afrikanerbondDie verdrukker word gebore

Na die boereoorlog het die Britte hulle ingegrawe in die SA ekonomie. Die oorlog is juis gedryf deur die wens om die skatte van Suid Afrika na die Koningin se skatkamers in Brittanje te skeep. Hierdie begeerte van Brittanje om wortel te skiet in die Suid Afrikaanse rykdomme het al vroeër begin toe enorme diamantvelde in 1868 om Kimberley ontdek is. Dit het die motivering geskep vir Engeland om in die Eerste Boereoorlog op 16 Desember 1880 die Boere Republieke te probeer annekseer. Hierin het Engeland gefaal. Dit was ook die motief vir Cecil John Rhodes om in die myn industrie betrokke te raak en op 13 Maart 1888 is De Beers Consolidated Mines met behulp van befondsing vanaf NM Rothchild and Sons Ltd gestig.

Rhodes word uitgebeeld na hy sy droom van 'n telegraaf lyn vir die Brits beheerde Afrika bekend maak.

Rhodes word uitgebeeld na hy sy droom van ‘n telegraaf lyn vir die Brits beheerde Afrika bekend maak.

Rhodes se droom om die Boere Republieke onder die Britse vlag te sien, het hom gedryf om betrokke te wees met die Jameson-inval van Desember 1895. Die inval is begin met die personeel van Rhodes se De Beers Maatskappy.

Rhodes wat ‘n Vrymesselaar was in die Apollo University Lodge het later erken dat hy sy eie geheime organisasie wil stig met die doel om die republieke se rykdomme onder Britse beheer te plaas. Sy betrokkenheid by die Jameson-inval het gelei tot sy uittrede as die Eerste Minister van die Kaapse Kolonie. As Eerste Minister het Rhodes die Glen Grey Act ingestel wat swartmense vanuit swart landelike gebiede na myne gedryf het as goedkoop arbeid.

Alhoewel die Jameson-inval ook onsuksesvol was, het Brittanje besluit om in 1899 met ‘n enorme Britse mag weer te probeer. Alhoewel die Britte aanvanklik net so onsuksesvol met die Tweede Boereoorlog was, het hulle al met die Verskroeide Aarde Beleid boere se plaasopstalle vernietig, vrouens en kinders in konsentrasiekampe gestop en met hierdie taktieke meer suksesse begin bereik.

Die behoudende boer, die inwoner van die twee Boere Republieke wat teen Brittanje geveg het is van alles beroof. Die myne, groot besighede en politiese mag is in ‘n ystergreep gehul, en bitter selektief aan gekose anglo-goedgesindes uitgedeel. Die tydsberekening vir die aanslae van Brittanje teen die Boere Republieke was perfek. Dit was op ‘n tyd waar enorme goud en diamantvelde ontdek is en hulle moes hulself posisioneer vir ‘n kollosale investering . Na die oorwinning van die Tweede Boereoorlog het Brittanje astronomiese bedrae in die mynwese belê. Goud, diamante en ander minerale het onder Britse mynmagnate uit Suid Afrika gevloei.

Die behoudende boer moes vir ‘n arm loon in myne werk. Kontrakte, bevordering en welvaart is vir die Brit, joiner en boereverraaier gereserveer. Hierdie is ‘n belangrike punt. Buiten vir die Brit wat vir daardie rykdom 36 000 vroue- en kinderlewens afgemaai het, is

'n Duitse koerant beeld die motief vir die Britse inval in SA uit. Die onderskrif lees: "Die myne is daar oorkant"

‘n Duitse koerant beeld die motief vir die Britse inval in SA uit. Die onderskrif lees: “Die myne is daar oorkant”

die geboorte van die SA geldmag ‘n samevoeging van Brit, maar ook Afrikaners van die swakste karakter denkbaar. ‘n Wêreld moontheid kies om derduisende kilometer met skepe af te lê, oorlog te verklaar vir niks anders as geldelike voordeel teen ‘n volk wat in vrede en sonder enige konflik met daardie Britse wêreld moontheid was. Dan die mees verrotte van elemente te werf uit daardie volk om teen hul eie mense te sweer, en dan ná oorwinning juis daardie skuim ekonomies te bemagtig, sodat die Britse skatkamers met ‘n mag vanuit die oorwonne volk self gevoed kan word. Dit is belangrik, ons sê dit weer puntsgewys:

