Die Suidlander Noodplan fases is baie fyn beplan om ‘n unieke aanpasbaarheid te skep deurdat die omstandighede bepaal wanneer daar van een fase na ‘n volgende oorbeweeg word. Dit het ook te doen met die wyse waarop ons as ‘n geheel kan optree aangesien wetgewing wat ons beperk en van toepassing is nie deurentheid dieselfde bly nie.

Sekere wette is van toepassing in vredestye en ‘n ander stel reёls weer in tye van konflik en oorlog. Aangesien dit ‘n baie komplekse proses is om alle deelnemers van ‘n noodplan volledig hieroor in te lig, is die noodplan fase so ontwerp dat fase-optrede outomaties maklike voldoening aan die wet van die tyd veroorsaak. Meer hieroor later.

Die eerste fase van die Suidlander Noodplan is ‘n groeperingsaksie binne u klein dorp of voorstad. Dit het ten doel om ons inligting te kan laat uitruil en ‘n groepsbesluit te neem indien geweld uitbreek. Dit kan wees dat kommunikasienetwerke baie vinnig tot stilstand kom of selfs gekaap word. ‘n Fase 1 bymekaarkompunt gee ons die geleentheid om as ‘n groep bymekaar te kom, te kommunikeer, besluite te neem en te reageer.

Dit skep ook die geleentheid vir ‘n groep en die individue binne die groep om te besluit of ‘n dorp verlaat gaan word of nie. Die fase 1 bymekaarkompunt behoort aan alle lede beskikbaar te wees. Dit is ook handig om hierdie punt vir u familielede en vriende te gee indien geweld uitbreek wanneer kinders by die skool is, ouers uitstedig, of familielede nie vir mekaar beskikbaar is nie, om daarheen te kan beweeg.

Hou gereeld oefeninge in groep- of streeksverband en oefen groepering by hierdie 1ste fase versamelpunt. Indien so ‘n punt nie bereik kan word nie, of onveilig is, kan alternatiewe fase 1 punte as ‘n Plan B en C vooraf bespreek word. Indien daar geen opsies beskikbaar is nie, kan lede en vlugtelinge aanbeweeg na die Fase 2 punt. Dit word volgende keer bespreek.