Riolering

Suidlanders het in die verlede herhaaldelik gewaarsku dat die rioleringsinfrastruktuur ‘n veel groter gevaar inhou as ander tekorte in dienslewering. Baie lesers het hierdie waarskuwing ligtelik opgeneem aangesien riolering weinig aandag in die breëstroom media ontvang het.

Vir die eerste keer  word die riolering probleem in Suid Afrika in die breëstroom media aangespreek. Deesdae word daar berig deur die Naspers kanale dat ‘n rioolramp wag op Suid Afrika – dit is volgens die koerante die ingeligte waarneming van ‘n onafhanklike waterspesialis van Pretoria, Julius Kleinhans. Volgens Kleinhans word 5.4 miljard liter onverwerkte rioolafval elke dag verwerk in SA. Slegs 1.4 miljard liter hiervan word reg en wettig gehanteer. Hy reken dat 4 miljard liter onverwerkte rioolafval in Suid Afrikaanse damme en riviere loop.

Inderwaarheid, ‘n ramp. Die gevare nou is ook dat met watertekorte daar nog groter druk op rioolsuiwering geplaas word en dat riviere en damme wat leër is, en dieselfde hoeveelheid rou riool ontvang, baie meer besoedeld is omdat die riool-water verhouding so drasties verhoog. Die kommer stop egter nie net by ons rioolstelsels nie. Volgens Kleinhans word 1009 waterstelsels in die land gemonitor waarvan net 22% water verskaf wat op standaard is.

Hierdie skokkende toestande van ons watersuiwering- en rioleringstelsels word deur kundiges toegeskryf aan ongekwalifiseerde en onkundige personeel wat hiervoor in diens geneem word.

Watersuiwering en riolering hou inderdaad ‘n baie ernstige bedreiging vir ons voortbestaan in. In terme van ‘n vlugtelingsituasie, sal hierdie bedreiging natuurlik eksponensieel toeneem.

Dit is van kardinale belang dat u watersuiwerings- en boorgatpomp toerusting asook sanitasie voorbereiding as ‘n dringendheid by u noodbeplanning insluit.