Aan alle lede in Sentraal Transvaal en Noordwes Provinsies: Die volgende kommunikasie vanaf HK om u op hoogte te bring van gebeure en besluite deur HK personeel ten opsigte van die onlangse afdankings in die bogenoemde provinsies.

Ter inleiding. Verstaan asseblief dat HK toegewyd elke dag besluite op ‘n strategiese vlak moet neem om een hoofsaaklike doel te bereik. Dit is om die Suidlander Noodplan inisiatief so te posisioneer dat ons lede en leiers deurgaans aan die minimum risiko van vervolging, beide geregtelik en wederregtelik blootgestel sal wees.

Hoe ons hierdie Noodplan inisiatief en deelname daaraan posisioneer teenoor nasionale en internasionale wetgewing en hoe ons skakel met sekerheidsdienste van Suid Afrika bepaal die mate van blootstelling (of die afwesigheid daarvan) aan vervolging. Verstaan ook dat ons tans in ‘n rewolusionêre klimaat verkeer waarin verskeie rolspelers, beide swart en wit, beide lokaal en internasionaal, deeglik bewus is van komende anargie en konflik.

In die lig van hierdie komende anargie en algemene bewustheid daarvan, is dit uiters belangrik om deurgaans so onskuldig, defensief en binne orde op te tree en te sorg dat alle lede en leiers eweneens binne daardie riglyne funksioneer.

Een so ‘n kritiese vereiste om risiko te verskans is dat lede en leierskap deurgaans volkome die bevoegdheid, ervaring, kennis, vermoë en gesag van nasionale leierskap sal erken en sonder huiwering onder daardie gesag sal onderwerp. In rewolusionêre tye en tye van konflik is swak dissipline die Nr 1 wond op die groter liggaam wat deur vyandiges geteiken sal word om infeksie en verdere besmetting te veroorsaak.

Die afleggings wat plaasgevind het en die wat kan volg, was geen maklike besluit nie, dit is vir ieder en elk op nasionale bestuur ‘n baie hartseer proses met provinsiale- en streeksleierskap waarmee daar oor jare ‘n hegte verhouding gebou is en waarvan die vriendskap van ons kant af nie verander het nie.

As verantwoordelike instelling vir die res van ons ondersteuningsbasis het nasionale leierskap egter nie die luuksheid om persoonlike emosies te verruil vir die verantwoordelikheid om daadwerklik en sonder aanneming van persoon op te tree. Dit is vir ons net so hartseer soos vir elke ander lid. Die omstandighede wat nasionale bestuur gedwing het tot hierdie optrede is as volg – hou in gedagte dat rebellie teen nasionale bestuur ‘n uiters gevaarlike roete inhou vir elke deelnemer in hierdie Noodplan inisiatief, die enigste van sy soort.

In die verloop van 2018 het verskeie leiers en lede hul misnoë en kommer uitgespreek teenoor nasionale personeel dat daar ‘n vyandigheid en diskreditasie veldtog ontwikkel teen nasionale bestuur. Dit het hoofsaaklik begin voorkom in Noordwes provinsie, asook Sentraal Transvaal.

Dit het later aan die lig gekom dat enkele individue hiervoor verantwoordelik was en dit genadeloos onder leierskap gepromofeer het dat nasionale bestuur onbevoeg is en nie vertrou kan word nie. Teen Augustus 2018 het HK met hierdie provinsies geskakel en aangebied om opleiding te kom gee in hierdie provinsies. Dit nadat dit ook aan die lig gekom het dat opleiding binne hierdie provinsies buite die voorgeskrewe wettige riglyne geskied. Die opleiding wat nasionale bestuur wou kom aanbied is geweier. In die weke wat gevolg het is daar verskeie pogings deur nasionale opleiers gemaak om dienste aan Sentraal Transvaal en Noordwes aan te bied, maar was telkens onsuksesvol.

In kommunikasie vanaf HK na hierdie provinsies is daar herhaaldelik gewaarsku dat die aanpassing van strukture en opleidingsriglyne  lede kan blootstel aan vervolging. Hierdie waarskuwings is elke keer geignoreer en die opleiding en uitsprake het voortgeduur. Teen Oktober verlede jaar het HK uiteindelik ‘n geleentheid gekry om ‘n aanbieding aan hierdie provinsies te gee.

By hierdie geleentheid het ons weer waargeneem dat uiters gevaarlike uitlatings deur die leierskap in hierdie provinsies gemaak is. Weer is ‘n waarskuwing gerig aan Martin Bloem, Wimpie Keiser en Johan Fouche by die opleiding dat die opleiding, gesagstrukture en uitlatings ernstige risikos vir lede in die bogenoemde provinsies inhou. Dit is weer verontagsaam en vyandigheid teenoor nasionale bestuur het steeds toegeneem.

