By Fase 3 veilige punte kom ons vir die eerste keer by ‘n versamelpunt waarby daar vir langer tydperke vertoef kan word. Hierdie is waarna lede altyd verwys as die ‘visvangplek.’ Provinsies en streke het Fase 3 veilige punte op hul eie geidentifiseer en oor die jare is hierdie veilige plekke aangepas, uitgebrei en in baie gevalle toegerus vir ‘n langer verblyf tydperk.

Hierdie veilige plekke bestaan uit plase, vakansieoorde, en enige kampgebied wat met basiese dienste toegerus is. Let wel dat hierdie veilige plekke binne redelike ry afstand van lede se woongebiede is en, alhoewel dit geensins deel vorm van ‘n nasionaal gekoördineerde versamelplek nie, dit wel alreeds in die regte rigting geskied.

Onthou dat alle lede bewus moet wees van ‘n Fase 2 punt asook die rigting van daardie punt na ‘n Fase 3 versamelpunt. Lede moet dan, wanneer ‘n Fase 3 ‘visvang’ punt opgerig en in gebruik geneem word, vooraf bespreekte roeteaanduidings uitplaas sodat lede wat nie die ligging van hul Fase 3 punt ken nie, in die vlugproses daarby kan uitkom. Dit kan geskied deur voorafbepaalde tekens op die padoppervlak aan te bring met spuitverf, identifiseerbare artikels soos ‘n ballon of ‘n papiersak op spesifieke plekke aan te bring of deur gidse uit te plaas om vlugtelinge af te keer en op roete te hou.

Tot en met die benutting van ‘n Fase 3 veilige punt asook die volle bestek van tyd waarop daar by die Fase 3 versamelpunt bestee word, is provinsiale en/of streeksleierskap verantwoordelik en in beheer van die bestuur van daardie veilige punte.

By Fase 3 veilige plekke word daar ook vir die eerste keer formele VBS’e opgerig en Ontvangs vermoёns geskep. By hierdie plekke begin seleksie reeds plaasvind en alle aanwendbare lede word hier in strukture verdeel. By hierdie punte word die volledige Departement vir verdediging asook alle sub-departemente insluitend reaksiemag lede geselekteer om in hul departemente geplaas te word en begin hulle reeds met verdere opleiding en diens.

Volgende keer meer oor Fase 3.