Ruilhandel, dienste, en ander kommoditeite

Een belangrike deel van voorbereiding is die ontwikkeling, of ten minste net die bewustheid van die waarde wat daar in sekere spesifieke kommoditeite kennis en vermoëns lê. Ons nader ‘n tyd waarin ‘n hele wêreld van nuwe behoeftes gaan ontstaan. Duisende mense gaan oornag geen toegang tot die basiese daaglikse benodighede hê nie, baie mense gaan uit nood desperaat na sekere artikels soek, en ander gaan bereid wees om ‘n verskeidenheid van artikels, dienste, en kundigheid te verruil vir luukshede.

‘n Hele nuwe mark waarin die waarde van kommoditeite bepaal sal word deur die omstandighede. In sulke omstandighede kan die waarde van iets wat nou spotgoedkoop die hoogte inskiet. Dit sal dwaas wees om die geleenthede en voordele wat hierdie marksverandering vir u en ander vlugtelinge kan inhou te ignoreer.

Kommoditeite wat verhandel kan word mag ook weens die waarde daarvan, en veral weens ‘n desperate behoefte daaraan vir u en u geliefdes ‘n gevaar inhou. Wanneer daar beplan word rondom logistieke voorbereiding moet die sekerheidsaspek altyd in gedagte gehou word. Dit kan selfs beteken dat wat u weet ‘n risiko vir uself inhou.

Logistieke voorbereiding en verhandelbare kommoditeite sluit nie net tasbare artikels in nie, maar ook die volgende:

  • Kennis van ‘n veilige roete
  • Kennis van die ligging van lewensmiddele
  • Vermoë om mense te genees of diagnoses te doen
  • Die vermoë en kennis om plofstowwe te vervaardig of ingewikkelde masjienerie of tegnologie te herstel.

Die bogenoemde is voorbeelde van nie-tasbare vermoëns wat onder desperate omstandighede risikos vir u kan inhou deurdat mense, veral die vyand u kan afpers, dwing, selfs gyselaar neem om sulke dienste te verskaf.

Ander kommoditeite wat altyd goeie waarde behou en wat redelik stabiel verhandel kan word is duursame metale soos silwer en goud, asook edelstene. Mense wat in anargietye sulke kommoditeite gehad het, eerder as kontant, kon veel meer daarmee uitrig.

Kontant sal baie vinniger as wat verwag word sy waarde verloor, selfs hierin lê sekere voordele. Alhoewel die doel hiervan nie is om die medemens te kul nie, is dit steeds belangrik om te onthou dat kontant vinniger as later eerder spandeer moet word op enige artikel wat waardevol sal bly nadat anargie uitgebreek het.

Die eenvoudigste en handigste artikels om te verhandel is egter items wat maklik verkrygbaar, goedkoop en prakties nuttig sal wees of selfs lewens kan spaar. Sulke artikels sluit die volgende in:

Kos

Alhoewel daar baie meer waardevolle artikels as kos is, is dit ‘n relatiewe goedkoop manier om ‘n bedreiging van u af weg te hou vanaf volksgenote of volksvreemdes in die nabyheid wat honger ly. Wanneer mense erg honger ly raak kos selfs belangriker as veel waardevoller kommoditeite.

Onthou om stapelvoedsel hiervoor te gebruik, iets soos mieliemeel of rys en verpak dit in verhandelbare hoeveelhede. ‘n 1 Liter bottel mieliemeel mag in sulke omstandighede vir ‘n paar mense ‘n dagloon werd wees.

Watersuiweringsdruppels

Moenie die waarde hiervan onderskat nie. Indien drinkwater onbekombaar is kan water gesuiwer word en per liter vir arbeid, beskerming, dienste, of ander artikels verruil word.

Sigaretaanstekers, toiletpapier, antibiotika en ander medikasie, wapens en ammunisie, drank, sigarette, brandstof, seep, herlaaibare batterye, ens.

Hou ook in gedagte dat kommoditeite nie net aangekoop, geberg en saamgeneem hoef te word na anargie uitbreek nie. Dit kan ook vervaardig word. Dit is moontlik om sekere middele wat hoog in aanvraag is te vervaardig na anargie, indien die regte toerusting eerder aangeskaf word as die kommoditeit self:

  • Deur distillasietoerusting aan te skaf kan drank, medisinale alkohol en steriele drupvloeistof self gemaak word. Dit verg egter die nodige kennis en ondervinding.
  • Deur herlaaitoerusting en ammunisiekomponente aan te skaf kan ammunisie vervaardig word. (Onderhewig aan wetsbeperkings)
  • Met oondtoerusting en bestandele kan brood eerder verhandel word as meel.
  • Met die nodige sonkragtoerusting kan selfs krag verruil word.

Onthou dat lewensmiddele, dienste, kennis, ens. ook verruil kan word vir nie-tasbare maar waardevolle dinge. Dit sluit in kennis, beskerming, arbeid, en byna enigiets wat vir die mensdom van waarde is.

Hierdie deel van logistieke voorbereiding mag dalk klink na ‘n uitbuiting van die ellendige toestand waarin mense kan verkeer in tye van anargie, dit is totaal onwaar. Elke item wat u aanskaf om te verhandel in daardie tyd is ‘n stimulasie vir die unieke ekonomie wat sal vorm in tye van anargie. Elke item is iets wat waarde tot u familie sal toevoeg maar ook tot die persoon waarmee die transaksie beklink word.

Hou ooreenkomste regverdig, billik, veilig, Geesgelei en hou in gedagte dat die waarde van geen aardse artikel ‘n lewe werd is nie. Wanneer lewens, gesondheid en veiligheid van ons medemens van iets afhang wat u kan gee, onthou dat ons steeds volksgenote is.