Die tweede voorbereidingsaspek van die Hoof van Logistiek Voorbereiding, is om te sorg dat lede deeglike kennis en bystand ontvang in hul algemene voorbereiding.

Onthou dat nuwe lede nie eers die basiese beginsels van voorbereiding ken nie. Wees geduldig met nuwe lede en bespreek elkeen van die aspekte van voorbereiding in spesiale sessies. Doen dit ook gereeld sodat lede wat na die vorige voorbereidingsaanbieding aangesluit het, ook hierdie kennis kan kry.

Die voorbereidingsaspekte wat met lede behandel moet word is die volgende:

  1. Huisvoorbereiding, indien u nie kan uitbeweeg nie, (insluitend kluiskamer)
  2. Kosvoorbereiding
  3. Medikasie
  4. Watersuiwering
  5. Sekuriteit
  6. Skuiling
  7. Mobiliteit
  8. Ruilhandel, dienste, en ander komoditeite
  9. Veilige gebied inrigting
  10. Wa-Eenhede

Die doel van hierdie module is om as handleiding te dien vir optrede van logistieke personeel, asook om as riglyn te dien vir die funksionering van bestuurstrukture, aksies en optredes van logistieke personeel ter voorbereiding en uitvoering van die Suidlander Noodplan.

Die doel is dus nie om gedetaileerde inligting rakende lewensmiddele te verskaf wat deur lede in hul voorbereiding aangeskaf moet word nie. Volledige lyste van mediese items, voedsel lyste, en ander artikels kan op www.noodplan.co.za verkry word. Lede met jare se ondervinding in elke provinsie het ook mettertyd baie volledige voorbereidingslyste saamgestel.

Die Logistieke voorbereidingshoof in elke provinsie behoort volledige lyste aan te skaf, konstant op te dateer en uit te brei en tydens die relevante voorbereidingsaanbieding aan studente beskikbaar te stel.

In hierdie handleiding gee ons leiding vir die logistieke personeel om hul pligte en uitvoering daarvan te verstaan en stapsgewys daaraan te voldoen.

Huisvoorbereiding, indien u nie kan uitbeweeg nie, (insluitend kluiskamer)

Die logistieke hoof van voorbereiding het in hierdie vakgebied wat aan lede aangebied moet word die verantwoordelikheid om elke lid te laat verstaan dat u woning ingerig moet word vir moontlike lewensgevaarlike situasies binne u huis.

Die Suidlander Noodplan is geskoei op die veronderstelling dat mense spontaan en deur natuurlike reaksie, van stedelike gebiede wegbeweeg na lae populasiedigtheidsgebiede. Hierdie is ‘n tendens wat volgens navorsing in alle konfliksituasies plaasvind. Nog meer so van toepassing op minderheidsgroepe waar konflik volgens rasselyne uitbreek.

Dit is dus te verwagte dat blankes in groot getalle uit stedelike gebiede sal wegbeweeg na die platteland. Dit is daarom belangrik as logistieke hoof van voorbereiding om u lede te onderrig in die konsep van onttrekking en hoe dit logistieke en ander kritiese vermoëns sal skep. Belangrike artikels op die suidlander webwerf rakende onttrekking kan hier bespreek word.

Ons kan egter nie as logistieke hoofde die moontlikheid ignoreer dat die omstandighede van skielike anargie ons kan vaspen om nie uit ons huise of woongebied te ontsnap sonder om prontuit in moordende massas vas te loop nie. In so ‘n situasie laat dit die lid met geen keuse as om in sy huis te bly met die hoop dat plunderende massas nie toegang tot sy woning sal kry nie en ‘n konfliksituasie daar sal plaasvind nie.

Die risiko in sulke omstandighede is natuurlik uiters hoog en namate anargietoestande, rewolusionêre getalle, en afname van wetstoepassing en beheer oor massas omstandighede vererger, sal die risiko in hierdie situasie net toeneem.

Dit is uiters belangrik vir die logistieke hoof om hier te verduidelik dat elke moontlike geleentheid gebruik moet word om vyandelike gebied te verlaat. Dit is natuurlik ‘n moeilike besluit en daar moet veral in ag geneem word of anargie toestande toenemend intensifiseer, en of die geweldstoestand eerder afneem en veiligheidsmagte beheer verkry.

‘n Klein gewelddadige protestoestand kan oorwaai, en in so ‘n situasie is ‘n konfrontasie met hierdie geweldenaars ‘n hoër risiko as om uself in u woning te verberg. Die geweldstoestand kan ook toeneem, en in so ‘n situasie neem u kanse op veilige ontsnapping elke uur af. Die keuse van optrede is dus ‘n moeilike een waaroor net die lid kan besluit.

U werk as logistieke hoof van voorbereiding, en in hierdie geval huisvoorbereiding, is om die lid te bemagtig om daardie besluit op ingeligte wyse te neem. Daar is egter baie wat die lede kan doen om hulself logisties in te rig om ‘n beter kans op oorlewing te kry indien ‘n onttrekkingsituasie volgens die lid nie moontlik is nie.

Behandel op hierdie stadium van u aanbieding die Huisvoorbereidingsmodule op die kollege webblad, asook die Kluiskamer module.

Word vervolg.