Stoor en Beheer: Graan

Soos met vee is hierdie stoor en beheer funksie van graan ‘n langtermyn bestuursfunksie waarby rantsoene vanaf silos versprei word na vlugtelinggemeenskappe in sekere sektore. Die verskil hier is dat daar veel minder graansilos voorkom as in vergelyking met veeverspreiding.

Die uitdaging vir hierdie afdeling is om graanverspreiding binne sy sektorgebied, maar ook buite ‘n sektor, te hanteer. Die proses van data insameling vir graan in tonnemaat is dieselfde as die van die opname van veetalle. So vining as moontlik behoort die bestuurspan van graan stoor en beheer ‘n opname te hê van graansilos om sodoende die nodige weerbare manskappe by department Sekerheid aan te vra.

Dit kan verkieslik al in die beplanningsfase van sektoroprigting gedoen word en nie eers wanneer ‘n sektor onder bestuur geplaas word nie. Hierdie weerbare mans moet dan so spoedig as moontlik afgedeel word na graansilos om plundering te voorkom. Hou in gedagte dat sekere silos naby informele nedersettings geleë is wat sal vereis dat logistieke personeel addisionele weerbares aanvra indien groot getalle rewolusionêres sulke fasiliteite storm.

Die tweede stap sal wees om spesifieke tonnemate wat in silos lê aan HK’s deur te gee. Op hierdie stadium kan berekeninge gedoen word ten opsigte van die verspreiding en rantsoengroottes van graan na vlugtelinggemeenskappe.

Die taak van verspreiding sal noodwendig moet geskied na nabygeleë sektore wat nie graansilos het nie. U sal moet bereken wat die koste effektiefste metode van verspreiding gaan wees. Weens die tekort aan brandstof sal logistieke personeel hier inisiatief moet neem om groter hoeveelhede graan op ‘n slag na ander sektore af te voer waarby sektorpersoneel in daardie sektore verdere verspreiding kan behartig.

Stap 3 behoort te wees die berekening en projeksies van huidige oeste. Hier sal op meer persoonlike vlak met landbouers geskakel moet word om te bepaal wat verwagte oeste gaan oplewer met inaggenome die tekorte van kritiese produksiemiddele wat weens anargietoestande ontbreek of skaars raak.

Oeskoste in terme van voortgesette besproeiing, arbeid, chemikalieë, brandstof en masjienerie moet bereken word en aan HK’s deurgegee word. Dit kan teweegbring dat HK personeel sekere logistieke bates soos diesel sal opsy sit vir oeste of, indien oeste minder waarde sou inhou as bv. brandstof, dat sulke oeste afgeskryf sal word.

Hierdie berekeninge moet so vinnig as moontlik en so akkuraat as moontlik gedoen word deur kundiges in die landbougebied aan te wend.

Verder is dit belangrik om te skakel met kundiges in silo bestuur om risikos te bepaal in die volgehoue stoor van graanprodukte aangesien kraglewering en ‘n tekort aan chemiese berokingsmetodes gevare vir langtermyn stoorfasiliteite inhou.

Indien ernstige gevare bestaan dat groot hoeveelhede graan mag bederf weens sulke toestande, is dit beter om ‘n massa verspreidingsaksie te loods sodat individue of families op grondvlak graan in houers kan verseël eerder as om graan op grootmaat te probeer stoor.