Vir jare lank berei derduisende mense voor vir ‘n tyd van anargie. ‘n Groot porsie van die blanke bevolking het onder Suidlander riglyne en bystand hulself gereed gekry om tydens anargie op hul eie aangewese te kan wees. Baie ander groepe het gekies om buite die Suidlander strukture hulself te organiseer en voor te berei, met die verstandhouding om op ‘n sekere stadium ook by ons nasionale noodplan in te skakel. Meer mense is vandag logisties geposisioneer as ooit tevore.

Alhoewel meeste mense hulself op die een of ander wyse begin voorberei het, is meeste van hulle gladnie gereed vir die tye wat kom nie. As u ‘n voorbereide persoon is, met kosvoorraad, mediese voorraad, kamptoerusting, brandstof ens. is selfs u heel moontlik gladnie gereed vir wat kom nie.

Die rede hiervoor is dat meeste mense die mees belangrikste item agterweë laat. Die een item waarsonder u nie langer as twee of wat dae kan leef nie. Weinig van ons beste voorbereides sal moontlik nie meer as 5% van hul kosvoorraad kan gebruik weens die tekort aan hierdie enkele item nie.

Dit is water.

Meer as 60% van Suid Afrika se natuurlike hulpbronne is erg besoedel. Van die res kan mens slegs ‘n fraksie gebruik sonder om ernstig siek te word as u nie ‘n baie sterk immuniteitstelsel het nie. In die tye wat kom gaan mense nie die gebalanseerde etes kan eet waaraan hulle nou gewoond is nie. Stapelvoedsels wat nou vir oorlewing geberg word sal vinnig veroorsaak dat u liggaam nie die bakterië en organismes sal kan teenstaan wat nou moontlik is nie.  Dit laat die hoeveelheid natuurlike hulpbronne wat in tye van anargie vir menslike gebruik beskikbaar sal wees op ‘n baie klein persentasie.

Verder kan ons met alle redelikheid aanvaar dat daar tydens en na ‘n vlugteling situasie geen krag beskikbaar sal wees nie. Dit sal beteken dat ondergrondse waterbronne slegs deur windpompe, en vir ‘n baie kort tydjie met brandstof aangedrewe masjienerie gepomp sal kan word. Die hoeveelheid mense wat egter op hierdie watervoorsienings metodes afhanklik sal wees is van so ‘n aard dat ‘n enkele 1% of 2% van die bevolking daardeur voorsien sal kan word.

Dit is ook belangrik om te besef dat windpompe nie eers huidiglik die vee in plattelandse gebiede van water kan voorsien nie. Daar kan dus gladnie staatgemaak word op enige watervoorsiening deur middel van windpompe of die enkele bestaande sonkrag pompstelsels wat in die platteland gebruik word nie.

Hierby kan ons ook aanvaar dat honderde riool suiweringsaanlegte weens kragtekorte nie sal funksioneer nie. Wanneer hierdie pompe en suiweringsaanlegte tot stilstand kom sal honderde rioolstortings landswyd plaasvind. Ons kan met sekerheid aanvaar dat water in sy natuurlike vorm nie vir u beskikbaar sal wees nie. Daarsonder kan geen mens leef nie. Sonder genoegsame toegang tot skoon water kan mens nie skoon bly nie en raak higiëne vinnig ‘n gesondheidsrisiko. Stapelvoedsels vereis almal groot hoeveelhede water vir gaarmaak.

Onsuiwer water moet gekook word voor inname en vereis weer brandstof soos gas of vuurmaakhout. Iets waarvan die platteland nie veel het vir honderde duisende mense nie.

Die oplossing vir hierdie groot waterprobleem is eenvoudig. Dit moet deur middel van sonkragprompe of kragopwekker aangedrewe dompelpompe  ondergronds uitgepomp word. Hierdie is die eenvoudigste en koste effektiefste metode om skoon water te bekom. Die land het derduisende boorgate en oral oor die platteland sal hierdie ondergrondse waterbronne nog suiwer wees.

Ons wil sterk aanbeveel dat u in groepsverband bymekaar moet kom en hierdie belangrike voorbereidingsafdeling deeglik bespreek. Bereken in groepsverband die hoeveelheid water wat per dag benodig word vir u groep. Bereken dan die koste om daardie hoeveelheid te pomp asook die koste om die toerusting aan te skaf wat daarvoor nodig is. Dit is baie belangrik dat groepe hulself toerus met ‘n vermoë om vir een tot twee jaar suiwer water te kan pomp, asook om groot hoeveelhede water te suiwer.

