Departement Logistiek funksioneer hoofsaaklik op twee areas. Baie soos die NOU en DAN konsep, maar met ‘n verskil. Volg hierdie skakel om meer te lees oor die NOU strukture en die DAN strukture in die Suidlander Noodplan: https://www.suidlanders.co.za/argief/now-suidlanders-structures-part-1/

Logistieke hoofde moet toesien dat ‘n hoof vir beide van hierdie bene aangestel word. Hierdie twee sub-departemente funksioneer onder die departementsbeskrywings “Voorbereiding”en “Logistieke Bestuur” Elkeen van hierdie twee logistieke hoofde rapporteer aan die provinsiale hoof van Logistiek, wat op sy beurt aan die nasionale hoof van Logistiek rapporteer.

Kom ons kyk in meer detail na die twee hoof-bene van Logistiek:

Logistiek voorbereiding

Hierdie aspek van Noodplan logistiek is jare reeds deur provinsiale leiers, streeksleiers, en ander Suidlander personeel behartig. Dit is egter wys om nou u provinsiale strukture so te wysig dat ‘n persoon in hierdie pos aangestel word sodat daar volledige terugvoer, kontrole, en aanspreeklikheid vir die uitvoer van provinsiale voorbereiding gehandhaaf kan word.

Die doel van hierdie afdeling in die provinsies is om toe te sien dat genoegsame en deeglike voorbereiding onder lede plaasvind. Die hoof van Noodplan voorbereiding moet die volgende implementeer en volhou.

Grypsak aanbiedings

Deeglike aanbiedings deur kundiges met betrekking tot grypsakke, die inhoud daarvan en alles wat met grypsakke gepaardgaan. Ons het verskeie persone in provinsies wat hulself mettertyd onderskei het met kennis en praktiese ondervinding rondom grypsakke en hoe om vir die lid ‘n grypsak saam te stel.

Sorg dat lede op standaard is met kennis oor hierdie handige oorlewingsmiddel en maak seker dat gereelde aanbiedings rakende grypsakke plaasvind om te verseker dat nuwe lede blootstelling hieraan kry. Maak ook seker dat paklyste van grypsak items asook ander belangrike informasie in ‘n dokument beskikbaar is wanneer lede hierdie grypsak aanbiedings suksesvol voltooi het. Grypsak voorbereiding gee lede die vermoë om in spesifieke omstandighede ‘n oorlewingsituasie die hoof te bied.

Rewolusionêre omstandighede is uiters onvoorspelbaar en die toestande kan ons vinnig dwing om in ‘n baie kort tydsgreep te voet vanuit ‘n gevaarsituasie te moet beweeg. In sulke omstandighede is dit dan moontlik om ‘n grypsak te vat wat u die voordeel gee van ‘n lys oorlewingsmiddele, kos, medikasie, en ander noodsaaklike items. Hierdie sakke maak dit moontlik om vir ‘n paar dae te oorleef en stel u in ‘n gunstige posisie om die nodige afstand te beweeg om tot by veiligheid te kom.

Grypsakke kan ook in u voertuig saamgeneem word wanneer u op reis gaan en bied dus ‘n beter kans op oorlewing indien ‘n vlugtelingsituasie sou ontstaan waar u ookal uself bevind.

Die grootste waarde van ‘n grypsak kom egter later in die ontwikkeling van anargietoestande. Die Suidlander Noodplan vind in fases plaas. By elkeen van hierdie fases, welke dit Fase 3 veilige plekke, Fase 4 Sektor veilige gebied, of Fase 5 by die aanpassing van sektore, sal dit uiters noodsaaklik wees vir lede om aanwendbaar mobiel funksies elders te gaan verrig.

Indien lede byvoorbeeld by ‘n groot veilige gebied aankom en daar ‘n kampperseel opgerig word, sal hierdie voorbereide lede spoedig as personeel aangewend word in hierdie veilige gebied in ‘n verskeidenheid van bestuursfunksies. Baie van hierdie funksies gaan vereis dat personeel mobiel aangewend sal moet word. U grypsak stel u in staat om met al die nodige items, vir ‘n paar dae op ‘n slag, weg van die kampgebied te werk.

Die hoof van Logistiek voorbereiding moet dus toesien dat alle lede hulself in staat stel om met een rugsak hierdie vlak van aanwendbaarheid te bereik.

Vra lede om hulle grypsakke ten toon te stel en implementeer aktiwiteite soos dag uitstappies om grypsak voorbereiding by lede te stimuleer en te bevorder.

Word vervolg.