  • Begeer die rykdom van ‘n ander volk.
  • Een sonder enige konflik met jou.
  • Gaan maak oorlog teen hom vir sy skatte.
  • Vermoor 36 000 van sy vroue en kinders.
  • Werf sy swakste karakters om verraaiers en joiners vir jou mag te wees
  • Oorwin hom en vat alle ekonomiese mag van hom weg, verarm hom.
  • Stel daardie swak karakters uit sy volk aan en bemagtig hulle om jou ekonomies te voed.
  • Laat hulle ekonomies in beheer bly deur die opregtes te bly oorheers en verdruk.

So het dit ook gebeur. Myne is deur Britte in besit geneem. Boere moes daarin werk. Vrouens wat die konsentrasiekampe oorleef het, het selfs rekeninge vir hul verblyf daar ontvang. Plase is verkoop om die rekeninge te betaal.

Aan die joiners is plase gegee. Al die 200 hektaar plase langs die Vaal was sulke geskenke. Samewerking met die Britte is beloon, broer is teen broer gedraai. In die 1920’s het die Brits-verraaier koalisie sterk op die troon van die geldmag gesit. Duisende behoudende boere het steeds in myne gewerk. Vir groter winste is daar deur mynbase besluit om meer van swart werkers gebruik te maak. Die blanke myners het begin swaarkry en in 1922 breek die Rand-rebellie volstoom in Johannesburg uit. Op 8 Maart 1922 verander die

'n Groep mynwerkers tydens die Rand-rebellie by 'n padblokkade.

‘n Groep mynwerkers tydens die Rand-rebellie by ‘n padblokkade.

Rand-rebellie in ‘n volskaalse rewolusie wat slegs omtrent ‘n week sou duur. Volle militêre optrede met artillerie en lugsteun word op die stakende wit mynwerkers geloods. 2200 Werkers word gearresteer, 200 sterf, 1000 gewond en 4 word later tereggestel.

Suid Afrika ontwikkel op twee verskillende gebiede, aan die een kant groei die Britse jingo en verraaier kringe finansieël en in mag en aan die ander kant bly die opregte boer wat vir sy republieke en vryheid geveg het, uitgesluit van ekonomiese deelname. In 1948 is die boere deelname in die totale ekonomie slegs 6% in die Finansiële sektor, 6% in Industriële produksie en 25% in Handels sektor.

Vrye Weekblad berig Jan 1989.

Vrye Weekblad berig Jan 1989.

Die boervolk besluit egter alreeds om in 1918 hulself in die ekonomie te posisioneer en te bemagtig en word die geheime organisasie Jong Zuid Afrika gestig deur H.J Klopper, H.W van der Merwe, D.H.C du Plessis en Ds. Jozua Naude. Die doel is om die boer deur die stigting van verskeie nasionalistiese organisasies op te rig en hom weer in die ekonomie te vestig. Twee jaar later in 1920 verander die naam na die Broederbond.

Môre kyk ons in detail na hoe hierdie eens opregte organisasie moes groei in ‘n reeds gevestigde geldmag. Hierin het hy wel groot sukses bereik, maar het deur daardie selfde mag deurdrenk geraak toe presies die vyand wat hy moes veg in sy strukture posisie ingeneem het.

Die belangrikheid van vandag se gedeelte is dat u besef waar die karakter van die gemeenskap wat vanaf die 18de eeu homself finansieël opgerig het, sy ontstaan gekry het. Hoe die Britse keuse om met die verraaier en jingo sy ekonomie te vestig, ‘n sekere persoonlikheid, ‘n sekere geldgedrewe ideologie geskep het. Hierdie karakter staan vandag teenoor die verdrukte patriotiese en Godsvresende boer.

 

Môre kyk ons ook na die gedaanteverwisseling wat plaasgevind het tussen die oorspronklike Brits-verraaier alliansie tot by die hedendaagse mag met ‘n Afrikaanse voorkoms, maar ‘n ewe groot haat vir die behoudende gemeenskap.

Die video hieronder verduidelik ook baie oor die Afrikanerbond. Kyk gerus ter voorbereiding vir more se artikel.