Hou die volgende in gedagte om te bepaal hoe watervoorsiening gaan funksioneer.

 • Die ligging van waterbronne vanaf die punte van verspreiding.
 • Die hoeveelheid water wat beskikbaar is vir die ledetal wat bedien moet word.
 • Die vermoë om water af te lewer teenoor die praktiese vermoë van lede om te kollekteer.
 • Die materiële koste van water teenoor die vermoë van lede om daardie koste te dek.
 • Die gebruik van bruin waterbronne vir wasgeriewe om kostes te bespaar.

Afdeling “Watervoorsiening” moet die volgende dienste addisioneel tot lede kan voorsien:

 • Voorsiening van water by hoofkantoor.
 • Voorsiening van water vir wegneem deur dienste wat buite die kampe gelewer word.
 • Voorsiening van water aan vlugtelinge in oorleg met die afdeling “Vlugteling kamp dienste”.
 • Opgaar van watervoorraad in oorleg met kampbestuur en in lyn met aanbevelings van die adviesraad.

Waterbeperkings

Onthou dat waterbeperkings ‘n baie noodsaaklike beplanningsaspek van die afdeling “Water

voorsiening” is. Alhoewel dit ‘n groot impak op lewensgehalte het moet die besluite t.o.v.

waterbeperkings streng deur personeel toegepas word, en deur lede gerespekteer word. Waterbeperking sal somtyds ingestel word selfs al wil dit voorkom of meer water beskikbaar is. Dit is belangrik om altyd redes vir sulke beperkings aan lede bekend te maak om sodoende ‘n positiewe gesindheid onder lede te behou.

Die volgende kan redes vir waterbeperkings wees.

 • ‘n Tekort aan water.
 • Die oormatige slytasie op pompe en masjinerie waar onklaarraking ernstige gevolge kan hê.
 • Die noodsaaklikheid van besproeiingswater en water vir lewende hawe.
 • Waar water voorraad opgeberg moet word.
 • Die tyd beskikbaar om water te pomp of te stoor.
 • Die beperkings op windpompe en natuurlike bronne.
 • Die koste van waterproduksie en aflewering of optel.

Die volgende is moontlike nadele van waterbeperkings:

 • Die aftakelende effek op sanitasie en higiëne.
 • Die medies en gesondheids- implikasies
 • Die beperkende effek op berging van water
 • Die afbrekende emosionele effek op lede.