Water

Die bestuur van watervoorsiening geskied soos met krag op verskillende vlakke. Dit begin op ‘n primitiewe en eenvoudige vlak waar groepe op plase vertoef, maar brei dan ook uit na groter skaal waar dorpe se watervoorsiening bestuur moet word en daarna ook totale gebiede wat gesentraliseerde watervoorsieningsisteme gebruik.

Watervoorsiening is uiters afhanklik van elektrisiteitbeskikbaarheid en daar moet dus in die beplanningsfase van die bestuur van watervoorsiening beide scenarios in ag geneem word. Eerstens waar krag beskikbaar is moet water volgens bestaande sisteme gesuiwer, gepomp en afgevoer kan word terwyl waterbesparingsregulasies vasgestel en ingestel kan word.

Tweedens sal water uiters skaars en kosbaar raak indien elektrisiteit nie beskikbaar is nie. In sulke gevalle sal water gerantsoneer moet word na gelang van die beskikbaarheid daarvan. Indien gemeenskappe afhanklik is van spoelsanitasiegeriewe, en veral in dorpsgebiede waar riolering gesentraliseerd plaasvind, verander die bestuurstegnieke egter drasties.

Indien gesentraliseerde rioleringstelsels onklaar raak weens welke rede ookal, maar veral weens ‘n tekort aan kragvoorsiening, moet watervoorsiening aan huise onmiddelik gestaak word. Dit dien as voorsorgmaatreël dat spoeltoilette nie verder gebruik kan word nie aangesien dit oorspoeling van rou riool by die suiweringsaanlegte sal veroorsaak. Dit sal op sy beurt weer veroorsaak dat natuurlike waterbronne besoedel word aangesien rioleringsaanlegte byna sonder uitsondering op laagliggende gebiede geleë is wat ook naby aan waterbronne lê.

Hierdie maatreël om rioolmorsing by aanlegte te voorkom hou ook nuwe gevare vir rioleringstelsels in deurdat mense steeds spoeltoilette sal gebruik maar met minder as die nodige hoeveelheid water wat dit benodig om af te spoel. Dit kan veroorsaak dat die digtheid van rou riool te hoog raak en nie effektief in pype kan vloei nie wat dan opeenhoping en verstopping kan veroorsaak. Om dit te voorkom moet mense dadelik in kennis gestel word dat spoeltoilette nie gebruik mag word nie en dat put               toilette so vinnig as moontlik buite huise gegrou moet word.

Waar dit moontlik is, kan spoeltoilette binne huise eenvoudig na ‘n put buite die huis gelei word om te voorkom dat riool na rioleringsaanlegte toe vloei. Hierdie maatreëls is uiters belangrik aangesien die werking tussen krag, water en riool ernstige sanitasie- en higiëneprobleme kan veroorsaak en gesondheidsrisikos drasties verhoog.

Op ‘n kleiner en eenvoudiger skaal sal elke plaasgemeenskap ‘n verantwoordelike persoon moet aanwys om beplanning rondom watervoorsiening in te stel.

Met die voorsiening van water is daar twee tipes water wat aan plaasgemeenskappe voorsien kan word.

 • Blouwater, en
 • Bruinwater.

Die volgende is belangrik met die verspreiding van twee kleure water:

 • Geen waterhouers of waterkarre wat vir die verspreiding van bruin water gebruik word mag vir

blouwater gebruik word nie.

 • Waterkanne en -karre moet duidelik met die nodige kleur gemerk word met verf, plakkers ens.
 • Waterkarre moet ‘n kleuraanduiding by die aftapkraan en op die tenk hê.
 • Gebruik menslike gebruik graad plastiekhouers vir blouwater berging.
 • Moenie blouwater in kanne berg waarvan die vorige inhoud nie bekend was nie.
 • Moenie houers gebruik wat voorheen vir melk gebruik was nie – proteïenselle kan nie volkome

verwyder word nie en sal vinnig bakteriese groei tot gevolg hê.

 • Water moet binne twee en sewentig uur vervang word.

Vir waterberging wat nie binne 72 uur gebruik sal word nie is die volgende reëls van toepassing:

 • Merk houers met die datum waarop die houers opgevul word.
 • Berg houers met water op ‘n koel donker plek, nie in direkte sonlig nie.
 • Voeg vyf druppels bleikmiddel per liter water by of ‘n halwe teelepel per tien liter water. Alternatiewelik kan 3 druppels vloeibare watersuiweringsmiddel by 1 liter water gevoeg word, hierdie produk is teen spesiale aanbod by hoofkantoor beskikbaar.
 • Moenie water gebruik binne dertig minute na bleikmiddel of watersuiweringsdruppels by die water gevoeg is nie.
 • Maak waterkanne altyd tot oorlopens toe vol.
 • Gebruik slegs water met ‘n skoon deurskynende kleur.

Waterbeplanning vir nuwe kamp:

Die volgende is riglyne vir beplanning van watervoorsiening. Dit is net ‘n voorbeeld, persone in beheer van die afdeling Watervoorsiening kan self die metodes wysig.

Besluit of water afgelewer of opgetel word.

Bepaal:

 1. a) die waterbronne beskikbaar
 2. b) die waterkleur van bronne
 3. c) die hoeveelheid water beskikbaar van elk bron
 4. d) die koste van aflewering
 5. e) die koste van waterproduksie
 6. f) totale koste
 7. g) die hoeveelheid water wat per gesin verskaf gaan word
 8. h) die totale waterbehoefte van die kamp.
 9. i) die koste per familie.
 10. j) en laastens die afleweringsiklus.