Een van die grootste voordele wat die Suidlander Noodplan inisiatief bied is dat u die hulp en bystand, asook ondervinding en kennis wat omgee groepe oor die jare opgebou het tot u volle beskikking het wanneer u by ‘n groep aansluit.

Lede in groepe landswyd berei al jare voor en het duisende man-ure in beplanning, terrein waarderings, roetes, ens. gedoen. Hulle het ook jare se ondervinding met hoe om voorbereiding te doen met spesifieke kennis op kossoorte, bergingsmetodes, preservering, mediese voorraad, kamptoerusting en vele meer.

Wanneer u by die Suidlanders inskakel raak u deel van so ‘n groep. Baie van ons groepe het ook reeds baie moeite gedoen om diegene wat finansieël of fisies ingeperk is, te help en by te staan. Moenie alleen probeer gereedmaak vir die tye wat kom nie. Om deel van ‘n groep te wees beteken dat daar meer is wat omgee, wat u ken, en wat oor u veiligheid besorg is. Dit maak u ‘n individu wat gemis sal word as u nie binne ‘n groep ontruim nie.

Ons omgee groepe het ‘n vêr pad gegaan om weer die omgee tussen ons mense terug te sit. Waar ons volk oor die jare in selfversorging verval het, en hul liefde vir mede volksgenote verloor het, bring hierdie omgee groepe weer die liefde tussen ons mense terug deur op mekaar staat te maak, om te gee en na mekaar se behoeftes om te sien.

Raak vandag deel.