Reël asseblief so vinnig as moontlik ‘n groepsvergadering met u leier en handel hierdie voorbereiding af indien dit nog nie aangespreek is nie.

Wanneer u groep bymekaar kom kan u die opsies bespreek om hierdie toerusting te bekom en te bereken hoeveel brandstof u hiervoor sou nodig he. Hieronder volg ‘n voorbeeld van hoe u hierdie beplanning kan doen.

‘n Ten volle toegeruste dompelpomp met kabels en pyp kon ongeveer R6000. Maak seker dat u ‘n enkelfase dompelpomp koop, driefase pompe sal nie

op ‘n kragopwekker werk nie. ‘n 2KW kragopwekker sal voldoende wees vir hierdie grootte dompelpomp en kos in die omgewing van R3500. In ‘n groep van 20 families kan die totale koste van R9500 dus deur ‘n bydrae van minder as R500 per familie gedek word. Hierdie pomp en kragopwekker sal ongeveer ‘n 1500 liter per uur pomp op ‘n diepte van ongeveer 35 meter. Dit gee 75 liter water per dag vir ‘n gemiddelde familie, genoeg vir was, kook en drink behoeftes per dag.

Indien hierdie kragopwekker ‘n brandstof verbruik van ongeveer 1.25 liter per uur het, sal dit slegs nodig wees vir elke familie in die groep om 1.8 liter brandstof by te dra sodat die hele groep vir ‘n vol maand water beskikbaar het.

Alhoewel die aanvangskoste redelik hoog is, kan u sien dat daar met baie min brandstof voorraad vir ‘n groep voorsien kan word.

Alle berekeninge hierbo is op aanname en u word sterk aanbeveel om self pryse en spesifikasies te bekom.

Beurtwater het begin by verskeie munisipaliteite. Sommige dorpe sit vir dae aaneen sonder water. Weet maar dat die ware redes vir hierdie onderbrekings nie gegee word nie. Die waterkrisis wat Suid Afrika beleef vererger. Mense kan nie staatmaak om bottels vol te maak die dag wanneer hulle moet vlug nie. Sou die nasionale kragnetwerk ineenstort sal die watertoevoer omtrent dadelik opdroog indien nie nog voor die krag afgaan nie.

Eskom het onlangs gewaarsku dat al meeste van sy kragopwekkingseenhede is gevaarlik laag op steenkool. Met die waterdienste soos dit tans is sal water in sommige dele van die land dalk permanent opdroog nog voor die kragnetwerk faal.

Dit is goed om watersuiwerings gereedskap op te gaar, maar dit is belangrik om u watervoorraad ook te vergroot. In ‘n tyd van nasionale anargie waar watertoevoer afgesny word sal u op waterpunte moet staatmaak as u watervoorraad opdroog. In so ‘n geval sal u moet kompeteer met baie behoeftiges vir water by hierdie punte. Dit kan riskant, moeilik of onmoontlik wees om water te bekom. Rewolusionêres sal vinnig beweeg om waterpunte te beheer.

Begin solank houers bymekaarmaak en volmaak met water. Soveel as moontlik. Die hoeveelheid water wat mens in jou huis kan aanhou is slegs deur plek beperk. Die plan is nie noodwendig om al die water met jou saam te neem as mens vlug nie maar om te kan gebruik in daardie oorbruggingstydperk tot mens vlug. Op die dag wat daar gevlug word kan mens soveel saamvat as prakties moontlik. Dit gaan oor meer keuses. Hoe meer keuses mens het hoe beter is jou kanse.

Begin plastiek bottels versamel. Plastiek bottels is vandag volop beskikbaar maar gaan tydens ‘n vlugsituasies baie vinnig skaars word. As die water in hulle opgebruik word bly hulle steeds baie bruikbaar, en is boonop lig. Onthou om nie bottels te gebruik wat melk produkte bevat het nie.

Enige menslike sukses hang af van water. Die huidige oorvloed daarvan maak dat ons die belangrikheid daarvan onderskat. Min mense het al beleef wat dit is om heeltemal sonder water te wees.