Die onlangste deurmekaarspul in Sentraal Transvaal en Noordwes provinsies het by baie lede kommer gewek. Ons kan egter bevestig dat die vinnige en streng optrede bewys het dat Suidlander leierskap toegewyd is om wettig te bly en dat ons deurgaans sal kontroleer dat niemand buite wet optee nie. Ons kan bevestig dat die risiko wat met wanoptrede gepaard gegaan het nou ten volle ontlont is.

Daar blyk nou geen verdere ondersoek teen enige van ons groepe te wees nie. Lede kan met ‘n geruste hart verdere opleiding, vergaderings, oefeninge en kampe bywoon. Ons sal voortgaan om lede se belange en veiligheid eerste te stel.

Groete

Bestuur