Suidlander nasionale bestuur het sopas besluit om ons inkomste voortaan na provinsiale leiers uit te brei deur vergoeding aan Provinsiale Leiers te betaal. Die plan in konsep is om 50% van ons netto inkomste wat van nou af vorentoe bykom direk aan provinsiale leiers  oor te betaal.  Ongeveer 30% van die maandelikse bedrag wat ons invorder word aan invorderingskostes bestee wat beteken dat helfte van die restant, ongeveer R30 per lidmaatskap, aan provinsiale leiers beskikbaar gestel sal word.

Weens die vinnige groei wat ons beleef, noodsaak dit ons om meer leiers in diens te stel en kan hierdie vergoeding sodoende help om hul uitgawes vir hierdie belangrike werk te dek.

Daar is nog baie besluite om te neem met betrekking tot die fynere detail en ook baie stelselaanpassings om te maak om hierdie proses te kan fasiliteer. Sodra verdere reëlings gemaak is en meer detail beskikbaar is sal ons dit aan u bekendstel.

Bestuur