By die aanbreek van Fase 5 het die Suidlander Noodplan ons gelei tot waar ons nou ontvangspunte in ‘n verdedigingslyn oor ‘n baie strategiese plek opgerig het. Onthou dat dit nie beteken dat hierdie lyn al verdedigbaar is of dat ons ‘n verdedigingsvermoё bekom het nie.

Wat van nou af vorentoe gebeur is ‘n baie interessante proses van konstante aanpassing wat gaan lei tot die verkryging van so ‘n vermoё. Deur nasionale ontvangspunte te hȇ en ‘n grenslyn te beman, verkry ons ‘n baie belangrike psigiese voorstand.

Op hierdie stadium is dit nie meer slegs ‘n Suidlander aksie nie, maar nou reeds is daar groot getalle deelnemers wat as vlugtelinge noodgedwonge deur die omstandighede meewerk. Mense wat by ontvangspunte aankom word ontvang en deur opgeleide personeel in strukture geplaas. Hierdie proses geskied oor verskeie weke.

In die begin gaan voorbereide mense met hul voorbereiding en voertuie by hierdie punte ontvang word. Later sal al hoe minder voorbereides arriveer en uiteindelik sal mense met net die klere aan hul lyf, te voet aankom. Die psigiese voordele behels dat mense in hulle gedagtes nou ‘n grens visualiseer met gevaar aan die buitekant en veiligheid binne.

Dit is ‘n uiters belangrike konsep om te kweek en dit verskaf sekuriteit en motiveer om by ‘n verdedigingsrol betrokke te raak. In die daaropvolgende uitvoering van Fase 5 word hierdie grenslyn nou konstant aangepas. Die omstandighede in die land word gemonitor om ‘n verhouding te bepaal tussen die bedreiging buite die grens en die vermoё binne die grens.

Eerstens word vyandiges deur middel van observasieposte en ook ander metodes wat ons nie hier gaan bespreek nie, gemonitor en word vasgestel wat hulle vyandige optrede, moontlike wapentuig, getalle, en bewegings is.

Verder word bepaal watter sektore op die grenslyn die grootste risiko en bedreiging ondergaan, asook die tyd en ruimte van toepassing op hierdie bedreiging. Verder word bepaal wat die eie magte getalsterkte, logistiese steun en weerbaarheid is.

Volgens hierdie datastel word die sektore op die grenslyn nou konstant aangepas. Waar groot bedreigings en ander omstandighede dit noodsaak  kan sektore op die grenslyn op hulself inval en word die veilige gebied se grens waar nodig, nou kleiner getrek. Hierdie krimpingsproses geskied gepaardgaande met ‘n grootskaalse logistieke dreiningsproses. Groot dele waar sektore terugval word hier gedrein van lewende hawe en ander lewensmiddele.

Dit veroorsaak dat daar na elke aanpassing groter verdedigingsvermoё ontstaan weens getalle konsentrasie en veroorsaak terselfdertyd ‘n logistieke vakuum vir aankomende vyandiges en skep lang beweegafstande tussen bedreigings en sektore.

Hierdie is ‘n konstante proses wat in sektorverband vanaf verskeie HK’s gekoördineer word terwyl HK’s konstant vanaf sektore met informasie bedien word. Ontleders kan op hul beurt ongeskeduleerd tussen verskeie HK’s rond beweeg vir sekuriteitsdoeleindes en hierdie informasie weer her-analiseer om volgende aanpassings na sektore deur te gee.

Hierdie konstante aanpassingsproses bereik dat ‘n ewewig tussen bedreigings en verdedigingsvermoё waarby die Fase 5 proses na ‘n likiede tydsduur tot ruste kom met ‘n volhoubare logistieke agtergrond en verdedigbare front.

Soos u kan sien word alle fases uiters aanpasbaar gehou maar verloor nooit sy vermoё om hoogs gedissiplineerd en funksionerend te bly nie. Wanneer die 5de Fase finaal tot ruste kom, beweeg ons oor na Fase 6.