Die aanbreek van Fase 4 is die eerste fase waaraan alle Noodplan deelnemers gelyktydig nasionaal deelneem. Dis ‘n nasionaal-gekoördineerde fase waarin daar vanaf Fase 3 veilige plekke na die nasionale veilige gebiede se ontvangspunte op grenslyne beweeg word.

In hierdie uitvoering van Fase 4 sal die groot veilige gebiede vir die eerste keer sigbaar raak, aangesien Fase 3 punte nog nasionaal verspreid oor die land is. Die beweging in hierdie fase na nasionale gebiede is so ontwerp dat vlugtelinge op ontvangspunte sal aankom wat, indien met mekaar verbind, vir die eerste keer grenslyne vorm.

Hierdie grenslyne is in sektore verdeel en opgeleide personeel is reeds aan elk van die tientalle sektore toegeken. Elke sektor verteenwoordig ‘n grenslyn van ongeveer 50km. Elke sektor moet op daardie stadium reeds ontvangvermoё op die paaie wat in die sektor inlei opgerig hȇ, asook VBS vermoё wat in kontak is met aankomende vlugtelinge asook die HK’s.

Op hierdie vroeё stadium van grenslynoprigting is die grenslyn nie noodwendig verdedigbaar nie. U sal in die volgende skrywe sien hoe Fase 5 ons Fase 4 grenslyn ‘n verdedigbare vermoё sal gee. By aankoms by nasionale veilige gebiede word vlugtelinge deur ontvangspersoneel ontvang en binne in die veilige gebied uitgeplaas. Weerbares kry hierdie geleentheid om die grenslyn te beveilig en moontlike bedreigings vanaf ons sagte teikens weg te hou. Die verdedigingslyn vorm nou ‘n bufferstrook wat verdedig word met ons vrouens en kinders veilig agter ons.

Nie-weerbares en kundiges word nou binne die veilige gebied aangewend om logistieke strukture en dienste funksioneerbaar te hou. Dit sluit in die bestuur van vee, graan, vars produkte, krag, water riolering, brandstof, ens. Beveiliging van brandpunte binne die gebied word ook behartig aangesien daar op hierdie stadium nog areas sal wees waar nie-blankes in groter getalle voorkom.

Die geskiedenis bewys dat daar nou op hierdie stadium ‘n uitruilingsaksie plaasvind wat spontaan gebeur. Blankes stroom uit vrees en vir veiligheid na hierdie veilige gebied en veroorsaak ‘n drastiese toename in hierdie gebied. Swartes en kleurlinge stroom uit die gebied om by hul eie mense aan te sluit om aan plundering en geweld buite die veilige gebied deel te neem, en weens toenemende spanning wat veroorsaak word deur die toename van blankes in die veilige gebied.

Dit is in hierdie stadium selde nodig om enige iemand wat ‘n bedreiging inhou binne die veilige gebied hoef te verwyder. Die groepering van sekere rasse in sekere gebiede is in lyn met internasionale vereistes in terme van humanitȇre reg indien nasionale konflik volgens rasselyne plaasvind.

Die verwagting in Suid Afrika is sonder twyfel dat konflik hoofsaaklik tussen rasse sal plaasvind aangesien rasse polarisasie die bepalende oorsaak van konflik sal wees.

In die komende fases vind ‘n baie belangrike aanpassingsproses plaas, ‘n proses wat enorme vermoё aan die hele Noodplan sal verleen. Lees volgende keer verder.