afrikanerbondDie ‘Suidlanders Verklaar Oorlog’ reeks is in lyn met die roeping waaronder ons funksioneer. Ons roeping is om u te waarsku as ‘n brandwag teen die gevare wat Satan opgerig het. Hierdie oorlogsverklaring is nie gemaak omdat ons tot die stryd wil toetree nie. Dit is gemaak omdat ons Skepper klaar tot die stryd toegetree het.

Vir nou is ons opdrag soos dit altyd was. Waarsku die volk teen die vyand en wees gereed vir ‘n komende tyd waarin die Vader ons mag bemagtig om op te staan.

Esegiel 33:1-9

Die woord van die Here het tot my gekom:

“Mens, praat met die mense van jou volk en sê vir hulle: Wanneer Ek oorlog oor ‘n land bring, en die mense van die land vat een van hulle en stel hom as ‘n wag aan, en hy sien die vyand aankom en blaas die ramshoring en waarsku sy mense, en hulle hoor die ramshoring maar slaan nie ag op die waarskuwing nie, dan is hulle verantwoordelik vir hulle eie dood.

Hulle het die ramshoring gehoor maar nie op die waarskuwing ag geslaan nie, hulle is self verantwoordelik vir hulle dood. Dit is net dié wat op die waarskuwing ag slaan, wat hulle lewens red.

Maar wanneer die wag die vyand sien aankom en nie die ramshoring blaas sodat die mense gewaarsku word nie, en die vyand kom en maak party van die land se mense dood, dan sterf dié mense wel deur hulle eie sonde, maar Ek sal van die wag rekenskap eis vir hulle dood.

“Mens, Ek het jou die wag vir Israel gemaak. Wanneer jy by My die opdrag ontvang, moet jy hulle namens My waarsku.

Wanneer Ek van die goddelose sê dat hy sal sterwe, en jy praat nie en waarsku hom nie oor sy doen en late nie, sal hy deur sy sonde sterf, maar Ek sal jou verantwoordelik hou vir sy dood.

Wanneer jy die goddelose waarsku oor sy optrede om hom daarvan te laat afsien, en hy sien nie daarvan af nie, dan sterf hy deur sy sonde en het jy jou eie lewe behou.

Die volgende gedeelte is die Vader se woorde. Soos altyd het ons Skepper die laaste sê in alles. Ps 37 is die Vader se laaste sê in ons reeks. Deel 6 is waar Hy Sy opdrag en wil bekend maak. Lees dit noukeurig en fokus op presies wat Hy hier vir ons sê.

Psalm 37 (Amplified Bible)

[A Psalm] of David.

Fret not yourself because of evildoers, neither be envious against those who work unrighteousness (that which is not upright or in right standing with God).

For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb.

Trust (lean on, rely on, and be confident) in the Lord and do good; so shall you dwell in the land and feed surely on His faithfulness, and truly you shall be fed.

Delight yourself also in the Lord, and He will give you the desires and secret petitions of your heart.

Commit your way to the Lord [roll and repose each care of your load on Him]; trust (lean on, rely on, and be confident) also in Him and He will bring it to pass.

And He will make your uprightness and right standing with God go forth as the light, and your justice and right as [the shining sun of] the noonday.

Be still and rest in the Lord; wait for Him and patiently lean yourself upon Him; fret not yourself because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked devices to pass.

Cease from anger and forsake wrath; fret not yourself—it tends only to evildoing.

For evildoers shall be cut off, but those who wait and hope and look for the Lord [in the end] shall inherit the earth.

10 For yet a little while, and the evildoers will be no more; though you look with care where they used to be, they will not be found.

11 But the meek [in the end] shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace.

12 The wicked plot against the [uncompromisingly] righteous (the upright in right standing with God); they gnash at them with their teeth.

13 The Lord laughs at [the wicked], for He sees that their own day [of defeat] is coming.

14 The wicked draw the sword and bend their bows to cast down the poor and needy, to slay those who walk uprightly (blameless in conduct and in conversation).

15 The swords [of the wicked] shall enter their own hearts, and their bows shall be broken.

16 Better is the little that the [uncompromisingly] righteous have than the abundance [of possessions] of many who are wrong and wicked.

17 For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholds the [consistently] righteous.

18 The Lord knows the days of the upright and blameless, and their heritage will abide forever.

19 They shall not be put to shame in the time of evil; and in the days of famine they shall be satisfied.

20 But the wicked shall perish, and the enemies of the Lord shall be as the fat of lambs [that is consumed in smoke] and as the glory of the pastures. They shall vanish; like smoke shall they consume away.

21 The wicked borrow and pay not again [for they may be unable], but the [uncompromisingly] righteous deal kindly and give [for they are able].

22 For such as are blessed of God shall [in the end] inherit the earth, but they that are cursed of Him shall be cut off.

23 The steps of a [good] man are directed and established by the Lord when He delights in his way [and He busies Himself with his every step].

24 Though he falls, he shall not be utterly cast down, for the Lord grasps his hand in support and upholds him.

25 I have been young and now am old, yet have I not seen the [uncompromisingly] righteous forsaken or their seed begging bread.

26 All day long they are merciful and deal graciously; they lend, and their offspring are blessed.

27 Depart from evil and do good; and you will dwell forever [securely].

28 For the Lord delights in justice and forsakes not His saints; they are preserved forever, but the offspring of the wicked [in time] shall be cut off.

29 [Then] the [consistently] righteous shall inherit the land and dwell upon it forever.

30 The mouth of the [uncompromisingly] righteous utters wisdom, and his tongue speaks with justice.

31 The law of his God is in his heart; none of his steps shall slide.

32 The wicked lie in wait for the [uncompromisingly] righteous and seek to put them to death.

33 The Lord will not leave them in their hands, or [suffer them to] condemn them when they are judged.

34 Wait for and expect the Lord and keep and heed His way, and He will exalt you to inherit the land; [in the end] when the wicked are cut off, you shall see it.

35 I have seen a wicked man in great power and spreading himself like a green tree in its native soil,

36 Yet he passed away, and behold, he was not; yes, I sought and inquired for him, but he could not be found.

37 Mark the blameless man and behold the upright, for there is a happy end for the man of peace.

38 As for transgressors, they shall be destroyed together; in the end the wicked shall be cut off.

39 But the salvation of the [consistently] righteous is of the Lord; He is their Refuge and secure Stronghold in the time of trouble.

40 And the Lord helps them and delivers them; He delivers them from the wicked and saves them, because they trust and take refuge in Him.

Hierdie is die wil van ons Skepper. Alhoewel daar oorlog verklaar is tussen die opregte en die vyand, is die geveg wat tans aan die gang is, ‘n geveg wat die Vader voer. Hy is besig om ons gereed te kry vir ‘n tyd waar daardie septer, daardie instrument van gesag in ons hande gaan kom. Hy sal sê wanneer die tyd daarvoor gereed is.

Dit sal ‘n tyd van anargie wees, ‘n tyd waar optrede vir oorlewing is, nie offensief nie. Daardie tyd is nie nou nie, maar dit kom. Lees die volgende vers en besef dat ons nou rustig moet voortgaan met gereedmaking en voorbereiding om te vlug en te oorleef. Dan kom daar ‘n tyd waarin ons teen die werklike vyand die septer sal opneem, en oorwin!

Ps 110:2,3

“U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande.

U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag; in heilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van u jong manskappe.”