Omdat Christus Jesus die gewonde Geneser is, omdat Hy ons ten volle verstaan, het Hy toe Hy gereed gemaak het om hierdie wêreld te verlaat, belowe dat Hy ons nie alleen sou laat nie. Hy het vir ons die Trooster gestuur. (Joh 14:16-18)

Die Parakleet, wat beteken: “Ek stuur jou ‘n Parakleet wat langs jou is wanneer jy roep, wat jou hand sal vashou, wat saam met jou tot aan die ander kant sal stap.” Hy is altyd beskikbaar, ons Trooster en Raadgewer.

Sy ander Name sal ons help om Hom nog beter te verstaan.

A

‘n Ander Trooster/ Voorspraak, Alomteenwoordige Gees, Alwetende Gees, Almagtige Gees

B

Belofte van die Vader

D

Die Gees van: Heiligheid, Liefde, Waarheid, Krag, Selfbeheersing, Lewe, Aanneming, Geloof, Lofprysing, Wysheid, Genade, Heerlikheid

Die Gees van God, Die Voorspraak, Duif, Die oë van God, Die Sewevoudige Gees, Die Gees wat oorvloedig op ons uitgestort is, Die gees wat verseël/wat rus gee. Gees van die Lewende God, Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, Getuie, Gees van Wysheid, Vryheid, Insig, Raad en Sterkte, Kennis en Eerbied, Genade en Smeking, wat lewe gee, Gawe van God

H

Here, Helper, Hand van God

K

Krag van die Allerhoogste, Krag van Bo

L

Lewensasem

S

Sy Gees, Sy Getuie, Strome van Lewende Water, Salwing, Seël

T

Teenwoordigheid van God

 

V

Voorbidder, Voorspraak, Vuur, Vinger van God, Volop Water op die dorsland.

 

Job 33:4 “Die Gees van God het my gemaak, die asem van die Almagtige het my die lewe gegee.”

Job 32:8 “Maar dit is die Gees in die mens wat die mens insig gee, die Gees wat van die Almagtige af kom.”

Rom 8:26a “…Die Gees staan ons ook in ons swakhede by.”

Dit is net ‘n paar van die Skrifte oor die Heilig Gees.

Dis ons troostende, raadgewende Parakleet. Hy bied ons Sy volgehoue teenwoordigheid en krag aan. Wat ‘n voorreg! Leer Hom ken deur Sy Name.

Liefde,

Anen