Die tydperk waarby daar by ‘n Fase 3 punt aangebly word, word bepaal deur die omstandighede van geweld en onstabiliteit in die land. Hier is drie opsies moontlik:

  1. Wanneer stabiliteit in die heenkoms gebied (waar vlugtelinge woon) na normaal terugkeer en vlugtelinge veilig voel om huiswaarts te keer, kan hulle op eie keuse weer terugkeer. U keuse om te vlug of om terug te keer bly ‘n individuele keuse met inaggenome die verantwoordelikheid wat leierskap neem om hul pligte uit te voer. By die ontruiming van ‘n Fase 3 veilige plek in so ‘n geval word die Fase 3 groepering beё By ‘n volgende bedreiging sal ons dus weer by Fase 1 begin.

 

  1. U woongebied bly onveilig, maar die bedreiging versprei en u Fase 3 veilige punt raak onveilig. In so ‘n geval kan lede georganiseerd in konvooie met funksionerende beskermingstrukture na ‘n volgende vooraf geidentifiseerde alternatief beweeg. Baie provinsies het hier ook ‘n Plan A, B of C met betrekking tot hul Fase 3 veilige plekke. In ander gevalle sal daar gekommunikeer word met buurman-streke en/of provinsies om in sulke gevalle na nabyliggende provinsies se Fase 3 punte te beweeg. In so ‘n geval waar daar tussen verskillende provinsies se ‘visvangplekke’ rondbeweeg word, bly ons konstant in ‘n Fase 3.

 

  1. Anargie breek onomkeerbaar uit en sekerheidsdienste verloor beheer oor die massas. Die nasionale Noodplan tree in werking en nasionale veilige gebiede raak beskikbaar om na toe te beweeg. Dit sal Fase 3 beё

Dit is belangrik om te weet dat ‘n Fase 3 groeperingsproses ons die vermoё gee om lokaal en sporadies te funksioneer sonder om enige nasionale gekoördineerde optrede te begin. Die beёindiging van ‘n Fase 3 groepering en die oorgang na ‘n Fase 4 het geweldige bestuurs-, koördinerings-, en regsimplikasies. Meer daaroor volgende keer.

Neem ook kennis dat volledige en konstante formele kommunikasie tydens die volle bestek van Fase 3 groepering opgerig word tussen die Fase 3 VBS en aankomende vlugtelinge, asook tussen die Fase 3 VBS en een of meer HK VBS’e. Tydens hierdie tyd sal HK bestuur en infrastruktuur ook in gereedheid kom.

Onthou ook dat volle wetstoepassing geld en dat die Suidlander Noodplan op hierdie stadium nog nie as ‘n amptelike en erkende Burgerlike Verdedigingsorganisasie nasionaal optree nie. Die funksies daarvan word egter reeds hier op lokale vlak toegepas. Volgende keer die vȇrrykende oorgang na Fase 4.