In die Suidlander Noodplan is terminologie ‘n belangrike punt om te verstaan. Aangesien die Suidlander Noodplan ‘n komplekse proses is met verskillende fases, word daar by verskillende tye by sekere punte aangedoen. Elkeen van hierdie punte word anders hanteer en het ‘n spesifieke doel om uiteindelik ‘n proses te voltooi waarin ons ‘n geweldige verdedigings- logistieke en bestuursvermoë bekom. In hierdie reeks artikels gaan ons spesifiek na sektore kyk.

Behalwe vir sektore is daar versamelpunte, veilige plekke, prosesseringspunte, afkeerpunte, ontvangspunte, en veilige gebiede, om maar ‘n paar te noem. Met verloop van tyd sal ons in fynere besonderhede die werking van elkeen van hierdie punte bespreek.

Veilige gebiede is groot areas wat tydens ‘n vlugsituasie gebruik kan word om vlugtelinge en personeel oor te versprei en waarvan hierdie gebiede se grensdele verdedigbaar ingerig kan word. Ons praat hier van baie groot dele van die land, honderde kilometers in deursnit. Alhoewel areas vooraf geidentifiseer, verken, gebestudeer en ingerig word, kan veilige gebiede tydens ‘n vlugsituasie verskuif word deur stroomrigtings van vlugtelinge te bestuur.

Vir oefeningdoeleindes word vaste veilige gebiede gebruik, maar in realiteit is hierdie gebiede hoogs aanpasbaar. Wanneer vlugtelingstrome, gelei en bepaal deur Suidlander personeel, na so ‘n gebied gekanaliseer word, word die gebied ongeveer op dieselfde tydstip deur die eerste opgeleide Suidlander personeel betree.

Visualiseer dat tientalle vlugtelingstrome hierdie gebied bereik op ongeveer 50 tot 100km seksies op die omtreklyn. Elkeen van hierdie aankomspunte wat die omtrek penetreer vind plaas op voorafbepaalde sektore. ‘n Sektor is ‘n gebied, min of meer vierkantig, met sye van ongeveer 50 tot 100km lank. Die hele land is in sulke sektore opgedeel. Daar is ongeveer 1 400 van hulle wat op kaarte aangedui is en aan Suidlander personeel bekend is. Die omtrek van ‘n veilige gebied bestaan dus uit ‘n string sektore wat ‘n 50 tot 100km breedte grenslyn uitmaak.

Elkeen van hierdie string sektore word dus deur ‘n Suidlander span betree en word gevolg deur ‘n stroom vlugtelinge. Wanneer opgeleide Suidlander personeel sy sektor penetreer vind daar nou ‘n fyn uitgewerkte proses plaas. In die volgende artikel gaan ons in meer detail na hierdie proses kyk.