Stoor en Beheer: Brandstof – Deel 1

Die stoor en beheer funksie van brandstofreserwes is moontlik die belangrikste logistieke bate wat bestuur moet word van alle ander logistieke hulpmiddels. Daar is verskeie plekke waar brandstof vanaf ingevorder gaan word of onder bewaking geplaas word. Die eerste hiervan begin reeds tydens die onttrekking en lank voordat personeel op finale veilige plekke aankom.

Hier hoop ons vir ‘n stadige onttrekkingsproses sodat daar in die beweegproses soveel as moontlik rewerwes ingevorder en saamgeneem kan word. Namate stabiliteit versleg sal meer en meer mense wat in beheer van brandstofreserwes is op die pad na ‘n veilige gebied instem om brandstofreserwes na veilige gebiede te verskuif.

Dit is daarom noodsaaklik dat logistieke personeel so deeglik as moontlik navorsing en verkenning doen rakende brandstof bergingsfasiliteite vanaf die provinsie tot by, in, en selfs anderkant die veilige gebied of sektor.

Dit gaan vereis dat daar tydens ‘n vlugtelingsituasie so vinnig as moontlik personeel in diens geneem word om met verskeie bergingsfasiliteite te skakel en afvoermiddele vir brandstof te reël. Alhoewel hierdie afvoerfunksie ‘n vorderingsinisiatief is eerder as ‘n stoor en beheer inisiatief kan stoor en beheer personeel op ‘n vroeër stadium reeds met invordering begin help.

Die volgende stap sal wees om bergingsplekke van brandstof in u veilige gebied en sektor te identifiseer om sodoende in ‘n baie kort tyd na anargie uitbreek die regte weerbare manskappe te kan aanvra en dan by opgaarplekke uit te plaas vir veilige bewaring van brandstof.

Anders as met voedselbates word hier nie ‘n verbruikersaanvraag bepaal nie en sal normale bestuursfunksies binne die sektor met so min as moontlik brandstof moet klaarkom.

Die grootste brandstofverbruiking sal noodwendig deur senior bestuur in elke sektor asook HK inisiatiewe verbruik word.

Word vervolg.