Fase 2 van die Noodplan het ten doel om groepe vinnig buite gevaar te plaas. Soos ons kan sien d.m.v ons gewelddadige protes moniteringstelsel vind die oorgrootte meerderheid gewelddadige protes in en om dorpe en stede plaas.

Die Fase 2 punt is so gekies dat lede daar kan versamel en buite gevaar kan groepeer. Dit skep die geleentheid vir nie-Suidlander lede wat weens vrees ook dorpe of stedelike gebiede wil verlaat om ingedeel te word in konvooi strukture.

Hier kan die situasie gemonitor word en, indien dit toeneem en nie normaliseer nie, kan daar in groepsverband of individueel besluit word op die daaropvolgende optrede. Baie mense sal dan verkies om na die volgende fase oor te beweeg terwyl ander noodgedwonge na vriende en familie elders sal moet beweeg.

Dit is baie belangrik dat alle lede presies weet waar die Fase 2 punt is, asook die rigting na die Fase 3 punt. Dit sal met die volgende Fase bespreking verder bespreek word.

Kies u Fase 2 bymekaarkomplekke so dat daar redelike getalle mense gegroepeer kan word dat dit nie opsigtelik vanaf hoofroetes is nie, en dat ‘n mens van ‘n veilige afstand gevaar kan sien aankom.  Maak ook voorsiening vir water en sanitasiegeriewe indien moontlik.

Goeie voorbeelde van sulke plekke is skole wat buite dorpsgebied lȇ, asook feesterreine. Daar kan ook verdere plan B en C Fase 2 punte geidentifiseer word vir ingeval ‘n plan A nie uitvoerbaar is nie.