Vars produkte

Vars produkte wat ingevorder word sal hoofsaaklik geskied omdat baie fasiliteite wat hierdie produkte aanhou in die beginstadiums van anargie agtergelaat word in gevaarlike gebiede of nie meer oor die fasiliteite sal beskik om hierdie produkte vars te hou nie. Ons dink hier aan winkels wat agtergelaat word, asook winkels in veilige gebiede waarvan die staking van dienste soos elektrisiteit en daaropvolgend die van verkoelingsgeriewe gaan veroorsaak dat baie produkte, veral bevrore vars produkte, vinnig ingesamel en na vlugtelinge versprei behoort te word.

Hierdie aksie is ook van toepassing op vragmotors wat vars produkte vervoer, markte en oeste wat weens die beperking op ander logistieke middele soos tekorte aan brandstof en elektrisiteit asook besproeiing nie langer vars
gehou kan word nie. Alle produkte wat die kans staan om te verderf moet so spoedig moontlik deur departement Vordering versprei word na verbruikers.

In sommige gevalle sal dit prakties wees om groot getalle vlugtelinge na die produkte te laat beweeg vir vordering in plaas daarvan om die produkte by die verbruiker te kry. Hierdie informasie behoort ook soos met alle ander logistieke bates aan HK deurgegee word om te bepaal of daar behoeftes in nabygeleë sektore voorkom.

Tegniese Invordering

Verdeel alle tegniese logistieke bates in kategorieë, dokumenteer die nodige data rakende hierdie toebehore en deel dit met HK. Tegniese bates sluit in wapens, radios, vervaardigingsmasjienerie en ander gereedskap, parte, ens.

Alhoewel geen bates op ‘n nasionale vlak gesentraliseerd bestuur word nie, is dit belangrik dat daar op nasionale vlak volledige rekord van alle bates gehou word om beskikbaarheid eweredig te bereken asook tekorte van sektor na sektor vas te stel.

Nasionaal gekoördineerde aksies wat sekere logistieke bates benodig kan dan ook logistieke steun vanuit sektore ontvang.

Padvervoer

Veral in die beginstadiums van anargie en geweld gaan duisende vragmotors op ons paaie beweeg met onsekerheid oor die haalbaarheid van hul bestemmings en/of hul bestemmings hoegenaamd nog bestaan.

Ons moet voorkom dat vragmotors wat logistieke bates vervoer weens paniek en onsekerheid op paaie agtergelaat word of dat vragmotorbestuurders juis veilige gebiede verlaat en dan later in gevaarlike gebiede weens geweld en die toestande hierdie vragte agterlaat of toelaat dat dit geplunder word deur rewolusionêre massas.

Om dit te voorkom moet ons soveel as moontlik vragmotors op roetes afkeer om veilige gebiede te betree. Vragmotorbestuurders kan ongeag van ras veilige toegang gebied word na veilige areas. Identifiseer groot oop persele soos op plase waar hierdie vragmotors heen gekanaliseer kan word. By aankoms moet die inhoud van hierdie voertuie ondersoek word om te bepaal hoe logistieke bates tussen verskillende afdelings verdeel kan word, afgevoer kan word en gestoor kan word om sodoende die minste verliese te hê.

Weereens sal bederfbare produkte so vinnig as moontlik by verbruikers moet uitkom indien u nie oor die vermoë beskik om hierdie produkte behoue te kan laat bly nie.