Baie geluk aan Yvonne Rudman wat vir ons die leisels gaan vat met HK koördinering, aangesien Simon Roche weens toenemende aanvraag sy toer in die VSA onbepaald moes verleng. Ons aktiwiteite met oefeninge neem daagliks toe, en ons word nou genoodsaak om Yvonne se uitmuntende bestuursvernuf in te span om ons praktiese opleidingsnaweke na die volgende vlak te neem.

Provinsiale leiers en Sektor hoofde sal binnekort gekontak word om praktiese standaarde op VBS, Ontvang, Logistiek, Medies en Kommunikasie te implementeer.

Alhoewel die Suidlander Noodplan deesdae ongekende vlakke van funksionaliteit bereik het, het ons groot afrondingswerk om in die komende maande af te handel. Ons vra ook dat lede wat tot dusver huiwerig was om met oefening-naweke aktief deel te neem, sal betrokke raak en die nodige kennis en ervaring opdoen om ‘n kritiese rol in ‘n vlugtelingsituasie te vervul.

Aktiewe lede sal uit die aard van die omstandighede in tye van anargie, soveel beter geposisioneer wees as die onvoorbereide en oningeligte vlugteling wat ons sal moet ontvang en van humanitêre dienste en veiligheid gaan moet voorsien.

Suidlander groete