In ‘n tyd van anargie is dit nie die AK-47, panga of selfs voedsel- en watertekorte wat lewens eis nie. Hierdie elemente is bloot ‘n simptoom van ‘n onderliggende tekort. Daardie onderliggende tekort is bevelstrukture – daarsonder sluip die gevaarelemente in. Elke gemeenskap is hieraan afhanklik en kan nie, selfs met kundige mannekrag, daarsonder funksioneer nie.

Elke gemeenskap funksioneer soos volg:

Die munisipale hoof kan strategiese besluite neem, hy doen kosteberekening en stel dan bestuurders in verskillende departemente aan. ‘n Bestuurder van sanitasie, een vir die kragvoorsiening en een vir waterverwerking. Hierdie bestuurders kan elk dan beplanners, ingenieurs, tegnici, en arbeiders aanstel, elk met spesifieke gedetailleerde take, toerusting, ens.

Terselfdertyd word die regte mense getaak om vir die dorp polisiёringsfunksies te verrig. ‘n Funksionerende stasie onder bevel van die stasiebevelvoerder het afdelings wat patrollies ry, sake ondersoek, en administrasie behartig. ‘n Hof hanteer vervolgings, maar ook siviele sake, ens.

Neem nou hierdie hele dorp met al sy funksies en elke persoon in diens en verskuif hulle vir ‘n Desember vakansie na ‘n vakansieoord. Al die kundigheid, ondervinding, en uitvoerende gesag is nou teenwoordig in die vakansieoord, maar daar is geen dienste teenwoordig nie, geen polisiёring, watersuiwering, kragvoorsiening, vervolging, beskerming of administrasie nie – niks word verrig nie.

Die rede is dat hulle nie daar in strukture is nie. Dit is die toestand waarin ons sal verkeer tydens anargie. Alhoewel ‘n vlugtelinggemeenskap uit al die kundigheid en ondervinding bestaan, kan niks gebeur tot daardie individue in ‘n struktuur opgeneem word sodat ‘n werksvloei vanaf ‘n strategiese hoof tot by ‘n grondvlak tegniese uitvoering kan plaasvind nie.

Die mees kritiese element van die Noodplan is dus ons vermoё om ons strukture te implementeer en om die strategiese hoof, die HK, in ‘n bestuursposisie te plaas sodat werksvloei in beweging kan kom.

Sonder hierdie struktuur-implementering kan dienste nie gelewer word nie, en ‘n area nie beveilig word nie. Dan eers begin die klein jakkalsies nl. kos, water, sanitasie, sekuriteit, beveiliging, ens. lewens eis.

Dit is hoekom ‘n nasionale noodplan so belangrik is en splintergroepies so gevaarlik is. Hou dit in gedagte.