Soos u kon sien in Deel 1 van hierdie reeks, is die Suidlander Noodplan geformuleer om ons ongeveer gelyktydig vanoor regoor die land ‘n groot veilige gebied te betree vanuit verskillende rigtings. Die penetrasiepunte is ongeveer 50 tot 100km vanaf mekaar geleë op die omtrek van hierdie groot veilige gebied.

Elke penetrasiepunt is ‘n sektor van 50 tot 100km breed en diep in die veilige gebied. Dit laat steeds ‘n area binne die ring van sektore van etlike honderde kilometers deursnit. By aankoms van opgeleide personeel by hierdie sektore word daar nou ontvangspersoneel op die inkomende roetes uitgeplaas om aankomende vlugtelinge te kanaliseer na ontvangspunte.

Personeel kan padtekens, gidse, radios, ens. gebruik om vlugtelingstrome na ontvangspunte te kanaliseer. Die ontvangsproses van vlugtelinge in hierdie sektore is ‘n uiters belangrike rol in die oprigting van logistieke-, verdedigings-, en bestuursvermoëns. Onthou dat die aard van omstandighede wat ‘n vlugtelingsituasie impulsief tot gevolg het, sal veroorsaak dat meer parate en voorbereide persone eerste vlug, en dus eerste by hierdie punte arriveer.

Hierdie is noodwendig Suidlander lede en is tot ‘n groot mate in ‘n verskeidenheid van departemente opgelei en gekwalifiseerd. Dit hoef nie ‘n presiese gegewe te wees nie aangesien ons baie meer opgeleides in die veld het as wat fisies op hierdie punte nodig is. Vir oefeningdoeleindes het ons wel geallokeerde personeel op voorafbepaalde sektore wat fisies ingerig word om hierdie proses te akkommodeer.

Vlugtelinge kan nou by deurlaatpunte in groepe van ongeveer 200 voertuie, en later wanneer vlugtelinge te voet en op ander maniere aankom, in dieselfde groepsterktes deurgelaat word na prosesseringspunte.

Hierdie ontvangsproses verwerk groepe, verrig administratiewe take, en plaas groepe binne die veilige gebied uit. Hier word weerbare mans ook afgedeel en uitgeplaas in die sektor. Nie-weerbares beweeg deur die sektor na die veilige gebied binne in die totale area.

Die ontvangsproses in sektore is dus ‘n spontane manier wat lei tot die oprigting van ‘n groot verdedigbare area met weerbares op ‘n bufferstrook van ongeveer 50 tot ‘n 100km breed en word aaneenlopend na gelang van die bedreiging en verdedigingsbalans vorentoe of agtertoe aangepas.

Alhoewel aanpasbaarheid en innovasie weens die hoogs onvoorspelbare aard van ‘n rewolusionêre tyd ‘n kritiese vermoë is om te behou, moet ons voorsiening maak vir oorgenoeg opgeleide personeel en toerusting om hierdie ontvangsproses in sektore oor honderde kilometers suksesvol te kan uitvoer.

Afgesien van die buigbaarheid en aanpasbaarheid wat in die Suidlander Noodplan ingebou is, is dit steeds belangrik om op meer rigiede basis inspeksie en oefeninge van hierdie proses te hou. Meer daaroor volgende keer.