Sanitasie word, soos met water- en kragvoorsiening, op verskillende vlakke van skaal uitgevoer. Hier hang dit af, soos met ander gevalle ook, hoe groot die gemeenskap is wat bedien moet word, asook die infrastruktuur wat reeds bestaan by ‘n area van verblyf.

Op geen stadium, tensy daar vir ‘n baie kort tyd soos bv. een aand oorgebly word, mag rou riool in die ope gelaat word nie. By plaas kampplekke waar klein hoeveelhede families by plaasopstalle aanbly, moet daar so spoedig as moontlik puttoilette gegrawe word.

Hierdie puttoilette moet bedek word met ongeveer dertig sentimeter grond om reuke te bekamp en rou riool weg te hou van vlieë en ander insekte. Maak ook seker dat dwarslêers wat oor die gat geplaas word stewig genoeg is sodat dit nie ‘n veiligheidsrisiko vir mense inhou nie. Probeer ook dat spoeltoilette gebruik word waarna die riool na hierdie putte kan vloei. Dit is belangrik aangesien toilette ‘n waterklep vorm sodat reuke, gasse en insekte nie toegang kan kry tot die rioolarea nie.

Oop puttoilette hou gesondheidsrisikos in vanweë die oop ruimte wat dit laat na die rioolarea. By fasiliteite waar daar reeds spoeltoilette bestaan wat na opgaarputte vloei moet daar vroeg reeds begin word met die grou van verdere putte sodat spoeltoilette daarheen gekanaliseer kan word wanneer bestaande putte vol raak. Dit kan vinnig gebeur aangesien sulke rioleringsfasiliteite nie voorsiening maak vir groot hoeveelhede mense nie. Kry ook vroeg reeds ‘n metode om die rioolvlak te monitor sodat daar opgetree kan word voordat putte begin oorloop. Puttoilette wat oorloop kan vinnig ernstige gesondheidsimplikasies inhou.

Indien daar geen spoeltoilet fasiliteite beskikbaar is nie en slegs van oop puttoilette gebruik gemaak kan word moet hierdie riool gereeld met kalk of as bedek word. Die toiletarea kan ook bedek word om vlieë en brommers uit te hou. Hou hierdie toiletgeriewe uiters skoon aangesien higiëne ‘n verhoogde risiko inhou in oorlewingsomstandighede.

Toiletgeriewe behoort meer as 100 meter van enige kampgeriewe geplaas te word. Hou in gedagte dat sulke geriewe nie op laagliggende gebiede geleë mag wees nie en vêr van natuurlike waterweë afgegrou moet word.

Indien chemikalieë gebruik word in enige rioleringsproses moet daar fyn gelet word of daardie chemikalieë bio-afbreekbaar is. Indien nie kan skadelike besmetting van die area plaasvind.

Waar groter gemeenskappe bymekaarkom en waar rioleringsfasiliteite deur middel van gesentraliseerde aanlegte bedien word, is hierdie afdeling effens kompleks. Klein dorpies in die platteland het verskillende tipes aanlegte. Enkeles funksioneer op ‘n gravitasie vloeisisteem met ‘n natuurlike bio-afbrekingsproses. Sulke rioleringsaanlegte se grootste uitdaging tydens anargie sal die beskikbaarheid van water wees.

Skakel met departement Water in daardie dorpsgebied om hierdie uitdagings te bespreek. ‘n Tekort aan watervoorsiening by huise en ander fasiliteite van verblyf sal veroorsaak dat minder water as wat nodig is beskikbaar sal wees om spoeltoilette effektief te laat spoel. Hierdie tekort sal die gemiddelde digtheid van riool verhoog en dus die vloei daarvan beperk. Dit kan blokkasies veroorsaak wat langtermyn skade aan ‘n rioolstelsel kan aanrig. Implementeer planne om eerder grys water by toiletfasiliteite beskikbaar te hê voordat hierdie fasiliteite met te min water gebruik word.

By dorpe waarvan rioolverwerking van pompstasies en gemeganiseerde verwerkingsaanlegte gebruik maak is die grootste uitdaging konstante kragtoevoer. Dit is uiters belangrik dat hierdie fasiliteite deel vorm van noodsaaklike dienste wat van krag voorsien moet word. Sommige dorpsgebiede het rugsteun kragopwekkingsfasiliteite asook dieselvoorrade. Vind so spoedig moontlik uit of dit wel beskikbaar is en bereken hoe lank hierdie fasiliteite met die beskikbare brandstof sal kan funksioneer.

Indien verwerking van riool nie moontlik is in ‘n groter gemeenskap nie, behoort die gebruik van spoeltoilette in die gemeenskap onmiddelik gestaak te word. Dit geld veral waar rioolpype naby aan natuurlike hulpbronne geleë is en waar rioolmorsing waterbesoedeling kan veroorsaak.

Om spoeltoilette gebruik onmiddelik te staak kan watertoevoer dadelik afgesny word. Indien water by ‘n sentrale punt met houers gehaal kan word sal dit te skaars wees om in spoeltoilette te gebruik. Daar behoort in sulke gevalle ook aangekondig te word dat spoeltoilette nie gebruik mag word nie. Inwoners moet dan onmiddelik putte grawe en spoeltoilette se afvoerpype daarheen laat lei. Indien alle spoeltoilette omskep is om na putte te lei, kan watertoevoer weer oopgemaak word.

Hou in gedagte dat rioolputte wat met konkruit gebou is nie in die grond kan wegdrein nie en moet  fisies leeg gepomp word. Putte wat in rou grond gegrawe is het ‘n dreineringsvermoë en kan langer gebruik word sonder die risiko van oorloop. ‘n Ontbindingsproses in sulke putte raak effektief ontslae van soliede riooldele.

In groter dorpe en waar groter getalle mense in ‘n hoë digtheid saamwoon kan die gebrek van rioleringsfasiliteite ernstige gesondheidsrisikos inhou. In sulke dorpsgebiede vereis instandhouding van die rioolstelsel veel meer arbeid en aandag. In sulke gebiede kan die bestaande munisipale personeel steeds aangewend word. Aangesien alle stelsels (waaronder bankstelsels ook tel) in tye van anargie ineenstort en nie meer funksioneer nie kan werkers nie geldelike betalings ontvang vir dienste of arbeid nie. Tydens anargie sal daar dus nie betaling geskied vir normale werksfunksies nie. Skakel reeds vroeg met die nodige departemente soos Logistiek om reëlings te tref vir logistieke voorsiening as betaling vir mense wat in diens bly vir die behoud van kritiese dienste in so ‘n gebied.