Ons besef dat die wil van God in Jesus se modelgebed: “Die Onse Vader” opgeneem is (Mat 6:10). “Laat U wil geskied…” Jesus het mos self ook so gebid in Lukas 22:42. Om dit met geloof en oorgawe te kan sê moet ons daarop konsentreer dat God se wil altyd vir ons voordele inhou. Ons durf nie teen God se wil in opstand kom nie. Hy weet die heel beste.

Ons mag soos ‘n kind met ons keuses en belange na ons Vader gaan. Maar soos elke aardse Pappa sal Hy dit oorweeg en self besluit wat vir Sy kind die beste is op daardie stadium.

1 Joh 2:17 “Die wêreld met al sy begeertes gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe.

As my wil nie in ooreenstemming met die Vader se wil is nie, doen ek mos wat ek wil en dis rampspoedig. Koning Dawid het alreeds in Psalm 40:8b gesê “…U wil gehoorsaamheid hê.” En in vers 9 sê hy “Om u wil te doen, my God, is my een begeerte. U Woord is my hele lewe.” Daar is baie mense wat ons almagtige Vader gebruik as ‘n nooddiens, en dan sommer maklik verklaar aan almal wat wil luister “Daar is nie ‘n God nie.” Of “God luister nie!” Hulle stuur hulle versoeke af soos vuurpyle en alles handel oor hulle eie behoeftes van die oomblik.

Maar dit is nie hoe dit werk vir die opregte kind van God nie. As ons voor God kom met ‘n opregte gebedsversoek of smeking vir ‘n ernstige saak, ens. moet ons eerste ‘n persoonlike verhouding met Hom hê. Ons gaan staan voor God met kennis en respek, ons spandeer tyd om Hom te aanbid en leer Hom ken, ons moet leer om Sy wil en Vaderhart te ken en in lyn met Sy wil te kom. Dit gaan alles oor Sy perfekte wil.

Dan moet ons leer om te WAG op Sy antwoord. Dis ‘n moeilike een die. Dit gaan oor ons geloof en vertroue om Hom. Ons moet leer om sensitief te raak vir die vloei van die Heilige Gees.

Ons verhouding moet gedurig beweeg na ‘n dieper begrip van en liefde vir God. Dan kry ons weer die absolute sekerheid van God se teenwoordigheid en van Sy wil vir ons lewens. Volmaak! Altyd op die regte tyd!

Kol 3:10 “…en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.

Meer as 300 jaar gelede het Brother Lawrence ‘n ‘heilige’ geskryf “Hold your attention on God alone, by exercising your will to remain in God’s presence.”

Seënwense

Anen