Wanneer Fase 6 aanbreek het ons reeds ‘n ewewig bereik tussen, aan die een kant: die grootte van die bedreiging en intensiteit van aanslag teen ons, en aan die anderkant: ons verdedigingsvermoё en om volhoubare logistieke produksie te lewer en aan behoeftes te voorsien.

Hierdie ewewig van volhoubare voortbestaan kan nie vir ewig in hierdie toestand bly nie. Die area wat op hierdie tydstip verdedigbaar is en aan ons logistieke behoeftes voldoen is steeds tydelik terwyl duisende vlugtelinge hulle vorige lewensbestaan agtergelaat het. Ons bereik nou ‘n stadium waar daar besluite geneem moet word oor die pad vorentoe.

Aangesien die Suidlander Noodplan onder ‘n spesifieke mandaat funksioneer is dit nie besluite wat noodplan personeel kan neem, oor opgelei is, of die mandaat het nie. Hier is waar ‘n volk deur middel van stemming moet besluit wat die optrede in die toekoms inhou.

Om by so ‘n punt te kom waar die volk die rigting vorentoe kan bepaal, moet die funksionering van die Suidlander Noodplan as ‘n Burgerlike Verdedigingsorganisasie beёindig word, nuwe strukture van leierskap opgerig word, en ‘n nuwe mandaat bepaal word.

Fase 6 handel dus oor die afsluiting van ‘n era en die oprigting van verantwoordelike, kundige en opregte leiers om die voortou te neem in ‘n herstelproses na die suksesvolle afhandeling van die Suidlander Noodplan.

Die proses is volbring.