Ongeveer drie weke gelede is HK gekontak deur ‘n spesifieke inligtingsdiens en aangesê om inligting te verskaf rakende opleiding en uitlatings deur die bogenoemde leierskap. Ons is ook meegedeel dat daar ‘n ondersoek in hierdie provinsies hangende is. Die ondersoek behels presies die optrede waarteen nasionale bestuur die bogenoemde leierskap gewaarsku het.

Nasionale leierskap en die onafhanklike dissiplinêre komitee het onmiddelik ‘n ondersoek van stapel gestuur aangesien ons nie die luuksheid van tyd gehad het nie, en dringend opgetree moes word. Daar is toe bevind dat die betrokke leierskap in die bogenoemde provinsies hulself skuldig gemaak het aan optrede wat ons lede in gevaar kan stel.

In die lig hiervan, asook om aan die sekerheidsdienste te wys dat ons as ‘n wettige en wetsgehoorsame Burgerlike Verdedigingsorganisasie onwettige optrede sal aanspreek en daadwerklik bekamp, het ons dadelik dissiplinêr teenoor die betrokke leiers opgetree en afleggings gemaak.

In reaksie hierop, en om die res van die leiers in Sentraal Transvaal en Noordwes ingelig te hou, het ons ‘n vergadering geroep op 21 Februarie. Nasionale bestuur het vier senior werknemers na hierdie vergadering gestuur om volledige inligting aan leierskap in hierdie provinsies te gee.

Die vyandigheid en disrespek teenoor HK personeel wat op hierdie vergadering waargeneem is was op vlakke wat nog nooit in die geskiedenis van die Suidlander inisiatief waargeneem is nie. Verskeie leiers het van die staanspoor af dit duidelik gestel dat nasionale gesag gladnie aanvaar sal word nie. Ongeveer een derde van die betrokke leiers het uit rebellie die vergadering verlaat.

Dit is baie duidelik dat daar oor ‘n langtermyn ‘n vyandigheid teenoor nasionale leierskap gekweek is in hierdie twee provinsies. Vir die veiligheid van ons lede is hierdie ‘n uiters gevaarlike situasie. Soos met wedersydse kompromieë tussen ‘n man en vrou, moet daar nou aan hierdie verhouding tussen die betrokke provinsies en nasionale bestuur ook ‘n herstel in gesagslyne plaasvind. Een vereiste waarop egter geen kompromieë toegelaat kan word nie, is die aanvaarding van gesag vanaf nasionale bestuur. Diegene wat steeds vir eie gewin hierdie dislojaliteit gaan voortsit sal sonder versuim uit Suidlander strukture verwyder word.

Neem kennis dat hierdie verskynsel nog nooit in enige van ons ander 32 provinsies selfs waargeneem is nie. Ons kan geen ander afleiding maak as dat die vyand doelbewus agente gestuur het om hierdie vyandigheid in die betrokke provinsies te plant en aan te blaas nie.

Ons neem deeglik kennis daarvan dat lede tans onseker voel en dit nog in ‘n risiko tyd met ‘n verkiesing wat voorlê. Ons is hard besig om leierskapstrukture weer op te rig en met die hulp van ons Vader weer stabiliteit, lojaliteit en dissipline in die betrokke provinsies te vestig. Ons wil u vra om rustig te raak en geduldig saam te werk om herstel te bring waar amper groot skade aangerig is.

Indien nog leiers bewustelik of onbewustelik in die hand van provokateurs (agente) teen hierdie pogings optree, sal verdere afleggings volg. Ons het, weens die verantwoordelikheid teenoor ons naaste, geen ander keuse as om voort te gaan met ‘n suiwer, lojale en gedissiplineerde leierskap nie. Dit is dalk nou die tyd vir lede om hul leiding en samewerking aan te bied teen hierdie agente wat verdeeldheid saai.

Sentraal Transvaal en Noordwes provinsies word dus nou onder administrasie geplaas totdat provinsiale leiers na deeglike keuring aangewys sal word. Ter beskerming van lede in die moontlike uitbreek van anargie wat in die volgende paar maande mag ontstaan, word daar nou ‘n spesiale reëling getref. Alle lede in Sentraal Transvaal en Noordwes provinsies kan tot en met dit aangepas word direk na die HK gebied naby Vanderkloof onttrek, sou ‘n vlugtelingsituasie voorkom. ‘n Versamelpunt sal opgerig word vir u by die Havengabrug naby Vanderkloof. Verskeie plase is in plek met opgeleide personeel vir u ontvangs.

Die ontvangspunt by Vanderkloof dien net as optelpunt en is nie ‘n indikasie van waar u veilige gebied gaan wees nie. U samewerking, hulp en positiewe gesindheid word waardeer.