Suidlander bestuur het die verantwoordelikheid om baie konsekwent projeksies te formuleer wanneer ons waarskuwings uitreik of risikotye identifiseer. Fisiese waarneming van omstandighede wat stabiliteit bedreig vorm hier die fondasie van sulke projeksies.

In die formulering daarvan is dit uiters noodsaaklik om op feite staat te maak en nie op gerugte waarvan daar nie bewyse is nie. Terselfdertyd is dit ook belangrik om die trajek van beweging van die tye waarin ons leef te meet aan nog ‘n maatstaf: Die Bybelse profesieë.

Daarby was dit nog altyd interessant om te kontroleer hoe dat hierdie fisiese vooruitsigte pas hou met profesieë van moderne profete soos oom Siener en Johanna Brandt. Hier raak dit egter grys, baie profesieë se akkuraatheid hang af van interpretasie en dit maak dit somtyds moeilik om prontuit daarop staat te maak. Sekere ander profesieë waarvan die uitleg deur oom Siener self gegee is, is natuurlik meer betroubaar.

Dan ondervind ons natuurlik gereeld dat mense voel dat hulle deur die leiding van die Gees ook sekere waarskuwings ontvang. Somtyds is hierdie drome, gesigte, verse en ‘gevoelens’ onstellend akkuraat (of nie) in terme van die verwagte toestande. Dit bly egter ervarings wat nog nie aan die toets van tyd onderwerp is nie. Ons wil nooit sulke gebeure afwater indien dit opreg onder die leiding van die Heilige Gees geskied nie. Ons het egter steeds die verantwoordelikheid om by waarnemings met meer fisiese substansie te bly wanneer ons amptelike waarskuwings uitreik.

Die tyd sal bewys wie opregte leiding en waarskuwings ontvang het en wie dalk nie so akkuraat intepretasies daarvan gedoen het of dalk bietjie oor-entoesiasties of bekommerd was. Laat elkeen van ons self die Gees se leiding hieroor vra.