Baie dankie aan almal wat ons laaste kamp vir die jaar bygewoon het, dit was ‘n groot sukses. Bestaande lede en al ons nuwe lede wat nou inskakel word hartlik uitgenooi na ons kampe volgende jaar.

Ons kampe is goeie oefening en voorbereiding vir die tye wat kom. Wanneer die nasionale noodplan in werking tree en almal noodgedwonge sal moet onttrek, sal ons as ‘n eenheid moet saamstaan en saam werk. Met ons kampe smee vreemdelinge hegte vrienskapsbande, handige inligting word uitgeruil en ‘n vertouensverhouding word opgebou tussen ons lede wat saam sal moet onttrek en mekaar vorentoe sal moet ondersteun.

Ons wens almal ‘n veilige en rustige Desember toe en hoop om baie nuwe gesigte op ons volgende kamp in die nuwejaar te sien. Kontak my gerus by 072 756 7616 vir meer inligting.

Groete,

Waldi van Schalkwyk

Provinsiale Leier: Oos Transvaal