nie. Die Suidlanders is een so ‘n bron. Dan sal u die paralelle van Afrika in Suid-Afrika raaksien, want soos bo genoem, is alles wat hier in Suid Afrika gebeur vir die res van Afrika al ou nuus. Dit is die volgende rewolusionêre stappe in die Afrika paralelle wat die werklike kommer behoort te wek. Sover volg Suid Afrika die boek puntsgewys. Wat sê die boek gebeur volgende?